Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Sách tiếng Việt chuyên ngành
DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Sách tiếng Việt chuyên ngành
Sách tiếng Việt chuyên ngành > Sau Đại học

STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Năm XB Nơi XB Ghi chú
116 Thuỷ văn nâng cao    1998  ĐHTL   
115 Phân tích thống kê trong thuỷ văn    1998  ĐHTL   
114 Kinh tế tài nguyên nước và môi trường    1998  ĐHTL   
113 Địa kỹ thuật ngành CTTL. Phần 5: Sử dụng vải địa kỹ thuật trong XD thuỷ lợi      ĐHTL   
112 Địa kỹ thuật ngành CTTL. Phần 4: Xây dựng nền móng hố móng      ĐHTL   
111 Địa kỹ thuật ngành CTTL. Phần 2b       ĐHTL   
110 Địa kỹ thuật ngành CTTL. Phần 2a sự phá hỏng của khối đất    1997  ĐHTL   
109 Địa kỹ thuật ngành CTTL. Phần 2a sự phá hỏng của khối đất    1997  ĐHTL   
108 Giới thiệu bộ chương trình địa kỹ thuật GEO - Slope Version 3    1997  ĐHTL   
107 Công tác đất    1998  ĐHTL   
106 Chuyên đề công trình tháo lũ    1997  ĐHTL   
105 Cơ sở NC công trình thuỷ lợi    1996  ĐHTL   
104 Các xu hướng phát triển của kiến trúc hiện đại (Đề cương cao học ngành xây dựng)      ĐHTL   
103 Phân tích giới hạn kết cấu công trình    1998  ĐHTL   
102 Giới thiệu công nghệ sản xuất cầu máng xi măng lưới thép    1998  ĐHTL   
101 Mô hình toán và mô hình vật lý công trình thuỷ lợi (Phần mô hình thuỷ lực công trình)    1998  ĐHTL   
100 Phương pháp phần tử hữu hạn dùng cho các lớp cao học    1998  ĐHTL   
99 Sinh thái học tương quan giữa đất - nước - cây trồng    1998  ĐHTL   
98 Biện pháp thuỷ lợi bảo về đất chống xói mòn vùng đồi núi Việt Nam    1998  ĐHTL   
97 Hoá học trong quản lý chất lượng nước      ĐHTL   

81-100/196, tổng cộng 10 trang
Liên kết web