Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Sách tiếng Việt chuyên ngành

DANH MỤC SÁCH TẠI THƯ VIỆN VKHTLMN
Tìm sách trong thư viện
Sách tiếng Việt chuyên ngành

Sách tiếng Việt chuyên ngành > Tài liệu các cơ quan khác liên quan
10 mục
STT Tên sách/tài liệu Ký hiệu Năm XB Nơi XB Ghi chú
10 Phương pháp đo lường phân tích tổn thương và xây dựng bản đồ rủi ro với ngập lụt  10/CQK  2017  NXB KHKT   
9 Phương pháp đo lường phân tích tổn thương và xây dựng bản đồ rủi ro với ngập lụt  09/CQK  2017  NXB KHKT   
8 Phương pháp đo lường phân tích tổn thương và xây dựng bản đồ rủi ro với ngập lụt  08/CQK  2017  NXB KHKT   
7 Phương pháp đo lường phân tích tổn thương và xây dựng bản đồ rủi ro với ngập lụt  07/CQK  2017  NXB KHKT   
6 Phương pháp đo lường phân tích tổn thương và xây dựng bản đồ rủi ro với ngập lụt  06/CQK  2017  NXB KHKT   
5 Phương pháp đo lường phân tích tổn thương và xây dựng bản đồ rủi ro với ngập lụt  05/CQK  2017  NXB KHKT   
4 Phương pháp đo lường phân tích tổn thương và xây dựng bản đồ rủi ro với ngập lụt  04/CQK  2017  NXB KHKT   
3 Phương pháp đo lường phân tích tổn thương và xây dựng bản đồ rủi ro với ngập lụt  03/CQK  2017  NXB KHKT   
2 Phương pháp đo lường phân tích tổn thương và xây dựng bản đồ rủi ro với ngập lụt  02/CQK  2017  NXB KHKT   
1 Phương pháp đo lường phân tích tổn thương và xây dựng bản đồ rủi ro với ngập lụt  01/CQK  2017  NXB KHKT   

Liên kết web