Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Tin tức > Tin hoạt động viện
Nghiệm thu đề tài cấp tỉnh "Điều khiển thông minh hệ thống cống đập ngăn mặn, điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu"
Ngày 21/01/2022, Tại Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Long An đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài " "Điều khiển thông minh hệ thống cống đập ngăn mặn, điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu" do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam chủ trì thực hiện, PGS.TS. Nguyễn Nghĩa Hùng làm chủ nhiệm.

Theo QĐ số 244/QĐ-SKHCN, ký ngày 06/12/2021 của Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Long An Về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu gồm 9 thành viên do ThS. Nguyễn Minh Hải – Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ làm chủ tịch Hội đồng; ThS. Hồ thị Diệp Thúy – Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ làm phó chủ tịch Hội đồng;

Tới dự buổi nghiệm thu, về phía cơ quan chủ trì thực hiện đề tài Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam có PGS.TS. Nguyễn Nghĩa Hùng – Phó Viện trưởng đồng chủ nhiệm với các cán bộ khoa học tham gia nghiên cứu đề tài tham dự.

PGS.TS. Nguyễn Nghĩa Hùng - Chủ nhiệm đề tài đã thay mặt các thành viên thực hiện đề tài báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài sau 2 năm thực hiện.

Mục tiêu của đề tài:

(1) Xây dựng mô hình hệ thống khiển thông minh hệ thống cống đập ngăn mặn, điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu

(2) Xây dựng dữ liệu và luận cứ khoa học phục vụ cho việc đăng ký dự án viện trợ của tổ chức, nhà tài trợ trong nước và quốc tế

(3) Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý (GIS) về hạ tầng công trình thuỷ lợi, sản xuất nông nghiệp nhằm phục vụ và điều hành sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nội dung nghiên cứu:

1. Nội dung 1: Điều tra, thu thập dữ liệu công trình và thông tin quản lý cơ sở dữ liệu thủy lợi phục vụ công tác điều hành tưới, tiêu hệ thống công trình thủy lợi vùng nghiên cứu.

2. Nội dung 2: Phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn về hiện trạng quản lý vận hành hệ thống công trình thuỷ lợi; kết quả các đề tài, dự án thử nghiệm tương tự, qua đó kế thừa và đề xuất những nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài.

3. Nội dung 3: Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý vận hành công trình bằng GIS

4. Nội dung 4: Nghiên cứu đề xuất ứng dụng các giải pháp công nghệ điều khiển thông minh hợp lý phục vụ công tác quản lý điều hành tưới tiêu

5. Nội dung 5: Xây dựng luận cứ khoa học làm căn cứ để đăng ký dự án viện trợ của các tổ chức, nhà tài trợ trong và ngoài nước

6. Nội dung 6: Khảo sát, thiết kế, lắp đặt mô hình thử nghiệm điều khiển thông minh cho 01 cống tại Tân An

7. Nội dung 7: Xây dựng báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt, tổ chức hội thảo và nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài.

Sản phẩm khoa học:

1. Sản phẩm 1: Cửa cống có điều khiển.

2. Sản phẩm 2: Phần mềm quản lý dữ liệu vận hành công trình.

3. Sản phẩm 3: Số liệu, cơ sở dữ liệu (CSDL).

4. Sản phẩm 4: Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi về xây dựng hệ thống điều khiển thông minh cống đập ngăn mặn.

5. Sản phẩm 5: Các báo cáo chuyên đề, báo cáo tóm tắt và báo cáo tổng kết.

6. Sản phẩm 6: 01 bài báo công bố kết quả nghiên cứu.

Kết quả đánh giá của Hội đồng:

Các thành viên Hội đồng dự họp đã đánh giá cao kết quả sản phẩm của nhóm nghiên cứu cả về số lượng, khối lượng và chất lượng khoa học, hội đồng cũng đóng góp thêm các ý kiến cụ thể để đề tài chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện các nội dung sản phẩm nghiên cứu sau nghiệm thu với chất lượng tốt nhất để giao nộp sản phẩm cho các cơ quan quản lý theo quy chế quản lý khoa học công nghệ.

Phát biểu kết luận phiên họp Hội đồng, ThS. Nguyễn Minh Hải chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả đề tài, đề tài có ý nghĩa khoa học và tính thực tiễn cao, có khả năng nhân rộng để đáp ứng công tác quản lý vận hành nhanh chóng, kịp thời trong hoàn cảnh ngày càng có nhiều tác động bất lợi từ thượng nguồn, biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Các độc giả tham khảo thêm thông tin về kết quả đề tài tại đây.

Một số hình ảnh tại buổi lễ nghiệm thu:

Tin và Ảnh: Phòng Kế hoạch và Trung tâm NC Phát triển hạ tầng Kỹ thuật nông thôn.

Các tin Tin hoạt động viện khác
Ngày 08/07/2023 Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trần Ký với tên đề tài: Xây dựng mô hình toán lan truyền nước phèn tại vùng Tứ Giác Long Xuyên và áp dụng xem xét một số tác động đến sản xuất trong vùng; Ngành Kỹ thuật Tài nguyên nước; Mã số: 9 58 02 12
Ngày 04/04/2023 tại Cơ sở đào tạo sau đại học, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao bằng Tiến sĩ kỹ thuật đợt I năm 2023 cho 02 tân tiến sĩ: Vũ Văn Hiếu (Quyết định 698/QĐ-VKHTLVN ngày 21/11/2022 của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ) và Đỗ Đắc Hải (Quyết định 46/QĐ-VKHTLVN ngày 31/01/2023 của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ).
Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến trên nền tảng Zoom meeting. Chủ trì Hội nghị, đoàn chủ tịch gồm: PGS.TS. Trần Bá Hoằng – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng; ThS. Đỗ Đắc Hải - Chủ tịch Công đoàn Viện.
Thực hiện kế hoạch tổng kết theo Thông báo hướng dẫn của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, ngày 26/12/2022 Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023
Ngày 13 tháng 12 năm 2022, tại thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam tổ chức hội thảo cuối kỳ Đề tài khoa học cấp Tỉnh “Đánh giá, dự báo chế độ dòng chảy (lưu lượng, mực nước, chất lượng nước) và diễn biến bồi xói tuyến sông Cổ Chiên và sông Hậu tỉnh Trà Vinh” do Viện KH Thủy lợi miền Nam là cơ quan chủ trì thực hiện, PGS.TS. Trần Bá Hoằng làm chủ nhiệm.
Ngày 23 tháng 11 năm 2022, tại thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam tổ chức hội thảo cuối kỳ Đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu giải pháp công nghệ chống xói lở để bảo vệ rừng ngập mặn vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long” do Viện KH Thủy lợi miền Nam là cơ quan chủ trì thực hiện, TS. Đỗ Đắc Hải làm chủ nhiệm.
Ngày 21/10/2022 Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Đỗ Đắc Hải với tên đề tài: Nghiên cứu cơ chế xâm nhập mặn và đề xuất một số giải pháp khai thác nước hợp lý cho vùng cửa sông ven biển đồng bằng sông Cửu Long Chuyên ngành: Kỹ thuật Tài nguyên nước; Mã số: 9 58 02 12
Ngày 07/10/2022 Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp Quốc gia để đánh giá kết quả đề tài KHCN độc lập cấp quốc gia: “Nghiên cứu giải pháp hợp lý và công nghệ thích hợp phòng chống xói lở, ổn định dải bờ biển và các cửa sông Cửu Long, đoạn từ Tiền Giang đến Sóc Trăng”, Mã số: ĐTĐL.CN-07/17 do ThS. NCS. Lê Xuân Tú làm chủ nhiệm đề tài, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam chủ trì thực hiện.
Ngày 06/10/2022 Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp Quốc gia để đánh giá kết quả đề tài KHCN độc lập cấp quốc gia: “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ nhằm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất tôm - lúa vùng ven biển Tây đồng bằng sông Cửu Long”, Mã số: ĐTĐL.CN-20/18 do ThS.NCS. Doãn Văn Huế làm chủ nhiệm đề tài.
Ngày 06/10/2022, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam (KHTLMN) tổ chức Hội thảo khoa học, báo cáo tiến độ thực hiện dự án DECIDER - Các chiến lược cho thiết kế lộ trình thích ứng và phát triển tích hợp, đánh giá và quản trị các biện pháp giảm thiểu rủi ro do ngập lụt gây ra trong quá trình chuyển đổi từ nông thôn sang đô thị tại Hội trường Văn phòng đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - 135 Pasteur, Quận 3, TP.HCM.
Ngày 8/9/2022, tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam PGS.TS. Trần Bá Hoằng - Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tiếp và làm việc với Đoàn chuyên gia thuộc các Trường Đại học Chuo, Hokkaido và chuyên gia JICA – Nhật Bản do Ông Tadashi Yamada – Giáo sư Trường Đại học Chuo làm trưởng đoàn. Cùng tham dự buổi làm việc có GS.TS. Tăng Đức Thắng – nguyên Viện trưởng, GS.TS. Lê Mạnh Hùng - nguyên Viện trưởng, lãnh đạo Phòng HTQT, lãnh đạo Phòng Kế hoạch và lãnh đạo các đơn vị chuyên môn thuộc Viện.
Ngày 8/8/2022 tại Cơ sở đào tạo sau đại học, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao bằng Tiến sĩ kỹ thuật năm 2022 cho 03 tân tiến sĩ: Phạm Trung; Nguyễn Văn Lanh và Nguyễn Mạnh Tường
13-24/224 tin
Liên kết web