Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Tin tức > Tin hoạt động viện
Nghiệm thu đề tài cấp tỉnh "Điều khiển thông minh hệ thống cống đập ngăn mặn, điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu"
Ngày 21/01/2022, Tại Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Long An đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài " "Điều khiển thông minh hệ thống cống đập ngăn mặn, điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu" do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam chủ trì thực hiện, PGS.TS. Nguyễn Nghĩa Hùng làm chủ nhiệm.

Theo QĐ số 244/QĐ-SKHCN, ký ngày 06/12/2021 của Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Long An Về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu gồm 9 thành viên do ThS. Nguyễn Minh Hải – Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ làm chủ tịch Hội đồng; ThS. Hồ thị Diệp Thúy – Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ làm phó chủ tịch Hội đồng;

Tới dự buổi nghiệm thu, về phía cơ quan chủ trì thực hiện đề tài Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam có PGS.TS. Nguyễn Nghĩa Hùng – Phó Viện trưởng đồng chủ nhiệm với các cán bộ khoa học tham gia nghiên cứu đề tài tham dự.

PGS.TS. Nguyễn Nghĩa Hùng - Chủ nhiệm đề tài đã thay mặt các thành viên thực hiện đề tài báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài sau 2 năm thực hiện.

Mục tiêu của đề tài:

(1) Xây dựng mô hình hệ thống khiển thông minh hệ thống cống đập ngăn mặn, điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu

(2) Xây dựng dữ liệu và luận cứ khoa học phục vụ cho việc đăng ký dự án viện trợ của tổ chức, nhà tài trợ trong nước và quốc tế

(3) Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý (GIS) về hạ tầng công trình thuỷ lợi, sản xuất nông nghiệp nhằm phục vụ và điều hành sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nội dung nghiên cứu:

1. Nội dung 1: Điều tra, thu thập dữ liệu công trình và thông tin quản lý cơ sở dữ liệu thủy lợi phục vụ công tác điều hành tưới, tiêu hệ thống công trình thủy lợi vùng nghiên cứu.

2. Nội dung 2: Phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn về hiện trạng quản lý vận hành hệ thống công trình thuỷ lợi; kết quả các đề tài, dự án thử nghiệm tương tự, qua đó kế thừa và đề xuất những nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài.

3. Nội dung 3: Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý vận hành công trình bằng GIS

4. Nội dung 4: Nghiên cứu đề xuất ứng dụng các giải pháp công nghệ điều khiển thông minh hợp lý phục vụ công tác quản lý điều hành tưới tiêu

5. Nội dung 5: Xây dựng luận cứ khoa học làm căn cứ để đăng ký dự án viện trợ của các tổ chức, nhà tài trợ trong và ngoài nước

6. Nội dung 6: Khảo sát, thiết kế, lắp đặt mô hình thử nghiệm điều khiển thông minh cho 01 cống tại Tân An

7. Nội dung 7: Xây dựng báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt, tổ chức hội thảo và nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài.

Sản phẩm khoa học:

1. Sản phẩm 1: Cửa cống có điều khiển.

2. Sản phẩm 2: Phần mềm quản lý dữ liệu vận hành công trình.

3. Sản phẩm 3: Số liệu, cơ sở dữ liệu (CSDL).

4. Sản phẩm 4: Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi về xây dựng hệ thống điều khiển thông minh cống đập ngăn mặn.

5. Sản phẩm 5: Các báo cáo chuyên đề, báo cáo tóm tắt và báo cáo tổng kết.

6. Sản phẩm 6: 01 bài báo công bố kết quả nghiên cứu.

Kết quả đánh giá của Hội đồng:

Các thành viên Hội đồng dự họp đã đánh giá cao kết quả sản phẩm của nhóm nghiên cứu cả về số lượng, khối lượng và chất lượng khoa học, hội đồng cũng đóng góp thêm các ý kiến cụ thể để đề tài chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện các nội dung sản phẩm nghiên cứu sau nghiệm thu với chất lượng tốt nhất để giao nộp sản phẩm cho các cơ quan quản lý theo quy chế quản lý khoa học công nghệ.

Phát biểu kết luận phiên họp Hội đồng, ThS. Nguyễn Minh Hải chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả đề tài, đề tài có ý nghĩa khoa học và tính thực tiễn cao, có khả năng nhân rộng để đáp ứng công tác quản lý vận hành nhanh chóng, kịp thời trong hoàn cảnh ngày càng có nhiều tác động bất lợi từ thượng nguồn, biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Các độc giả tham khảo thêm thông tin về kết quả đề tài tại đây.

Một số hình ảnh tại buổi lễ nghiệm thu:

Tin và Ảnh: Phòng Kế hoạch và Trung tâm NC Phát triển hạ tầng Kỹ thuật nông thôn.

Các tin Tin hoạt động viện khác
Ngày 26 tháng 7 năm 2022, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam tổ chức hội thảo khoa học Lần 1 xin ý kiến tham vấn các nội dung nghiên cứu và dự kiến kết quả đạt được của đề tài khoa học cấp Tỉnh “Tiềm năng, giải pháp quản lý nước ngọt phục vụ sản xuất và dân sinh hiệu quả ở tỉnh Hậu Giang” do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam là cơ quan chủ trì thực hiện, TS. Tô Quang Toản làm chủ nhiệm.
Chiều ngày 27/7/2022, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam (SIWRR) và Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Kiến Hoa -Long An (JHJC) về việc hợp tác ứng dụng công nghệ bê tông đúc sẵn trong lĩnh vực Thủy lợi.
Ngày 21 tháng 01 năm 2022 Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp Viện cho NCS PHẠM TRUNG với tên đề tài: "Nghiên cứu diễn biến hình thái vùng ven biển Nam Trung Bộ trong điều kiện nước biển dâng do biến đổi khí hậu”; Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy. Mã số: 9 58 02 02
Ngày 20/01/2021 tại Cơ sở đào tạo sau đại học, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao bằng Tiến sĩ kỹ thuật năm 2021 cho 02 tân tiến sĩ: Phạm Thế Vinh (Quyết định 636/QĐ-VKHTLVN ngày 24/12/2021 của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ) và Nguyễn Anh Tiến (Quyết định 637/QĐ-VKHTLVN ngày 24/12/2021 của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ).
Thực hiện kế hoạch tổng kết theo hướng dẫn của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, ngày 31/12/2021 Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022
Sáng ngày 31/12/2021, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phối hợp với Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lại chức danh Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đối với PGS.TS. Nguyễn Nghĩa Hùng.
Ngày 30 tháng 12 năm 2021 Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp Viện cho NCS Nguyễn Mạnh Tường với tên đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của các tải trọng tĩnh và động tới sức chịu tải của cọc khu vực Tp. Hồ Chí Minh; Chuyên ngành: Địa Kỹ thuật Xây dựng; Mã số: 9 58 02 11
Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Đảng bộ Khối Cơ sở Bộ Nông nghiệp và PTNT (1996 - 2021); Đảng bộ Khối tổ chức "Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2021"; Đảng ủy Viện cử 3 Đ/c Cán bộ Cấp ủy đi thi "Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2021";
Ngày 10 tháng 12 năm 2021 Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Văn Lanh với tên đề tài: Xây dựng mô hình vận hành hợp lý công trình thủy lợi Dầu Tiếng để phục vụ cấp nước và phòng lũ hạ du sông Sài Gòn; Chuyên ngành: Kỹ thuật Tài nguyên nước; Mã số: 9 58 02 12 Buổi Lễ bảo vệ luận án dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến qua phần mềm Zoom Meetings. Luận án của NCS dưới sự hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Văn Dực
Ngày 22/9/2021 Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp Viện cho NCS Nguyễn Anh Tiến với tên đề tài: "NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VÀ ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG GIẢM SÓNG CỦA CÔNG TRÌNH ĐÊ RỖNG PHỨC HỢP BẢO VỆ BỜ BIỂN TỪ MŨI CÀ MAU ĐẾN HÀ TIÊN” Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy; Mã số: 9580202
Ngày 17/9/2021 Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp Viện cho NCS Phạm Thế Vinh với tên đề tài: "Nghiên cứu vai trò của bãi triều đến mực nước và lưu lượng sông Sài Gòn - Đồng Nai”. Chuyên ngành:Kỹ thuật Tài Nguyên nước; Mã số: 9 58 02 12
13-24/209 tin
Liên kết web