Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Tin tức > Tin hoạt động viện
Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Quốc gia: “Nghiên cứu sử dụng phế thải, phụ phẩm từ rơm, rạ, trấu, thân cây để chế tạo vật liệu nhẹ, cấu kiện bảo vệ sông rạch thân thiện với môi trường tại ĐBSCL”
Ngày 28/6/2021 Đại học Quốc gia Tp. HCM tổ chức Hội đồng KHCN cấp Nhà nước tổ chức nghiệm thu đánh giá đề tài cấp Quốc gia.

Đề tài khoa học công nghệ cấp Quốc gia "Nghiên cứu sử dụng phế thải, phụ phẩm từ rơm, rạ, trấu, thân cây để chế tạo vật liệu nhẹ, cấu kiện bảo vệ sông rạch thân thiện với môi trường tại ĐBSCL” do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thực hiện, PGS.TS Nguyễn Phú Quỳnh làm chủ nhiệm đề tài, đã được Đại học Quốc gia Tp. HCM tổ chức nghiệm thu chính thức vào ngày 28/06/2021 (theo Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu số 688/QĐ-ĐHQG ngày 14/06/2021 của Giám đốc Đại học Quốc gia Tp. HCM).

Hội đồng nghiệm thu gồm 9 thành viên, do GS.TS Nguyễn Tất Đắc (Hội Khoa học kỹ thuật Thủy lợi TP. Hồ Chí Minh) làm Chủ tịch Hội đồng; Phó Chủ tịch Hội đồng là PGS.TS Từ Diệp Công Thành, Giám đốc Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ.

Tới dự có buổi nghiệm thu về phía Đại học Quốc gia Tp. HCM có PGS.TS. Huỳnh Thành Công – Phó Trưởng ban KH, GS.TS. Lê Mạnh Hùng - Ủy viên Ban chủ nhiệm Chương trình Tây Nam Bộ, các cán bộ đại diện Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ.

Tới dự buổi nghiệm thu về phía cơ quan chủ trì thực hiện đề tài Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam có PGS.TS Trần Bá Hoằng, Viện trưởng, PGS.TS Nguyễn Nghĩa Hùng – Phó Viện trưởng; PGS.TS Nguyễn Phú Quỳnh – Phó Viện trưởng - chủ nhiệm đề tài, TS. Nguyễn Đình Vượng – Trưởng phòng KHTC phụ trách công tác quản lý KHCN, lãnh đạo và cán bộ Trung tâm Tài nguyên nước, phòng Nghiên cứu Vật liệu xây dựng và kết cấu công trình và các cán bộ khoa học tham gia thực hiện chính đề tài.

PGS.TS Nguyễn Phú Quỳnh, chủ nhiệm đề tài đã thay mặt các thành viên thực hiện đề tài báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài sau gần 3 năm thực hiện.

MỤC TIÊU ĐỀ TÀI:

Đánh giá được thực trạng và cơ chế xói lở bờ sông, kênh rạch tại ĐBSCL (ĐBSCL);

Đề xuất được các giải pháp bảo vệ bờ sông, kênh rạch tại vùng ĐBSCL bằng các vật liệu nhẹ cấu kiện từ phế thải, phụ phẩm (từ rơm, rạ, trấu, thân cây);

Đề xuất được quy trình công nghệ sử dụng phế thải, phụ phẩm từ rơm, ra, trấu, thân cây để chế tạo các vật liệu nhẹ, cấu kiện bảo vệ sông rạch thân thiện với môi trường tại ĐBSCL;

Triển khai 01 mô hình thực tế dài khoàng 120 mét cho bờ sông, kênh rạch bị xói lở.

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU:

Nội dung 1: Tổng hợp, đánh giá phân tích tài liệu về điều kiện tự nhiên, hiện trạng sạt lở và đề xuất các giải pháp bảo vệ bờ sông, kênh rạch tại ĐBSCL;

Nội dung 2: Nghiên cứu lựa chọn thành phần vật liệu phối liệu với phụ phẩm nông nghiệp để chế tạo vật liệu nhẹ dạng tấm, bản, khối có độ bền cao trong điều kiện môi trường ĐBSCL;

Nội dung 3: Nghiên cứu quy trình công nghệ chế tạo các loại vật liệu, cấu kiện bảo vệ bờ sông, kênh, rạch vùng ĐBSCL, chứa thành phần phế thải, phụ phẩm nông nghiệp;

Nội dung 4: Ứng dụng kết quả nghiên cứu để xây dựng mô hình bảo vệ bờ sông, kênh, rạch ngoài thực tế, với chiều dài 120 m;

Nội dung 5: Đánh giá hiệu quả của mô hình thử nghiệm và khả năng ứng dụng, phạm vi ứng dụng, khả năng nhân rộng.

PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Phạm vi nghiên cứu về địa lí

Các tỉnh vùng ĐBSCL, nơi có nền địa chất rất yếu và hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt và chế độ thủy động lực học hết sức đặc trưng, vừa tác động bởi dòng chảy trong sông từ thượng nguồn, lũ tràn đồng, triều biển Đông.

Phạm vi nghiên cứu về chuyên môn

Nghiên cứu giải pháp thân thiện môi trường mà cụ thể là các phế thải, phụ phẩm nông nghiệp để bảo vệ bờ sông, kênh, rạch vùng ĐBSCL.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI VỀ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN:

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ

Việc nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn cho các giải pháp bảo vệ bờ sông rạch bằng vật liệu thân thiện với môi trường, hướng tới phát triển kinh tế, xã hội vùng ĐBSCL một cách bền vững.

Kết quả nghiên cứu góp phần cung cấp tư duy, cách tiếp cận mới trong việc khai thác sử dụng nguyên vật liệu địa phương một cách khoa học và thực tế.

Đối với kinh tế - xã hội

Kết quả của nghiên cứu này phục vụ thiết thực cho việc phát triển kinh tế - xã hội, vùng ĐBSCL trong điều kiện chống sạt lở bờ sông rạch, cũng như thích ứng với biến đổi khí hậu;

Kết quả đề tài dự kiến sẽ góp phần vào việc hoàn thiện qui trình công nghệ sử dụng vật liệu phụ phẩm từ nông nghiệp, thân thiện với môi trường góp phần phát triển bền vững ở ĐBSCL.

Sản phẩm góp phần thành công chiến lược Quốc gia về phòng, chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong vấn đề sạt lở ở ĐBSCL.

Tác động nâng cao năng lực nghiên cứu của cá nhân và các thành viên tham gia thông qua việc thực hiện đề tài

Đối với cơ quan chủ trì đề tài: Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần củng cố và phát triển lý thuyết về giải pháp bảo vệ bờ sông rạch, sử dụng vật liệu mới, hướng tới bảo vệ môi trường. Một số cán bộ được đào tạo nâng cao trình độ về lý thuyết, thực hành và kinh nghiệm khi thực hiện các vấn đề có liên quan, thấy rõ hơn nữa tầm quan trọng của kế hoạch sử dụng vật liệu vào việc phòng chống sạt lở vùng ĐBSCL phục vụ cho các nghiên cứu tiếp theo.

Đối với các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu: Kết quả của đề tài hỗ trợ việc lựa chọn các loại sản phẩm vật liệu, giải pháp phòng chống sạt lở bờ sông rạch ở ĐBSCL một cách hợp lý, kinh tế. Sản phẩm của đề tài sẽ là cơ sở, tiền đề triển khai các nghiên cứu tương tự.

Các thành viên Hội đồng dự họp đã đánh giá cao kết quả sản phẩm của nhóm nghiên cứu, đóng góp các ý kiến cụ thể về chất lượng để đề tài sửa chữa, hoàn thiện các nội dung sản phẩm nghiên cứu sau nghiệm thu để giao nộp sản phẩm cho các cơ quan quản lý theo quy chế quản lý khoa học công nghệ.

Phát biểu kết luận phiên họp Hội đồng, GS.TS. Nguyễn Tất Đắc, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả đề tài, nêu rõ đề tài đã thực hiện khối lượng nghiên cứu lớn ở trong phòng thí nghiệm và ngoài hiện trường, đề tài có tính thực tiễn cao, có thể chuyển giao được cho các địa phương ở ĐBSCL.

Hội đồng nghiệm thu đề nghị kết quả mô hình thực nghiệm hiện trường của đề tài cần tiếp tục được nghiên cứu theo dõi quá trình bảo vệ bờ và kiến nghị thực hiện nhiệm vụ này để hình thành các dự án KHCN ở cấp Quốc gia cho các vùng khác ở ĐBSCL.

Kết quả đánh giá của Hội đồng: 100% thành viên Hội đồng bỏ phiếu đánh giá đề tài ở mức “Đạt” theo quy chế đánh giá nghiệm thu đề tài cấp Quốc gia ban hành theo Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Độc giả tham khảo thêm thông tin về kết quả đề tài tại đây.

Giới thiệu hình ảnh công nghệ của đề tài xem tại đây.

Một số hình ảnh của Đề tài:

  Tin và Ảnh: Phòng Kế hoạch
   

                                                                                                                                                                   

Các tin Tin hoạt động viện khác
Ngày 30 tháng 12 năm 2021 Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp Viện cho NCS Nguyễn Mạnh Tường với tên đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của các tải trọng tĩnh và động tới sức chịu tải của cọc khu vực Tp. Hồ Chí Minh; Chuyên ngành: Địa Kỹ thuật Xây dựng; Mã số: 9 58 02 11
Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Đảng bộ Khối Cơ sở Bộ Nông nghiệp và PTNT (1996 - 2021); Đảng bộ Khối tổ chức "Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2021"; Đảng ủy Viện cử 3 Đ/c Cán bộ Cấp ủy đi thi "Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2021";
Ngày 10 tháng 12 năm 2021 Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Văn Lanh với tên đề tài: Xây dựng mô hình vận hành hợp lý công trình thủy lợi Dầu Tiếng để phục vụ cấp nước và phòng lũ hạ du sông Sài Gòn; Chuyên ngành: Kỹ thuật Tài nguyên nước; Mã số: 9 58 02 12 Buổi Lễ bảo vệ luận án dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến qua phần mềm Zoom Meetings. Luận án của NCS dưới sự hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Văn Dực
Ngày 22/9/2021 Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp Viện cho NCS Nguyễn Anh Tiến với tên đề tài: "NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VÀ ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG GIẢM SÓNG CỦA CÔNG TRÌNH ĐÊ RỖNG PHỨC HỢP BẢO VỆ BỜ BIỂN TỪ MŨI CÀ MAU ĐẾN HÀ TIÊN” Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy; Mã số: 9580202
Ngày 17/9/2021 Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp Viện cho NCS Phạm Thế Vinh với tên đề tài: "Nghiên cứu vai trò của bãi triều đến mực nước và lưu lượng sông Sài Gòn - Đồng Nai”. Chuyên ngành:Kỹ thuật Tài Nguyên nước; Mã số: 9 58 02 12
Ngày 13/7/2021 Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng KHCN cấp Nhà nước nghiệm thu đánh giá đề tài cấp Quốc gia. Đề tài khoa học công nghệ cấp Quốc gia, mã số KC08-25/16-20 "Nghiên cứu diễn biến nguồn nước, chất lượng nước và đề xuất các giải pháp khai thác thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả và hạn chế rủi ro thiên tai (hạn mặn) vùng nuôi thủy sản, trồng trọt ven biển đồng bằng sông Cửu Long” do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam chủ trì thực hiện, GS.TS. Tăng Đức Thắng làm chủ nhiệm. Đề tài đã được Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu chính thức vào ngày 13/07/2021 (theo Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu số 1424/QĐ-BKHCN ngày 31/05/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).
Dự án Hệ thống Thuỷ lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1 đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự án đầu tư tại quyết định số 5078/QĐ-BNN-XD ngày 25/12/2018, tiếp đó là phê duyệt điều chỉnh TKCS tại quyết định số 3100/QĐ-BNN-XD ngày 9/8/2019. Đây là công trình nhóm A, thuộc loại công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Ngày 26 tháng 3 năm 2021, tại Tp. Hồ Chí Minh, Viện KH Thủy lợi miền Nam tổ chức hội thảo cuối kỳ Đề tài khoa học cấp Nhà nước thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai, Mã số: KC.08-25/16-20 “Nghiên cứu diễn biến nguồn nước, chất lượng nước và đề xuất các giải pháp khai thác thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả và hạn chế rủi ro thiên tai (hạn mặn) vùng nuôi thủy sản, trồng trọt ven biển Đồng bằng sông Cửu Long” , Viện KH Thủy lợi miền Nam là cơ quan chủ trì thực hiện, GS.TS. Tăng Đức Thắng làm chủ nhiệm.
Ngày 25 tháng 3 năm 2021, tại tại Trường Đại học Bạc Liêu – tỉnh Bạc Liêu, Viện KH Thủy lợi miền Nam phối hợp với Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức hội thảo cuối kỳ Đề tài khoa học cấp Nhà nước thuộc Chương trình KHCN Tây Nam Bộ “Nghiên cứu sử dụng phế thải, phụ phẩm từ rơm, rạ, trấu, thân cây để chế tạo vật liệu nhẹ, cấu kiện bảo vệ sông rạch thân thiện với môi trường tại ĐBSCL” Viện KH Thủy lợi miền Nam là cơ quan chủ trì thực hiện, PGS. TS. Nguyễn Phú Quỳnh – Phó Viện trưởng Viện Khoa học thủy lợi miền Nam làm chủ nhiệm.
Hội thảo Khoa học Đề tài KHCN cấp Tỉnh “Nghiên cứu tính toán cân bằng nước và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý nguồn nước phục vụ sản xuất theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”
Thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập ban hành theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ và Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP; các văn bản hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn và của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị Hội nghị viên chức – người lao động.
Thực hiện kế hoạch tổng kết theo hướng dẫn của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, ngày 7/1/2021 Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021
37-48/225 tin
Liên kết web