Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Tin tức > Thông báo
Thông báo mời đề xuất ý tưởng đề, tài dự án
Tiểu hợp phần 2 thuộc Hợp phần trung ương, Dự án "Chương trình hỗ trợ phát triển nông nghiệp và nông thôn (ARD SPS) giai đoạn 2007-2012, do Chính phủ Đan Mạch tài trợ, sẽ xây dựng "CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU SINH KẾ VÙNG CAO". Chương trình gồm các đề tài, dự án nghiên cứu và triển khai ứng dụng cho các tỉnh thuộc Dự án: Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Đăk Lăk, Đăk Nông.

Đơn vị tuyển dụng : Chương trình hỗ trợ phát triển nông nghiệp và nông thôn (ARD SPS) giai đoạn 2007-2012
Tiểu hợp phần 2 thuộc Hợp phần trung ương, Dự án "Chương trình hỗ trợ phát triển nông nghiệp và nông thôn (ARD SPS) giai đoạn 2007-2012, do Chính phủ Đan Mạch tài trợ, sẽ xây dựng "CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU SINH KẾ VÙNG CAO". Chương trình gồm các đề tài, dự án nghiên cứu và triển khai ứng dụng cho các tỉnh thuộc Dự án: Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Đăk Lăk, Đăk Nông.

Nghiên cứu sinh kế vùng cao quan tâm đến những đặc điểm sau:

Hệ sinh thái vùng cao thường đi kèm đất dốc, dễ bị sói mòn. Công nghệ canh tác nông lâm nghiệp phải phù hợp để tranh đất canh tác bị bạc màu.

Cộng đồng các dân tộc vùng cao thường khó tiếp cận với thông tin, tín dụng, thị trường và các dịch vụ khác. Việc triển khai và ứng dụng kết quả nghiên cứu cần được xem xét rất kỹ trên mọi khía cạnh của đời sống xã hội.

Việc chuyển tải thông tin, qua các kênh khác nhau cần đặc biệt quan tâm đến sự đa dạng về ngôn ngữ, phong tục tập quán, trình độ văn hoá của các dân tộc vùng cao.

Các loại hình nghiên cứu, tuy nhiên không giới hạn, được sử dụng trong nghiên cứu sinh kế vùng cao gồm:

Nghiên cứu cơ bản (Basic research) là những nghiên cứu mang tính lý thuyết, có ý nghĩa quan trọng đối với hệ sinh thái và sinh kế vùng cao.

Nghiên cứu ứng dụng (Applied research) là những nghiên cứu chuyển các kết quả nghiên cứu cơ bản thành thông tin, mô hình, công nghệ áp dụng trực tiếp vào nông hộ.

Nghiên cứu thích ứng (Adaptive research) gồm nghiên cứu thử nghiệm (dạng pilot) kết quả nghiên cứu ứng dụng vào điều kiện kinh tế-xã hội và sinh thái cụ thể (quy mô làng xã)

Nghiên cứu sinh kế vùng cao bao gồm, tuy nhiên không hạn chế, các lĩnh vực sau:

- Nông nghiệp: cây, con, kỹ thuật canh tác, chăn nuôi, thu hoạch, bảo quản chế biến...
- Lâm nghiệp: trồng rừng và khai thác, chế biến lâm, đặc sản ...
- Thuỷ lợi: sử dụng nguồn nước cho tưới, tiêu, chống sói mòn, thuỷ điện nhỏ ...
- Thuỷ sản: nuôi trồng và chế biến thuỷ sản ...
- Khác: sử dụng đất, thủ công, mỹ nghệ, nước sạch sinh hoạt, giáo dục, các vấn đề văn hoá-xã hội, kiến thức bản địa ...

Những tiêu chí chung đối với các đề tài, dự án đưa vào Chương trình nghiên cứu sinh kế vùng cao, nhưng không hạn chế, gồm:

- Giải quyết nhu cầu sinh kế của nông dân vùng cao.
- Phù hợp với phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.
- Có tính khả thi, kết quả nghiên cứu có tính khả ứng.
- Lồng ghép các vấn đề liên ngành: Giới, Môi trường, Dân tộc thiểu số, HIV/AIDS ...
- Tạo điều kiện phối hợp đa phương trong nghiên cứu (Viện, Trường đại học, địa phương, các hiệp hội, người dân …).

Ban quản lý Tiểu hợp phần 2 thông báo và kính mời mọi tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đề xuất ý tưởng để xây dựng đề tài, dự án cho Chương trình.

Các ý tưởng được trình bày theo mẫu sau:

Đề xuất danh mục Đề tài/Dự án cho "Chương trình nghiên cứu sinh kế vùng cao"

TT Tên Đề tài/Dự án Lý do đề xuất Mục tiêu cần đạt Kết quả dự kiến Cá nhân/tổ chức đề xuất
1
2
3


Thông tin xin gửi về Ban quản lý Tiểu hợp phần, theo địa chỉ:

Lê Hồng Khanh,

Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nôi

E-Mail: khanhlh.khcn@mard.gov.vn;

hoặc lh_khanh@yahoo.com

Ghi chú:

- Không giới hạn thời gian đề xuất ý tưởng đề tài/dự án
- Việc xem xét lần thứ nhất các ý tưởng dự kiến vào tháng 6/2008
- Ban quản lý Tiểu hợp phần sẽ không trả lại các ý tưởng không được chấp nhận

Các tin Thông báo khác
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam cần tuyển Nhân viên bảo vệ
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam có nhu cầu tuyển sinh viên tốt nghiệp mới ra trường, cán bộ chuyên môn có năng lực.
Thông báo về việc Công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2009
Căn cứ Thông báo số 130/TB-VKHTLVN ngày 02/03/2017 của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017 như sau:
13-16/16 tin
Liên kết web