Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Tin nổi bật
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lại Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam Ngày 27/12/2019, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 Hội thảo tổng kết Đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng hợp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh ứng phó với hạn hán trên các lưu vực sông vùng Đông Nam Bộ” Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam Hội thảo tổng kết đề tài Độc lập cấp Nhà nước: Nghiên cứu đánh giá tổng thể quá trình xói lở và dự báo diễn biến bờ biển đồng bằng sông Cửu Long phục vụ đề xuất giải pháp nhằm ổn định và phát triển bền vững vùng ven biển. Hoạt động Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2019) và 09 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 – 20/10/2019). Hội thảo đánh giá công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long Lễ công bố Quyết định và trao bằng Tiến sĩ năm 2019 tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam. Khoa học Công nghệ thủy lợi phục vụ phát triển bền vững vùng Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
Văn bản Pháp quy > Văn bản Viện
Tên văn bản:Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam
Số, ký hiệu văn bản: số 604 QĐ/VKHTLVN-TCHC
Cơ quan ban hành: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
Người ký: Giám Đốc Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 21/11/2008
Hiệu lực thi hành: 21/11/2008
Trích yếu: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số 604 QĐ/VKHTLVN-TCHC ngày 21/11/2008 của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam)
Văn bản đính kèm:DieuleVien_21.11.08.doc
VĂN BẢN NHÀ NƯỚC
# Tên văn bản Số/Ký hiệu Ngày ban hành Download
1 Nghị định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước 114/2018/NĐ-CP 04/09/2018 114_2018-ND-CP.pdf

VĂN BẢN BỘ
# Tên văn bản Số/Ký hiệu Ngày ban hành Download
1 Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng 309/GCN-BXD 01/01/2019 Giaychungnhan_309_GCN_BXD.pdf
2 Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng 35/GCN-BXD 18/01/2019 Giay chung nhan_35_GCN_BXD.pdf
3 Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia 2586/QĐ-BKHCN 06/09/2018 TCVN 12262-2018_Tinh toan TL tran dang phim pianoh.pdf
4 Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Ban hành kèm theo Quyết định số:115/QĐ-HĐXD-DN ngày 05/12/2017 - Chứng chỉ này có giá trị đến hết ngày 05/12/2022 BXD - 00006263 05/12/2017 Chungchinangluc_HDXD.pdf
5 Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường VIMCERTS 200 07/08/2017 Giaychungnhan_QTMT.pdf
6 Quyết định về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 1892/QĐ-BTNMT 07/08/2017 Quyetdinh_1892_BTNMT.pdf
7 Quyết định Ban hành Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật thủy lợi nội đồng phục vụ nuôi tôm ven biển đồng bằng sông Cửu Long 5406/QĐ-BNN-KHCN 26/12/2016 Quyetdinh_5406_BNN.pdf
8 Quyết định về việc công nhận năng lực thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng 354/QĐ-BXD và 377/QĐ-BXD 06/07/2015 LAS 143.pdf
9 Quyết định về việc công nhận năng lực thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 1037 455/QĐ-BXD 31/07/2015 LAS1037.pdf
10 Giấy chứng nhận mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam 100/MKĐ 22/01/2019 Giay chung nhan_MKĐ_2019.pdf
11 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KHCN A106 08/12/2016 Chungnhan_KHCN.pdf
12 Quyết định công nhận năng lực thực hiện các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng 272/QĐ-BXD 14/06/2011 LAS155.pdf
13 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam 2862/QĐ-BNN-TCCB 18/09/2008 QD_ 2862.pdf

VĂN BẢN VIỆN
# Tên văn bản Số/Ký hiệu Ngày ban hành Download
1 Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 FS 564719 31/08/2018 iso_2015.pdf
2 Câp mã số chuẩn Quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN) Số 43/TTKHCN-ISSN 26/07/2012 Vanbancapmaso_Tapchi.pdf
3 Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 FS 564719 12/08/2016 Giaychungnhan_2016_TiengViet.pdf
4 Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển Viện Khoa học thủy lợi miền Nam giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến 2030 số 1356/QĐ-VKHTLVN 01/10/2015 Quyet dinh_1356.pdf
5 Giấy chứng nhận tham gia hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008 ( các phòng Thí nghiệm của Viện) FS 564719 12/08/2016 Giaychungnhan_2016.pdf
6 Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 (English) FS 564719 12/08/2016 ISO_2016.pdf
7 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam số 604 QĐ/VKHTLVN-TCHC 21/11/2008 DieuleVien_21.11.08.doc
Liên kết web