ISO 9001:2008

         

 

Tin tức & Sự kiện

 

Dự báo mặn ĐBSCL

 

Tình hình sạt lở ĐBSCL

 

Dự báo nguồn nước

 

Hợp tác Quốc tế

 

Hoạt động NCKH

 

Hội đồng Khoa học

 

Đào tạo

 

Hoạt động Công đoàn

 

Hoạt động Đoàn TN

 

Thư viện

 

Văn bản Pháp quy

 

Tóm tắt tuyển tập KHCN các năm

 

Diễn đàn thảo luận

 

Tìm kiếm

 

Web links
Tổng cộng

1554562

Hôm nay

611

Online

11


 

      

PHÒNG THÍ NGHIỆM THỦY CÔNG & THỦY LỰC

 

Phòng thí nghiệm Thủy công& Thủy lực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi miền nam hiện đặt tại Cơ sở 2, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương.

 

Phòng có khả năng nghiên cứu thí nghiệm các mô hình vật lý về thủy lực thủy công cho các công trình thủy lợi, thủy điện, nghiên cứu sâu các bài toán thủy lực môi trường và truyền chất. lan truyền nguồn nước…

 

Phòng thí nghiệm được trang bị nhiều  thiết bị hiện đại, có độ chính xác cao.

 

THÍ NGHIỆM MÔ HÌNH VẬT LÝ

CÔNG TRÌNH THÁO NƯỚC TIÊU BIỂU QUA CÁC THỜI KỲ

 

I. ĐỀ TÀI, DỰ ÁN ĐIỀU TRA CƠ BẢN ĐÃ THỰC HIỆN 

 

 Số TT

 Tên chương trình, đề tài

Cấp quản lý

Thời gian

Bắt đầu

Nghiệm thu

1

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ phục vụ xây dựng hệ thống đê biển đê cửa sông ngăn mặn Nam Bộ

Nhà nước

2000

2002

2

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ xây dựng hệ thống đê bao bờ bao nhằm phát triển bền vững vùng ngập lũ ĐBSCL.

Nhà nước

2003

2005

3

Phương pháp kiểm định và đánh giá chất lượng công trình tiêu năng phòng xói cống vùng triều ĐBSCL.

Bộ

1997

1999

4

Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo an toàn hồ chứa Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

Bộ

2002

2004

5

Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ đánh giá và quản lý nguồn nước hệ thống thủy lợi ĐBSCL có cống ngăn mặn và đề xuất giải pháp khắc phục.

Bộ

2003

2005

6

Nghiên cứu cải tiến nâng cấp cống có cửa van tự động thủy lực vùng triều ven biển ĐBSCL.

Bộ

2003

2005

7

Dự án điều tra thực trạng cống vùng triều ĐBSCL: Chế độ thủy lực.

Bộ

2002

2005

8

Dự án điều tra tổng hợp phục vụ chuyển đổi cơ cấu sản xuất vùng ven biển ĐBSCL.

Bộ

2003

2005

9

Dự án điều tra đánh giá tác động của công trình thủy lợi đến phát triển kinh tế – xã hội và môi trường: Bờ bao cống bọng.

Bộ

2003

2005

10

Nghiên cứu các giải pháp thủy lợi nhằm khai thác bền vững vùng Bán Đảo Cà Mau.

Nhà nước

2007

2011

11

Nghiên cứu đề xuất kết cấu cống mới phù hợp cho vùng ĐBSCL

Cơ sở

2007

2008

12

Nghiên cứu đề xuất nối tiếp hạ lưu cho cống cải tiến vùng ĐBSCL

Cơ sở

2008

2009

13 Nghiên cứu các giải pháp thủy lợi phục vụ sản xuất lúa vụ Thu Đông ở Đồng bằng sông Cửu Long Nhà nước 2012  
14 Nghiên cứu ứng dụng tràn có ngưỡng kiểu phím Piano vào xây dựng công trình thủy lợi ở Việt Nam Bộ 2012  
15 Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ để nâng cấp, hiện đại hoá hệ thống thuỷ lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Long Tỉnh 2012  

 

 II. NGHIÊN CỨU THÍ NGHIỆM MÔ HÌNH THUỶ LỰC CÁC CỐNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

 Số TT

 Tên công trình

Cấp quản lý

Thời gian

Bắt đầu

Nghiệm thu

1

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Trà Cú

Bộ

1993

1993

2

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Bắc Trang

Bộ

1995

1995

3

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Nhà Thờ

Bộ

1996

1996

4

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống La Ban

Bộ

1998

1998

5

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Vàm Buôn

Bộ

1998

1998

6

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Chà Và

Bộ

2000

2000

7

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Cần Chông

Bộ

2001

2001

8

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Cái Hóp

Bộ

2001

2001

9

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Mỹ Tú

Bộ

1998

1998

10

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Láng Trâm

Bộ

1995

1995

11

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Cầu Sập

Bộ

1996

1996

12

TN mô hình thuỷ lực cống Chủ Chí (giai đoạn 2)

Bộ

1997

1997

13

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Hưng Hội

Bộ

1997

1997

14

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Vĩnh Mỹ

Bộ

1998

1998

15

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Cầu Sập

Bộ

1995

1995

16

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Tam sóc

Bộ

1996

1996

17

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Bao Biển

Bộ

1998

1998

18

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Bố Thảo

Bộ

1998

1998

19

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Chín Sáu

Bộ

1999

1999

20

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Tuần Thống

Bộ

1998

1998

21

TN mô hình thuỷ lực cụm công trình đầu T5

Bộ

1998

1998

22

TN mô hình thuỷ lực cụm công trình đầu kênh  T6

Bộ

1998

1998

23

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Tà Hem

Bộ

1998

1998

24

TN mô hình thuỷ lực cụm công trình đầu kênh T4

Bộ

1999

1999

25

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Vàm Rầy

Bộ

1999

1999

26

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Cái Đầm

Bộ

2000

2000

27

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Hòa Bình

Bộ

2000

2000

28

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Châu Phê

Bộ

1998

1998

29

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Nhật Tảo

Bộ

1999

1999

30

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Xóm Bồ

Bộ

1998

1998

31

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Cái Lức

Bộ

1993

1993

32

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Cổ Rạng

Bộ

1994

1994

33

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Cả Ráng Sâu

Bộ

1994

1994

34

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Châu Bình

Bộ

1996

1996

35

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Tân Hương

Bộ

1997

1997

36

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Sơn Đốc

Bộ

2000

2000

37

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Hương Điểm

Bộ

2000

2000

38

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Cái Bông

Bộ

2000

2000

39

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Vàm Đồn

Bộ

2001

2001

40

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Ba Lai

Bộ

2001

2001

41

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Rầm Vé

Bộ

1999

1999

42

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Rạch Dung

Bộ

1999

1999

43

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Vàm Tháp

Bộ

2001

2001

44

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Kênh C

Bộ

1995

1995

45

TN. Sửa chữa cống Bến Chùa- Thâu Râu (giai đoạn TKCS)

Bộ

2009

2009

46

TN Mô hình thuỷ lực lòng mềm cống Bến Chùa, Thâu Râu (giai đoạn TKKT-TKTC)

Bộ

2009

2010

47

TN Mô hình thuỷ lực cống Thủ Bộ (TKCS) – DA chống ngập úng khu vực Tp. HCM

Bộ

2009

2010

48

TN Mô hình thuỷ lực cống Mương Chuối (TKCS) – DA chống ngập úng khu vực Tp. HCM

Bộ

2009

2010

49

TN Mô hình thuỷ lực các cống An Hoá, Thủ Cựu, Định Trung, Sơn Đốc 2 thuộc Hệ thống thuỷ lợi Bắc Bến Tre giai đoạn 1 – TKKT-TKTC (đang thực hiện)

Bộ

2010

2011

50

TN Mô hình thuỷ lực cống Thủ Bộ (Giai đoạn TKKT) – DA chống ngập úng khu vực Tp. HCM (đang thực hiện)

Bộ

2011

2013

51

TN Mô hình thuỷ lực cống Mương Chuối (Giai đoạn TKKT) – DA chống ngập úng khu vực Tp. HCM (đang thực hiện)

Bộ

2011

2013

 

III. NGHIÊN CỨU THÍ NGHIỆM MÔ HÌNH THUỶ LỰC TRÀN XẢ LŨ

CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI, THUỶ ĐIỆN KHU VỰC PHÍA NAM 

 Số TT

 Tên công trình

Cấp quản lý

Thời gian

Bắt đầu

Nghiệm thu

I.

Thí nghiệm mô hình thuỷ lực      

1

Thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ của nhà máy thủy điện Srốk Phú Miêng tỉnh Bình Phước.

Nhà nước

2003

2003

2

Thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ của nhà máy thủy điện A vương tỉnh Quảng Nam.

Nhà nước

2004

2004

3

Thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ của nhà máy thủy điện Buôn Kuốp tỉnh Đắk Lắk.

Nhà nước

2004

2004

4

Thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ hồ Phước Hòa tỉnh Bình Phước, Bình Dương (coù cöûa + Labyrinth).

Bộ

2004

2004

5

Thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ của nhà máy thủy điện Buôn Tua Srah tỉnh Đắk Lắk.

Nhà nước

2005

2005

6

Thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ của nhà máy thủy điện Đồng Nai 3 tỉnh Đắk Nông.

Nhà nước

2005

2005

7

Thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ của nhà máy thủy điện Đắk Tih tỉnh Đắk Nông.

Nhà nước

2006

2006

8

Thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ của nhà máy thủy điện SrêPốk 3 tỉnh Đắk Lắk.

Nhà nước

2006

2006

9

Thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ Hồ Krông Búk Hạ.

Bộ

2006

2006

10

Thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ Hồ Đăk Mi 4 tỉnh Quảng Nam.

Bộ

2007

2007

11

Thí nghiệm mô hình thủy lực tràn xả lũ Srêpôk 4 tỉnh Đăk Lăk.

Bộ

2008

2008

12

TN. Tràn  Sông Bung  2 tỉnh Quảng Nam

Bộ

2009

2009

13

TN. Tràn Sông  Bung 4a tỉnh Quảng Nam

CP

2009

2009

14

TN. Tràn xi Phông  Hồ Xuân Hương tỉnh lâm Đồng

Tỉnh

2009

2009

15

TN. Tràn Tà Pao tỉnh Bình Thuận

Bộ

2009

2009

16

TN. Tràn Hồ thượng tỉnh Đăk Nông

Tỉnh

2009

2009

17

TN. Tràn hồ hạ tỉnh Đăk Nông

Tỉnh

2009

2009

18

TN tràn Văn Phong tỉnh Bình Định (tràn cửa van + tràn phím Piano)

Bộ

2009

2010

19

TN. Tràn Đăk Mi 2 tỉnh Quảng Nam

Bộ

2010

2010

20

TN. Tràn Đồng Nai 5 tỉnh Đăk Nông

Nhà nước

2010

2011

II

Khảo sát, tư vấn công trình thuỷ lợi

 

 

 

1

Khảo sát lập dự án đầu tư thủy lợi phục vụ phát triển vườn cây ăn trái kết hợp phát triển thuỷ sản xã Thanh Bình, Quới Thiện huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long.

Tỉnh

2001

2003

2

Khảo sát thiết kế kĩ thuật thi công & lập tổng dự toán đê bao sông Măng Thít, Mây Phốp, Mây Tức huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long.

Tỉnh

2003

2003

3

Khảo sát lập dự án đầu tư thủy lợi phục vụ nuôi tôm cá xen lúa xã Hiếu Thành, Hiếu Nhơn, Hiếu Nghĩa huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long.

Tỉnh

2003

2003

4

Khảo sát, thiết kế kỹ thuật - BVTC đê bao Sa Co tỉnh Vĩnh Long

Tỉnh

2009

2009

5

Khảo sát, thiết kế kỹ thuật - BVTC cống Hai Thưng tỉnh Vĩnh Long

Tỉnh

2009

2009

6

Khảo sát, thiết kế kỹ thuật - BVTC cống Ba Kéo tỉnh Vĩnh Long

Tỉnh

2009

2009

7

Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng đồng ruộng cho cánh đồng mẫu lớn xã : Tân An Luông; Xuân Hiệp; Mỹ Lộc

Tỉnh

2013

2013

8

Dự án Hạ tầng thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản Hiếu - Thành, Hiếu Nhơn, Hiếu Nghĩa tỉnh Vĩnh Long

Tỉnh

2013

2013

 

DANH SÁCH THÍ NGHIỆM VIÊN THAM GIA THÍ NGHIỆM MÔ HÌNH THỦY LỰC

 

TT

Họ Và Tên

Phân Công Trách Nhiệm

I

Những cán bộ tham gia chính

 

1

PGS.TS. Tăng Đức Thắng

Quản lý điều hành chung, chuyên gia

2

TS. Nguyễn Thanh Hải

Giám đốc Trung tâm, nghiên cứu viên chính

3

ThS. Nguyễn Văn Hoạt

Nghiên cứu viên

4

TS. Nguyễn Việt Dũng

Nghiên cứu viên

5

ThS. Đào Việt Hưng

Nghiên cứu viên

6

KS. Nguyễn Trọng Hiên

Nghiên cứu viên

7

KS. Vũ Quang Trung

Nghiên cứu viên

8

ThS. Phạm Văn Giáp

Nghiên cứu viên

9

ThS. Mai Trung Hiếu

Nghiên cứu viên

10

ThS. Dương Thị Thuỳ Dung

Nghiên cứu viên

11

KS. Nguyễn Thị Tú Anh

Nghiên cứu viên

12

KTV. Nguyễn Mạnh Quân

Kỹ thuật viên

II

Cố Vấn Khoa Học

 

1

GS.TSKH. Nguyễn Ân Niên

cố vấn khoa học

 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM THỦY LỰC QUA CÁC THỜI KỲ

 

Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thăm Phòng thí nghiệm Thủy lực

 

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp & PTNT kiểm tra, xem xét kết quả thí nghiệm Cống vùng triều ĐBSCL

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp & PTNT kiểm tra, xem xét kết quả thí nghiệm tràn Phước Hòa tỉnh Bình Dương, Bình Phước

 

Nghiên cứu thí nghiệm mô hình thủy lực cống Ba Lai tỉnh Bến Tre

Nghiên cứu thí nghiệm mô hình thủy lực tràn cao su Trà Sư

tỉnh An Giang

 

Nghiên cứu thí nghiệm tràn xả lũ

Nhà máy thủy điện Srôk Phú Miêng - tỉnh Bình Phước

Lãnh đạo, chuyên gia Tập đoàn Điện lực Việt Nam xem xét kết quả thí nghiệm tràn xả lũ – Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 tỉnh Đăk Lăk

 

Lãnh đạo, chuyên gia Tập đoàn Điện lực Việt Nam xem xét kết quả thí nghiệm tràn xả lũ – Nhà máy Thủy điện Srêpôk 3 tỉnh Đăk Lăk

Chuyên gia tư vấn thẩm định, tư vấn thiết kế xem xét kết quả

thí nghiệm tràn xả lũ – Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3, 4 tỉnh Đăk Lăk

 

Tư vấn Quốc tê, Tư vấn Hec2 xem xét kết quả

thí nghiệm mô hình tràn Phước Hòa tỉnh Bình Dương, Bình Phước

Tổng công ty CP. TĐ. Hương Điền, chuyên gia nước ngoài xem xét kết quả thí nghiệm tràn xả lũ – Nhà máy TĐ. Hương Điền  tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Toàn cảnh Nhà thí nghiệm Tổng quát- Phòng thí nghiệm Thủy lực tại Cơ sở 2 Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam- Bình Dương

Ông F. Lampérière và các nhà khoa học thăm và làm việc tại Phòng NC Thuỷ công và Thuỷ lực, VKHTL miền Nam, năm 2010

        

Ông F. Lampérière và các nhà khoa học trao đổi khoa học trên mô hình thuỷ lực tràn (tràn cửa van + tràn phím Piano) Văn Phong tỉnh Bình Định, SIWRR năm 2010

HĐQT Công ty CP Thuỷ điện A Vương, Công ty CP Phú Thạnh Mỹ và Tư vấn thiết kế PECC 3 kiểm tra, xem xét kết quả thí nghiệm MH. thuỷ lực đoạn sông Bung có Nhà máy TĐ Sông Bung 4a và NMTĐ A Vương

 

 

 

 

 

 

 

Chủ đầu tư – Công ty CP AGRITA-Quảng Nam và Tư vấn thiết kế PECC 2 xem xét kết quả thí nghiệm thuỷ lực tràn Đăk Mi 2 tỉnh Quảng Nam

Thí nghiệm mô hình thủy lực tràn có tuyến cong, nối tiếp hạ lưu bằng bậc nước Hồ Trung Tâm – Thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đăk Nông, năm 2006

 

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý Đầu tư và XDTL 6, Tổng công ty Tư vấn XDTL Việt nam xem xét kết quả thí nghiệm tràn Văn Phong tỉnh Bình Định (tràn cửa van + tràn phím Piano), năm 2010

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT, Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt nam kiểm tra công tác xây dựng Phòng thí nghiệm Thuỷ lực và giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học tại cơ sở 2

 

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phú, Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt nam thăm quan và xem xét kết quả thí nghiệm tràn xả lũ kiểu mới (tràn cửa van + tràn phím Piano), năm 2009

GS.TS Phạm Ngọc Quý, Học viên cao học Trường ĐHTL thực tế về mô hình tại Phòng thí nghiệm thuỷ lực – Viện KHTL Miền nam, (mô hình thuỷ lực tràn xi phông hồ Xuân Hương Tp. Đà Lạt), năm 2009

 

 

 

 

 

 

 

Nghiên cứu thí nghiệm mô hình thuỷ lực

tràn tự do có ngưỡng kiểu phím Piano, năm 2010

Nghiên cứu thí nghiệm mô hình thuỷ lực cống Thủ Bộ thuộc

Dự án thuỷ lợi phục vụ chống ngập úng khu vực TP Hồ Chí Minh, năm 2010

 

MỘT SỐ THIẾT BỊ NGHIÊN CỨU THÍ NGHIỆM TIÊU BIỂU CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM THỦY LỰC

 

Máy đo vận tốc dòng chảy - Hà Lan

 

Máy đo áp suất chất lỏng - Mỹ - Anh

     

Máy đo phù sa - Hà Lan

 

Bộ đo lực Mỹ - Anh - Nhật

     

Máy đo dao động mực nước - Hà Lan

 

Máy đo vận tốc kiểu cánh quay - Hà Lan

 

 

 

Kim đo mực nước hiện thị số - Anh

 

Thiết bị thí nghiệm thấm - Anh

 

 

 

 

 Lên đầu trang     In trang này

Cơ quan chủ quản: Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam
Giấy phép số: 166/GP-BC ngày 02/5/2007 của Cục Báo chí- Bộ VHTT
Chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Đỗ Tiến Lanh - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

Web Design by thietkeviet.com - © Copyright 2005-2018 by SIWRR®. All rights reserved.