ISO 9001:2008

         

 

Tin tức & Sự kiện

 

Dự báo mặn ĐBSCL

 

Tình hình sạt lở ĐBSCL

 

Dự báo nguồn nước

 

Hợp tác Quốc tế

 

Hoạt động NCKH

 

Hội đồng Khoa học

 

Đào tạo

 

Hoạt động Công đoàn

 

Hoạt động Đoàn TN

 

Thư viện

 

Văn bản Pháp quy

 

Tóm tắt tuyển tập KHCN các năm

 

Diễn đàn thảo luận

 

Tìm kiếm

 

Web links
Tổng cộng

1554567

Hôm nay

616

Online

17


 

VĂN BẢN PHÁP QUY

 

TIN HOẠT ĐỘNG NCKH

 

Nghiệm thu các đề tài cấp Nhà nước thuộc chương trình KC08/11-15 do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thực hiện [22/03/2016]

Trong 2 ngày 20/3/2016 và 21/3/2016 tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức nghiệm thu cấp Quốc gia 4 đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước thuộc Chương trình KC08/11-15 do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam chủ trì thực hiện:

  + “Nghiên cứu đánh giá tác động của các bậc thang thủy điện trên dòng chính hạ lưu  sông Mê Kông đến dòng chảy, môi trường, kinh tế xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất giải pháp giảm thiểu bất lợi”

  (Mã số KC08.13/11-15, chủ nhiệm đề tài: TS. Tô Quang Toản)

+ “Nghiên cứu xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp khoa học công nghệ nhằm ổn định các cửa song và vùng bờ biển tỉnh Bình Thuận”

  (Mã số KC08.18/11-15, chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Đức Vượng)

  + “Nghiên cứu đánh giá các tác động tích cực và những tồn tại, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả về kinh tế- xã hội và môi trường của hệ thống công trình kiểm soát lũ vùng Tứ giác Long Xuyên”

   (Mã số KC08.20/11-15, chủ nhiệm đề tài: TS. Tô Văn Thanh)

  + Nghiên cứu các giải pháp khoa học - công nghệ để điều chỉnh và ổn định các đoạn sông có cù lao đang diễn ra biến động lớn về hình thái trên sông Tiền, sông Hậu.

  (Mã số KC08.21/11-15, chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Nghĩa Hùng)

4 đề tài trên thuộc Chương trình KC08/11-15 mang tên Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đã được Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước giao cho Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thực hiện từ các năm 2012, 2013 và đã kết thúc cuối năm 2015, đã được cơ quan chủ trì tổ chức nghiệm thu cơ sở tháng 12/2015 đúng hạn quy định.

Các Hội đồng nghiệm thu cấp Quốc gia đánh giá nghiệm thu 4 đề tài theo các quyết định sau:

- Đề tài KC08.13/11-15: theo Quyết định thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Quốc gia và Tổ chuyên gia đánh giá nghiệm thu số 431/QĐ-BKHCN ngày 07/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu là GS.TS. Đào Xuân Học (Chuyên gia độc lập), Phó chủ tịch Hội đồng là PGS.TS. Hoàng Văn Huân (Viện Kỹ thuật Biển), 2 ủy viên phản biện là GS.TS. Nguyễn Kỳ Phùng (Sở Khoa học và công nghệ TP.HCM) và TS. Phạm Ngọc (Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TPHCM). Tổ chuyên gia gồm 3 thành viên: PGS.TS. Hoàng Văn Huân (Tổ trưởng), TS. Phạm Ngọc và TS. Tô Văn Trường (Ban chủ nhiệm Chương trình KC08/11-15).

  - Đề tài KC08.18/11-15: theo Quyết định thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Quốc gia và Tổ chuyên gia đánh giá nghiệm thu số 432/QĐ-BKHCN ngày 07/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu là GS.TS. Lương Phương Hậu (Chuyên gia độc lập), Phó chủ tịch Hội đồng là GS.TS. Đào Xuân Học, 2 ủy viên phản biện là PGS.TS. Lê Song Giang (Đại học Bách khoa, ĐHQG. TP.HCM) và PGS.TS. Phạm Văn Song (Đại học Thủy lợi). Tổ chuyên gia gồm 3 thành viên: GS.TS. Đào Xuân Học (Tổ trưởng), TS. Phạm Ngọc và TS. Tô Văn Trường.

  - Đề tài KC08.20/11-15: theo Quyết định thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Quốc gia và Tổ chuyên gia đánh giá nghiệm thu số 433/QĐ-BKHCN ngày 07/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu là GS.TS. Đào Xuân Học (Chuyên gia độc lập), Phó chủ tịch Hội đồng là GS.TS. Nguyễn Tất Đắc (Chuyên gia độc lập), 2 ủy viên phản biện là PGS.TS. Hoàng Văn Huân (Viện Kỹ thuật Biển) và PGS.TS. Phạm Văn Song (Đại học Thủy lợi). Tổ chuyên gia gồm 3 thành viên: GS.TS. Nguyễn Tắt Đắc (Tổ trưởng), Ông Mai Anh Nhịn (UBND tỉnh Kiên Giang) và PGS.TS. Phạm Văn Song.

  - Đề tài KC08.21/11-15: theo Quyết định thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Quốc gia và Tổ chuyên gia đánh giá nghiệm thu số 434/QĐ-BKHCN ngày 07/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu là GS.TS. Đào Xuân Học (Chuyên gia độc lập), Phó chủ tịch Hội đồng là GS.TS. Lương Phương Hậu (Chuyên gia độc lập), 2 ủy viên phản biện là PGS.TS. Dương Văn Viện (Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam bộ) và PGS.TS. Phạm Văn Song (Đại học Thủy lợi). Tổ chuyên gia gồm 3 thành viên: GS.TS. Lương Phương Hậu (Tổ trưởng), PGS.TS. Phạm Văn Song và TS. Tô Văn Trường.

  Trước đó, trong 2 ngày 18 và 19/3/2016, các Tổ chuyên gia đánh giá nghiệm thu đã họp 4 phiên đầu tiên để thẩm định toàn bộ sản phẩm của 4 đề tài trên.

  Tham dự các phiên họp nghiệm thu chính thức về phía Bộ Khoa học và công nghệ có Ông Nghiêm Xuân Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Khoa học xã hội và Tự nhiên, Ông Đỗ Xuân Cương, nguyên Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước, Ông Hồ Quang Vinh, Phó Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước,  Ông Phạm Xuân Đà, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam – Bộ Khoa học và công nghệ, Ông Lê Minh Khánh, Phó cục trưởng Cục Công tác phía Nam, PGS.TS. Lê Mạnh Hùng, Chủ nhiệm Chương trình KC08/11-15 và các chuyên viên Vụ KHXH và tự nhiên; Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp Nhà nước, Văn phòng Chương trình KC08/11-15, báo Khoa học và Phát triển.

  Tham dự các phiên họp nghiệm thu, về phía Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có GS.TS. Tăng Đức Thắng, Phó Giám đốc Viện. Về phía Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam có TS. Trần Bá Hoằng, Viện trưởng, các thành viên trong BGĐ Viện, lãnh đạo và cán bộ các đơn vị thực hiện đề tài, đại diện các phòng quản lý chức năng, các cán bộ khoa học của Viện.

  Kết quả nghiệm thu theo quy chế đánh giá ban hành tại Thông tư số 12/2009/TT-BKHCN ngày 08/5/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ:

  + Đề tài KC08.13/11-15: đạt 84/100 điểm (loại Khá);

  + Đề tài KC08.18/11-15: đạt 78,13/100 điểm (loại Khá);

  + Đề tài KC08.20/11-15: đạt 82,5/100 điểm (loại Khá);

  + Đề tài KC08.21/11-15: đạt 89.63/100 điểm (loại Khá);

 

Một số hình ảnh Lễ nghiệm thu 4 đề tài:

         Đề tài KC08.13/11-15

  Đề tài KC08.18/11-15

 

Đề tài KC08.20/11-15

Đề tài KC08.21/11-15

  Tin và Ảnh: Phòng Kế hoạch
CÁC TIN HOẠT ĐỘNG NCKH ĐÃ ĐĂNG


[10/04/2017] Tin nghiệm thu đề tài cấp nhà nước

Đề tài Độc lập cấp Nhà nước, mã số ĐTĐL.2012-T/25 mang tên Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thủy lợi phục vụ sản xuất lúa vụ Thu Đông ở Đồng bằng sông Cửu Long do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam là cơ quan chủ trì, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam là cơ quan thực hiện đề tài, GS.TS. Tăng Đức Thắng làm chủ nhiệm đề tài đã được Bộ Khoa học và Công ngh

[22/03/2016] Nghiệm thu các đề tài cấp Nhà nước thuộc chương trình KC08/11-15 do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thực hiện

Trong 2 ngày 20/3/2016 và 21/3/2016 tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức nghiệm thu cấp Quốc gia 4 đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước thuộc Chương trình KC08/11-15 do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam chủ trì thực hiện:

[13/03/2014] Họp Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài độc lập cấp Nhà nước

Ngày 11/3/2014, tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp nghiệm thu cấp Nhà nước kết quả thực hiện Đề tài độc lập cấp Nhà nước: “Nghiên cứu các giải pháp nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn mới vùng Đồng bằng sông Cửu Long”

[23/12/2013] Tin nghiệm thu 02 đề tài cấp Nhà nước

Ngày 21/12/2013 tại TP.Hồ Chí Minh, Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước đã họp phiên chính thức 02 đề tài Độc lập cấp Nhà nước mã số ĐTĐL.2010-T/29 và mã số ĐTĐL.2009-G/38 do Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam thực hiện

[11/05/2013] Tin nghiệm thu đề tài cấp thành phố Cần Thơ

Đề tài khoa học công nghệ cấp Thành phố Cần Thơ, mang tên Luận cứ khoa học phòng chống ngập tại Thành phố Cần Thơ do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam chủ trì thực hiện, GS.TS. Lê Sâm làm chủ nhiệm đề tài đã được Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Cần Thơ tổ chức nghiêm thu chính thức cấp Thành phố vào ngày 10/5/2013

[28/03/2013] Tin nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh

Đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh Kiên Giang, mang tên Nghiên cứu ứng dụng đập di động thay thế đập thời vụ vào sản xuất nông nghiệp và thủy sản khu vực ven biển tỉnh Kiên Giang do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam chủ trì thực hiện đã được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang tổ chức nghiêm thu chính thức cấp tỉnh vào ngày 27/3/2013

[16/04/2012] Tin nghiệm thu đề tài độc lập cấp Nhà nước

Đề tài Độc lập cấp Nhà nước, mã số ĐTĐL.2007G/28 mang tên Nghiên cứu các giải pháp thủy lợi nhằm khai thác bền vững vùng Bán đảo Cà Mau do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam là cơ quan chủ trì, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam là cơ quan thực hiện đề tài, PGS.TS. Tăng Đức Thắng làm chủ nhiệm

[02/07/2011] Họp Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài độc lập cấp Nhà nước

Ngày 30/6/2011, tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã họp Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước để đánh giá kết quả đề tài KHCN độc lập cấp Nhà nước “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp chống ngập cho Tp. Hồ Chí Minh”

[29/04/2011] Tin nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở

Ngày 16 và 22 tháng 4 năm 2011, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức nghiệm thu chính thức các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở do Viện thực hiện trong 2 năm 2009-2010. Sau đây là một số thông tin chính về kết quả nghiệm thu:

[05/04/2011] Họp Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài cấp nhà nước KC08.21/06-10

Ngày 3/4/2011, tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã diễn ra buổi họp Hội đồng nghiệm thu KHCN cấp Nhà nước đề tài “Đánh giá suy thoái môi trường trong quá trình chuyển đổi đất nông lâm sang nuôi trồng thuỷ sản ở các huyện ven biển Đồng bằng sông Cửu long và đề xuất các giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên đất”.


1-10/11 tin, tổng cộng 2 trang

 

 

 Lên đầu trang     In trang này

Cơ quan chủ quản: Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam
Giấy phép số: 166/GP-BC ngày 02/5/2007 của Cục Báo chí- Bộ VHTT
Chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Đỗ Tiến Lanh - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

Web Design by thietkeviet.com - © Copyright 2005-2018 by SIWRR®. All rights reserved.