Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Giới thiệu > Danh sách cán bộ chủ chốt

DANH SÁCH CÁN BỘ CHỦ CHỐT

TT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email Lý lịch khoa học
I. Ban lãnh đạo
1 Trần Bá Hoằng Viện trưởng hoang32c@yahoo.com Xem chi tiết
2 Nguyễn Nghĩa Hùng Phó Viện trưởng hungsiwrr@gmail.com Xem chi tiết
3 Nguyễn Phú Quỳnh Phó Viện trưởng nphuquynh@gmail.com Xem chi tiết
4 Tô Văn Thanh Phó Viện trưởng thanhmisi89@gmail.com 

Xem chi tiết

II. Các đơn vị trực thuộc
1 Phòng Tổ chức, Hành chính
  Vũ Thị Thu Hiền Trưởng phòng thuhienk35c@yahoo.com.vn  
  Mai Thanh Trình Phó phòng maitrinh14685@gmail.com  
2 Phòng Kế hoạch – Tài chính
  Nguyễn Đình Vượng Trưởng phòng vuongnd_siwrr@yahoo.com.vn Xem chi tiết
  Phạm Thị Hồng Phương Phó phòng - kế toán trưởng hongphuong0306@gmail.com  
  Lương Quốc Tuấn Phó phòng tuansiwrr@gmail.com  
3 Phòng Đào tạo & HTQT
  Tô Quang Toản Trưởng phòng toan_siwrr@yahoo.com Xem chi tiết
  Lâm Vừ Thanh Nội Phó phòng lamuem1980@gmail.com  Xem chi tiết
4 Trung tâm Thủy công và thủy lực
  Nguyễn Thanh Hải Giám đốc tctl_vkhtlmn@yahoo.com Xem chi tiết
  Nguyễn Văn Hoạt Phó Giám đốc hoatnn@yahoo.com Xem chi tiết
  Đào Việt Hưng Phó Giám đốc daoviethung070978@gmail.com Xem chi tiết
5 TT Thủy nông cấp nước
  Trần Minh Tuấn  Giám đốc tranminhtuan04@gmail.com Xem chi tiết
  Trần Thái Hùng Phó Giám đốc tthung.siwrr@gmail.com  
  Huỳnh Ngọc Tuyên Phó Giám đốc ngoctuyen42n@gmail.com  
6 TT NC Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Nông thôn
  Đinh Quốc Phong Giám đốc dinhquocphong@gmail.com  
  Phạm Khắc Thuần Phó Giám đốc pkhacthuan@gmail.com  
7 Phòng NC Động lực sông và Công trình bảo vệ bờ
  Nguyễn Đức Vượng Trưởng phòng Vuong_7@yahoo.com Xem chi tiết
  Phạm Trung Phó phòng trungpham_siwrr@yahoo.com Xem chi tiết
8 TT NC Khoa học, Công nghệ  Môi trường và Sinh thái
  Phạm Thế Vinh  Giám đốc

vinhsiwrr@yahoo.com

Xem chi tiết
  Dương Công Chinh Phó Giám đốc duongchinh73@gmail.com Xem chi tiết
9 TT NC Tài nguyên nước
  Đỗ Đắc Hải Giám đốc haitlmn@yahoo.com Xem chi tiết
  Ưng Ngọc Nam Phó Giám đốc namsiwrr@gmail.com Xem chi tiết
10 TT NC Chỉnh trị sông & Phòng chống thiên tai
  Lê Thanh Chương Giám đốc chuongvkhtlmn@yahoo.com Xem chi tiết
  Lê Xuân Tú Phó Giám đốc xuantutl@gmail.com  Xem chi tiết
11 TT NC Ứng dụng và Phát triển công nghệ Thủy lợi  
  Doãn Văn Huế Giám đốc hue37c2tb@gmail.com Xem chi tiết
  Nguyễn Trọng Tuấn Phó Giám đốc tuans40b@gmail.com  
  Vũ Tiến Thư Phó Giám đốc vutienthu@gmail.com  
12 Phòng NC Nền móng và Địa kỹ thuật
  Trần Thanh Tú Trưởng Phòng 

thanhtu_dkt@yahoo.com

Xem chi tiết
  Nguyễn Thúy Trang Phó Phòng trangvtl@yahoo.com Xem chi tiết
13 Phòng NC Vật liệu Xây dựng và kết cấu công trình
 

Cao Hồng Tân

 Trưởng Phòng  caohongtan@yahoo.com  
14 Trung tâm Trắc địa Viễn thám
  Phạm Văn Hồi Giám đốc hoi.vkh@gmail.com Xem chi tiết
  Nguyễn Văn Hoàng Phó Giám đốc hoang.vkh@gmail.com Xem chi tiết
15 Cơ sở 2 – Bình Dương   coso2.siwrr@gmail.com vkhtlmn.cs2@gmail.com  
Liên kết web