Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Tin nổi bật
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lại Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam Ngày 27/12/2019, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 Hội thảo tổng kết Đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng hợp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh ứng phó với hạn hán trên các lưu vực sông vùng Đông Nam Bộ” Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam Hội thảo tổng kết đề tài Độc lập cấp Nhà nước: Nghiên cứu đánh giá tổng thể quá trình xói lở và dự báo diễn biến bờ biển đồng bằng sông Cửu Long phục vụ đề xuất giải pháp nhằm ổn định và phát triển bền vững vùng ven biển. Hoạt động Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2019) và 09 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 – 20/10/2019). Hội thảo đánh giá công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long Lễ công bố Quyết định và trao bằng Tiến sĩ năm 2019 tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam. Khoa học Công nghệ thủy lợi phục vụ phát triển bền vững vùng Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
Hoạt động NCKH > Các lĩnh vực nghiên cứu của Viện

CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU CỦA VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM

• Các vấn đề về công trình thủy lợi (thủy công, thủy lực, tiêu năng phòng xói).

• Thủy nông, cải tạo đất và hệ thống nông nghiệp có tưới tiêu. Công nghệ tưới tiết kiệm nước.

• Nghiên cứu phát triển tài nguyên nước và bảo vệ môi trường nước. Nghiên cứu xâm nhập mặn.

• Hệ thống bờ sông, cửa sông, ven biển, hải đảo.

• Nghiên cứu chỉnh trị sông va phòng chống giảm nhẹ thiên tai. Dự báo biến hình lòng sông, hành lang an toàn bờ sông, bờ biển.

• Công nghệ thông tin về quản lý và phát triển tài nguyên nước.

• Nghiên cứu; ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới, vật liệu mới trong các công trình thủy lợi, xây dựng và dân dụng.

• Tư vấn xây dựng trong lĩnh vực thủy lợi, bảo vệ môi trường.

• Xây dựng quy trình quản lý khai thác công trình thủy lợi, quản lý phát triển tài nguyên nước. Thí nghiệm, đánh giá chất lượng vật liệu xây dựng, nền móng địa kỹ thuật, chất lượng nước, chất lượng và hiệu quả các công trình thủy lợi.

• Công nghệ quản lý điều khiển các hệ thống thủy lợi.

• Đào tạo sau đại học.

• Hợp tác quốc tế về lĩnh vực thủy lợi, môi trường.

Liên kết web