Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Hoạt động NCKH > Các dự án ĐTCB

CÁC DỰ ÁN ĐIỀU TRA CƠ BẢN TỪ 2001 - 2022

Số TT Tên dự án Địa điểm Thời gian thực hiện
1 ĐTCB chất lượng nước tác động xấu đến đời sống dân sinh và sản xuất vùng U Minh Thượng - U Minh Hạ U Minh Thượng & U Minh Hạ 1997 - 2001
2 ĐTCB vùng cửa sông thuộc (H) sông Tiền và sông Hậu và điều tra đánh giá tình hình sói lở sông Tiền do ảnh hưởng của việc sử dụng cầu Mỹ Thuận ĐBSCL 1998 - 2003
3 ĐTCB diễn biến chất lượng nư­ớc và môi trường nư­ớc vùng ven biển phụ vụ sản xuất và đời sống nhân dân Từ Đà Nẵng trở vào 2001 - 2004
4 ĐTKS tình hình sạt lở bờ sông Sài Gòn - Đồng Nai khu vực Tp.HCM và định hư­ớng giải pháp kỹ thuật phòng chống Tp.HCM 2002 - 2003
5 ĐT thực trạng các cống vùng triều ĐBSCL, đề xuất giải pháp khắc phục - Ô nhiễm môi trường nước - Chế độ thuỷ lực ĐBSCL 2002 - 2007
6 ĐTCB biến động hình thái ven bờ biển vùng Nam Trung bộ và Nam bộ Các tỉnh phía Nam 2003 - 2007
7 Hệ thống hóa, điều tra bổ sung tài liệu cơ bản: - Mực nước, lưu lượng mùa lũ, mùa kiệt, chất lượng nước - Sạt lở bờ sông, cửa sông - Khả năng thoát lũ 10 lưu vực sông lớn phục vụ công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch lu vực sông, phòng tránh thiên tai ĐBSCL 2003 - 2006
8 ĐT tổng hợp phụ vụ chuyển đổi cơ cấu sản xuất vùng ĐBSCL ĐBSCL 2003 - 2005
9 ĐTKS hiện trạng lũ quét và các khu vực có thể gây nguy hiểm khi xẩy ra lũ quét để phục vụ công tác dự báo phòng tránh thiệt hại, giảm nhẹ thiên tai - Nam Trung bộ và Tây Nguyên Nam trung bộ & Tây Nguyên 2004 - 2006
10 Đo đạc khảo sát diễn biến, xác định nguồn gây ô nhiễm chất lư­ợng nước trong hệ thống công trình thủy lợi, phục vụ công tác quản lý công trình - Đông Nam bộ ( Hồ thuỷ lợi Dầu Tiếng) Tây Ninh 2004 - 2007
11 ĐT đánh giá tác động của công trình thuỷ lợi đến môi trường và phát triển kinh tế xã hội - Đê bao cống bọng vùng ĐBSCL ĐBSCL 2004 - 2007
12 ĐTCB phục vụ phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai: - Biến đổi lòng dẫn các sông miền Trung + miền Nam M.Trung & M.Nam 2005 - 2007
13 Điều tra bồi lắng và đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả khai thác nước phù sa cải tạo vùng TGLX TGLX Từ 2006 -2009
14 Điều tra hiện trạng biển Nam bộ đề xuất chiến lược củng cố nâng cấp đê biển Các tỉnh phía Nam 2006 - 2007
15 Điều tra đánh giá hiện trạng các cửa sông Hậu thuộc hệ thống sông Cửu Long và kiến nghị các biện pháp bảo vệ, khai thác ĐBSCL Từ 2009 -2010
16 Điều tra đánh giá hiện trạng các cửa sông Tiền thuộc hệ thống sông Cửu Long và kiến nghị các biện pháp bảo vệ, khai thác ĐBSCL Từ 2009 -2010
17 Điều tra hiện trạng hệ thống bờ bao và các công trình dưới bờ bao vùng ngập lũ ĐBSCL (các tỉnh Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang) ĐBSCL  2010-2011
  Điều tra thường xuyên    
1 Giám sát chua mặn ĐBSCL ĐBSCL Từ 2002
2 Đo đạc giám sát diễn biến lòng dẫn, bồi lấp, sạt lở: - Cửa sông Đồng Nai - Sài Gòn, Sông Cửu Long - Bờ sông, lòng dẫn sông Cửu Long (Từ Sa Đéc đến biên giới VN - CPC) - ĐNB, ĐBSCL - ĐBSCL Từ 2004 Từ 2010
3 Giám sát chất lư­ợng nước trong hệ thống thuỷ lợi - Quản lộ Phụng hiệp và U Minh Th­ượng ĐBSCL Từ 2004
4 Điều tra khảo sát tình hình sạt lở, bồi lắng trên hệ thống kênh rạch ở ĐBSCL ĐBSCL Từ 2008-2011
5 Đo đạc giám sát mặn ở đồng bằng sông Cửu Long thuộc dự án: Điều tra đánh giá diễn biến lòng dẫn, bồi lắng sạt lở, xâm nhập mặn và dòng chảy trong hệ thống sông vùng đồng bằng sông Cửu Long ĐBSCL 2014-2015
  Quy hoạch thủy lợi    
1 QH chống ngập úng khu vực TP.HCM TP.HCM 2008
2 Rà soát QHTL huyện đảo Phú Quý tỉnh Bình Thuận Bình Thuận Từ 2008-2009
3 QHTL chống ngập úng TP. Cà Mau Cà Mau 2010-2011
4 Bổ sung QHTL chi tiết hệ thống Nam Bắc Bến Tre Bến Tre 2010-2011
5 Quy hoạch Thủy lợi chi tiết vùng kẹp giữa hai sông Vàm Cỏ   2012-2013
6 Quy hoạch vùng lòng hồ Dầu Tiếng và khu đầu mối phục vụ quản lý khai thác đa mục tiêu   2012-2013
7 Dự án Rà soát quy hoạch Thủy lợi phục vụ tái cấu trúc ngành Nông nghiệp vùng Đông Nam Bộ   2015
       

Các dự án ĐTCB thực hiện năm 2009

Các dự án Điều tra cơ bản và các nhiệm vụ dự báo thường xuyên hàng năm từ 2016-2022

(File chi tiết đính kèm)

Liên kết web