Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Tin nổi bật
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lại Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam Ngày 27/12/2019, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 Hội thảo tổng kết Đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng hợp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh ứng phó với hạn hán trên các lưu vực sông vùng Đông Nam Bộ” Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam Hội thảo tổng kết đề tài Độc lập cấp Nhà nước: Nghiên cứu đánh giá tổng thể quá trình xói lở và dự báo diễn biến bờ biển đồng bằng sông Cửu Long phục vụ đề xuất giải pháp nhằm ổn định và phát triển bền vững vùng ven biển. Hoạt động Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2019) và 09 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 – 20/10/2019). Hội thảo đánh giá công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long Lễ công bố Quyết định và trao bằng Tiến sĩ năm 2019 tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam. Khoa học Công nghệ thủy lợi phục vụ phát triển bền vững vùng Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
Đào tạo & HTQT > Giới thiệu chung

ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM

1. Giới thiệu chung :

- Viện Khoa học thuỷ lợi miền Nam đào tạo sau đại học từ năm 1997 đến nay.

* Nhiệm vụ đào tạo: Đào tạo tiến sĩ theo 4 chuyên ngành:

- Kỹ thuật Xây dựng công trình thuỷ    MS. 62 58 02 02
- Kỹ thuật tài nguyên nước    MS. 62 58 02 12
- Môi trường đất và nước    MS. 62 44 03 03
- Địa kỹ thuật xây dựng    MS. 62 58 02 11

* Hình thức đào tạo
- Không tập trung 3, 4 năm cho NCS đã tốt nghiệp cao học
- Không tập trung 5 năm cho NCS đã tốt nghiệp Đại học

* Hình thức thi tuyển: theo quy chế đào tạo trình độ tiến sỹ của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo và Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam
- Gửi thông báo tuyển sinh đến các cơ quan liên quan đến ngành học
- Đăng thông báo tuyển sinh trên Website của Viện

* Cán bộ phụ trách đào tạo

- PGS.TS. Nguyễn Nghĩa Hùng - Phó Viện trưởng
+ Email : hungsiwrr@gmail.com

+ Số điện thoại : 0988 485 575

* Địa chỉ liên hệ: Phòng Tổ chức- Hành chính
Viện Khoa học Thuỷ Lợi Miền Nam
658 Võ Văn Kiệt, phường 1, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh

2. Một số văn bản quan trọng liên quan đến nghiên cứu sinh
- Các văn bản về đào tạo SĐH của Bộ GD&ĐT:
+ Quy chế đào tạo sau đại học ( ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo; Quy chế đào tạo trình độ tiến sỹ ban hành kèm theo Quyết định số 842/QĐ-VKHTLVN ngày 29/6/2012 của Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam).

3. Quản lý nghiên cứu sinh
- Các NCS được phân về sinh hoạt các bộ môn có liên quan đến chuyên ngành
- Chế độ kiểm tra tiến độ nghiên cứu , học tập theo định kỳ 6 tháng/ lần

4. Một số chính sách , chế độ với NCS
- Được tạo điều kiện phòng thí nghiệm, trang thiết bị để thực hiện luận án
- Đề nghị cơ quan chủ quản NCS tạo điều kiện về thời gian .
- Hưởng những chính sách , chế độ của NCS theo quy định của Bộ GD&ĐT.

5. Cán bộ hướng dẫn
- Đội ngũ cán bộ giảng dạy thường xuyên tại cơ sở
- Danh sách thầy hướng dẫn (Xem Bảng 1)
- Phối hợp với các đơn vị khác: Nghiên cứu sinh có thể đề nghị giáo viên hướng dẫn từ các cơ sở đào tạo khác và trình cơ sở đào tạo phê duyệt

Thông tư số 10/2009/BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

Quyết định số 842/QĐ-VKHTLVN ngày 29/6/2012 của Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam).

 

* GIỚI THIỆU

- Căn cứ quyết định số 773/TTg ngày 21 tháng 10 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo trên Đại học cho Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam và quyết định số 6017/GD-ĐT ngày 24 tháng 12 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao chuyên ngành đào tạo nghiên cứu sinh cho Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam. Từ năm 1997 đến nay Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã thực hiện tốt và nghiêm túc nhiệm vụ được giao theo đúng quy chế đào tạo sau Đại học của Bộ Giáo Dục và Đào tạo.

- Về công tác đào tạo Viện đã tuyển sinh được 16 khoá ( 1997-2012) với tổng cộng 43 nghiên cứu sinh. Đến nay có 22 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ được Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định công nhận .

Khóa 16 (2012) tuyển mới 3 NCS.

Các chuyên ngành đào tạo :

Từ 30/10/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo có quyết định số 4714/QĐ-BGD&ĐT về việc chuyển đổi tên các chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sỹ sang các chuyên ngành thuộc danh mục ban hành của Bộ Giáo dục và đào tạo. Hiện nay Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam có 04 chuyên ngành đào tạo sau:

- Kỹ thuật Xây dựng công trình thuỷ    MS. 62 58 02 02
- Kỹ thuật tài nguyên nước    MS. 62 58 02 12
- Môi trường đất và nước    MS. 62 44 03 03
- Địa kỹ thuật xây dựng    MS. 62 58 02 11


Chương trình đào tạo

- Quản lý tiến độ học tập của nghiên cứu sinh

Thời gian học tập của NCS: thời gian học tập của NCS tính từ ngày Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam ký quyết định công nhận là NCS đến ngày bảo vệ luận án tiến sĩ tại Hội đồng chấm luận án cấp Viện.

a- Nghiên cứu sinh là Thạc sĩ và học hệ không tập trung (4 năm )

Năm thứ nhất: Nghiên cứu sinh tự nghiên cứu và viết tổng quan về đề tài nghiên cứu qua đó xây dựng đề cương chi tiết về luận án tiến sĩ và kế hoạch thực hiện từng phần của đề cương ( các tài liệu cần thu thập, các môn và chuyên đề cần học và thực hiện , các thí nghiệm cần làm…).

- NCS học các học phần bổ sung chương trình đào tạo tiến sỹ (12 tín chỉ)
Báo cáo sẽ được trình bày tại Hội đồng các thầy hướng dẫn của Viện trong đợt kiểm tra thường kì 6 tháng đầu năm của NCS.
Sản phẩm : Báo cáo tổng quan, đề cương chi tiết, kế hoạch thực hiện, hoàn tất các môn học bắt buộc.

Năm thứ hai:
- Thu thập tài liệu, làm thí nghiệm , tự nghiên cứu và viết 3 chuyên đề . Báo cáo 3 chuyên đề trước tiểu ban chấm chuyên đề Tiến sĩ và bộ môn.
- Báo cáo kết quả học tập 6 tháng /lần trước hội đồng các Thầy hướng dẫn tại Viện.
- Sản phẩm: Toàn bộ số liệu cần thiết và kết quả tính toán cho luận án. Bảo vệ xong 3 chuyên đề.

Năm thứ ba:
- Viết báo, viết luận án (bản thảo) và báo cáo kết quả trong các đợt kiểm tra tình hình học tập của NCS thường kỳ.
- Báo cáo kết quả trước Hội đồng khoa học của Viện.

- Bảo vệ luận án tại Hội đồng đánh giá luận án ở bộ môn

Năm thứ tư:
- Bảo vệ luận án tại Hội đồng chấm luận án cấp Viện.

b- Nghiên cứu sinh là kỹ sư và học hệ không tập trung (5 năm )

- Hai năm đầu học chương trình Cao học của ngành tương ứng (không phải làm luận văn thạc sĩ)
- 3 năm sau tương tự như chương trình đào tạo NCS là thạc sĩ.

Liên kết web