Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Tin nổi bật
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lại Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam Ngày 27/12/2019, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 Hội thảo tổng kết Đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng hợp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh ứng phó với hạn hán trên các lưu vực sông vùng Đông Nam Bộ” Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam Hội thảo tổng kết đề tài Độc lập cấp Nhà nước: Nghiên cứu đánh giá tổng thể quá trình xói lở và dự báo diễn biến bờ biển đồng bằng sông Cửu Long phục vụ đề xuất giải pháp nhằm ổn định và phát triển bền vững vùng ven biển. Hoạt động Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2019) và 09 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 – 20/10/2019). Hội thảo đánh giá công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long Lễ công bố Quyết định và trao bằng Tiến sĩ năm 2019 tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam. Khoa học Công nghệ thủy lợi phục vụ phát triển bền vững vùng Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
Đào tạo & HTQT > Danh sách cán bộ hướng dẫn

DANH SÁCH CÁN BỘ HƯỚNG DẪN CỦA VKHTLMN

STT

Chuyên ngành

Các hướng nghiên cứu

Người có thể hướng dẫn

Ghi chú

01

Môi trường đất và nước

 

GS-TS. Lê Sâm

GS. TSKH Nguyễn Ân Niên

PGS.TS. Lương Văn Thanh

PGS.TS. Võ Khắc Trí

PGS.TS. Thái Thành Lượm

 

02

Điạ kỹ thuật xây dựng

 

GS.TSKH Nguyễn Văn Thơ

GS.TS Trần Thị Thanh

GSTSKH. Lê Bá Lương

PGS.TS. Võ Phán

PGS.TS. Tô Văn Lận

GS.TS. Nguyễn Công Mẫn

 

03

Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy

 

GSTSKH Nguyễn Ân Niên

PGS.TS Hoàng Văn Huân

GS.TS Lê Mạnh Hùng

GS.TS. Tăng Đức Thắng

PGS.TS. Trịnh Công Vấn

GS.TS. Lương Phương Hậu

TS. Nguyễn Duy Khang

PGS.TS. Nguyễn Hữu Nhân

TS. Trần Thu Tâm

 

04

Kỹ thuật tài nguyên nước

 

GS.TSKH Nguyễn Ân Niên

GS-TS. Lê Sâm;

GS.TS. Tăng Đức Thắng

GS.TS. Nguyễn Tất Đắc

PGS.TS. Võ Khắc Trí

PGS.TS. Lương văn Thanh

TS. Lương Quang Xô

 

Liên kết web