Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Tin nổi bật
Khởi công 6 cống cấp nước ngọt cho hơn một triệu dân Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lại Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 Kết quả "Hội thi Bí thư chi bộ giỏi" năm 2021. Tin bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Anh Tiến Tin bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Phạm Thế Vinh Nghiệm thu cấp Nhà nước đề tài KHCN cấp Quốc gia, mã số KC08-25/16-20: “Nghiên cứu diễn biến nguồn nước, chất lượng nước và đề xuất các giải pháp khai thác thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả và hạn chế rủi ro thiên tai (hạn mặn) vùng nuôi thủy sản, trồng tr Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Quốc gia: “Nghiên cứu sử dụng phế thải, phụ phẩm từ rơm, rạ, trấu, thân cây để chế tạo vật liệu nhẹ, cấu kiện bảo vệ sông rạch thân thiện với môi trường tại ĐBSCL” Hội thảo Đề tài khoa học cấp Nhà nước "Nghiên cứu diễn biến nguồn nước, chất lượng nước và đề xuất các giải pháp khai thác thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả và hạn chế rủi ro thiên tai (hạn mặn) vùng nuôi thủy sản, trồng trọt ven biển Đồng bằng sông Hội thảo tham vấn “Xây dựng quy trình vận hành HTTL Cái Lớn – Cái Bé, giai đoạn 1” thuộc dự án HTTL Cái Lớn – Cái Bé, giai đoạn 1.
Đào tạo & HTQT > Danh sách cán bộ hướng dẫn

DANH SÁCH CÁN BỘ HƯỚNG DẪN CỦA VKHTLMN

STT

Chuyên ngành

Các hướng nghiên cứu

Người có thể hướng dẫn

Ghi chú

01

Môi trường đất và nước

 

GS. TSKH. Nguyễn Ân Niên

GS.TS. Lê Sâm

GS.TS. Tăng Đức Thắng

GS.TS. Nguyễn Tất Đắc

PGS.TS. Nguyễn Nghĩa Hùng

PGS.TS Đỗ Tiến Lanh

PGS.TS. Võ Khắc Trí

PGS.TS. Lương Văn Thanh

PGS.TS. Thái Thành Lượm

PGS.TS. Phùng Chí Sỹ

PGS.TS. Vũ Cẩm Lương

PGS.TSKH. Bùi Tá Long

PGS.TS. Dương Văn Viện

TS. Trịnh Thị Long

TS. Giang Văn Thắng

 

02

Điạ kỹ thuật xây dựng

 

GS.TSKH. Nguyễn Văn Thơ

GS.TS. Trần Thị Thanh

GS.TS. Lê Mạnh Hùng

GS.TS. Tăng Đức Thắng

PGS.TS. Tô Văn Thanh

PGS.TS. Nguyễn Nghĩa Hùng

PGS.TS. Võ Phán

PGS.TS. Tô Văn Lận

PGS.TS. Trần Tuấn Anh

PGS.TS. Châu Ngọc Ẩn

TS. Nguyễn Ngọc Phúc

 

03

Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy

 

GSTSKH. Nguyễn Ân Niên

GS.TS. Lê Mạnh Hùng

GS.TS. Tăng Đức Thắng

GS.TS. Nguyễn Tất Đắc

PGS.TS. Hoàng Văn Huân

PGS.TS. Tô Văn Thanh

PGS.TS. Trần Bá Hoằng

PGS.TS. Nguyễn Nghĩa Hùng

PGS.TS. Đinh Công Sản

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải

PGS.TS. Nguyễn Phú Quỳnh

PGS.TS. Trịnh Công Vấn

PGS.TS. Huỳnh Thanh Sơn

TS. Nguyễn Duy Khang

PGS.TS. Nguyễn Hữu Nhân

TS. Trần Thu Tâm

 

04

Kỹ thuật tài nguyên nước

 

GS.TSKH Nguyễn Ân Niên

GS.TS. Lê Sâm

GS.TS. Tăng Đức Thắng

GS.TS. Nguyễn Tất Đắc

PGS.TS. Đỗ Tiến Lanh

PGS.TS. Nguyễn Phú Quỳnh

PGS.TS. Võ Khắc Trí

PGS.TS. Huỳnh Thanh Sơn

PGS.TS. Nguyễn Thế Biên

PGS.TS. Lương văn Thanh

PGS.TS. Lê Văn Dực

PGS.TS. Dương Văn Viện

TS. Võ Văn Tuấn

TS. Tô Quang Toản

TS. Lương Quang Xô

 
Liên kết web