Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Các đơn vị trực thuộc > Các phòng thí nghiệm

Toàn cảnh Nhà thí nghiệm Tổng quát - Cơ sở 2 Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam- Bình Dương  

 

Phòng thí nghiệm Thủy công & Thủy lực

Phòng thí nghiệm Thủy động lực sông biển

Phòng thí nghiệm Vật liệu xây dựng

Phòng thí nghiệm Nền móng và Ðịa kỹ thuật

Phòng thí nghiệm Môi trường

Liên kết web