Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Giới thiệu > Danh sách lãnh đạo Viện

LÃNH ĐẠO VIỆN

a-hoang.jpg

PGS. TS. Trần Bá Hoằng

Viện trưởng

 

hung.jpg

PGS. TS. Nguyễn Nghĩa Hùng

Phó Viện trưởng

PGS.TS. Nguyễn Phú Quỳnh

Phó Viện trưởng

Liên kết web