Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Giới thiệu > Danh sách lãnh đạo Viện

LÃNH ĐẠO VIỆN

a-hoang.jpg

PGS. TS. Trần Bá Hoằng

Viện trưởng

 

a-lanh.jpg

PGS.TS. Đỗ Tiến Lanh

Phó Viện trưởng

a-thanh.jpg

PGS. TS. Tô Văn Thanh

Phó Viện trưởng

hung.jpg

PGS. TS. Nguyễn Nghĩa Hùng

Phó Viện trưởng

Liên kết web