Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Sách mới
Tiêu chuẩn Quốc Gia Việt Nam tập 1, 2
16/09/2018
Thư viện đã có 02 tập Tiêu chuẩn Quốc Gia Việt Nam: Tập 1: Tiêu chuẩn Quốc Gia Việt Nam: Công trình Thuỷ lợi và hệ thống công trình Thuỷ lợi Tập 2: Tiêu chuẩn Quốc Gia Việt Nam: Công trình Thuỷ lợi Trong đó có một số tiêu chuẩn đã được chuyển đổi từ những tiêu chuẩn cũ của 14 TCN.
Thư viện đã có 02 tập Tiêu chuẩn Quốc Gia Việt Nam:
 
Tập 1: Tiêu chuẩn Quốc Gia Việt Nam: Công trình Thuỷ lợi và hệ thống công trình Thuỷ lợi
Tập 2: Tiêu chuẩn Quốc Gia Việt Nam: Công trình Thuỷ lợi
 
Trong đó có một số tiêu chuẩn đã được chuyển đổi từ những tiêu chuẩn cũ của 14 TCN.
Các tin Sách mới khác
Sách chuyên ngành bằng tiếng của chị Đinh Thị Thùy Trang trong thời gian đi học ở Nhật Bản cung cấp. Mời bạn đọc đón xem tại thư viện hoặc truy cập vào Website Ủy ban Môi trường Hồ quốc tế theo địa chỉ www.Ilec.Or.Jp
Sách chuyên ngành bằng tiếng của chị Đinh Thị Thùy Trang trong thời gian đi học ở Nhật Bản cung cấp. Mời bạn đọc đón xem tại thư viện hoặc truy cập vào Website Ủy ban Môi trường Hồ quốc tế theo địa chỉ www.Ilec.Or.Jp
Thư viện đã bổ sung thêm " Tiêu chuẩn Quốc Gia Việt Nam Công trình Thuỷ lợi" tập 3, tập 4 và tập 5, xuất bản năm 2011. Kính mời bạn đọc đón xem
Thư viện được Viện trưởng Tăng Đức Thắng tặng quyển sách WATER RESOURCES SYSTEMS ANALYSIS. Kính mời bạn đọc đón xem
Thư viện được ThS.NCS. Đỗ Thị Chính tặng một số đầu sách. Kính mời bạn đọc đón xem Time in Geographic Information Systems – Tác giả: Gail Langran, Management of Data Changes in Geo Databases – time Component in GIS (GIM International)...
Thư viện mới cập nhật thêm sách mới "Cơ sở khoa học để ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng". Kính mời bạn đọc đón xem
Thư viện mới cập nhật thêm sách mới "Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Bảo tồn và Phát triển bền vững vườn quốc gia U Minh Thượng". Kính mời bạn đọc đón xem
Thư viện mới cập nhật thêm sách mới "Chế độ nước ĐBSCL và những biến động do biến đổi khí hậu - nước biển dâng". Kính mời bạn đọc đón xem
Hiện nay tại Thư viện đã có Bảng Thuỷ triều năm 2013 tập 1, 2, 3 do Trung tâm Hải văn biên soạn. Mời bạn đọc đón xem.
Hiện nay tại Thư viện đã có sách mới "Cẩm nang thiết kế xây dựng công trình thuỷ" Mời bạn đọc đón xem.
Hiện nay tại Thư viện đã có sách mới "Tác động của Biến đổi khí hậu đến các lĩnh vực Nông nghiệp và giải pháp ứng phó" Mời bạn đọc đón xem.
Thư viện đã cập nhật thêm sách mới "Một số vấn đề về nguồn nước và các giải pháp khai thác bền vững vùng Bán đảo Cà Mau" của tác giả PGS.TS. Tăng Đức Thắng. Mời bạn đọc đón xem.
13-24/29 tin
Liên kết web