Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Tin tức > Tin tổng hợp
Sau hơn 3 năm nghiên cứu, các nhà khoa học của Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt đã chế tạo thành công vật liệu polyme giữ nước bằng kỹ thuật biến tính bức xạ gamma.
157-160/160 tin
Liên kết web