Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Dự báo chuyên ngành > Dự báo lũ
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam kính gửi bản tin " dự báo nguồn nước mùa lũ năm 2017 ". Hiện nước lũ về từ thượng lưu giảm. Mực nước lớn nhất các vùng trên dòng chính ngày 15/9 đang ở thời kỳ thấp, dự báo đến ngày 21/9 mực trên dòng chính tăng.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam kính gửi bản tin "Dự báo nguồn nước mùa lũ năm 2017". Hiện nước lũ về từ thượng thay đổi chậm. Mực nước lớn nhất các vùng trên dòng chính ngày 8/9 đang ở thời kỳ cao, dự báo đến ngày 15/9
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam kính gửi bản tin "dự báo nguồn nước mùa lũ năm 2017" Hiện nước lũ về từ thượng thay đổi chậm, xu thế tuần tới tới tăng trở lại. Mực nước lớn nhất các vùng trên dòng chính đang ở kỳ thấp, dự báo đến cuối tuần tới 8/9 mực nước tăng.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam kính gửi " Bản tin cập nhật dự báo lũ năm 2017 " Hiện nước lũ về từ thượng nguồn giảm, các ngày tới tăng trở lại.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam kính gửi " Bản tin cập nhật dự báo lũ năm 2017 "Hiện nước lũ về từ thượng nguồn giảm.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam kính gửi “bản tin cập nhật dự báo lũ năm 2017" Dự báo mực nước lũ tuần tới giảm dần đến 18/8 trước khi tăng trở lại.
Hiện nước lũ về từ thượng nguồn đã giảm, mực nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long tăng do ảnh hưởng của thủy triều. Dự báo mực nước lũ tại Tân Châu/ Châu Đốc tăng trở lại đến 10/8 nhưng vẫn nhỏ hơn báo động I.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam kính gửi “Bản tin dự báo nguồn nước mùa lũ năm 2017"
Nhằm chủ động hơn cho sản xuất, song song với mô hình xâm nhập mặn, Viện KHTL miền Nam đã xây dựng bộ công cụ dự báo lũ, với hy vọng thời gian dự báo dài hơn, đến 2 tuần với độ chính xác chấp nhận được.
25-33/33 tin
Liên kết web