Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Tin tức > Tin hoạt động viện
Đảng bộ Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam tổ chức Đại hội lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020 thí điểm trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ.
Đảng bộ Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam là một trong số đảng bộ cơ sở được Ban Thường vụ Thành ủy TP đồng ý thực hiện thí điểm chủ trương đại hội Đảng bộ trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư cấp ủy

Trong 2 ngày 11 và 12/3/2015, tại TP. Hồ Chí Minh, Đảng bộ Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức đại hội Đảng bộ lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đảng bộ Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam là một trong số đảng bộ cơ sở được Ban Thường vụ Thành ủy TP đồng ý thực hiện thí điểm chủ trương đại hội Đảng bộ trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư cấp ủy.

Đến dự và chỉ đạo đại hội, về phía Thành ủy TP. Hồ Chí Minh có đồng chí Lê Minh Đức, Chánh văn phòng Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và các thành viên trong Tổ công tác chỉ đạo đại hội số 1 của Thành ủy. Về phía Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và PTNT có đồng chí Lê Thị Hồng Thủy, Bí thư Đảng ủy Khối và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Về phía Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có đồng chí Nguyễn Vũ Việt, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

Dự đại hội có 71 đảng viên thuộc Đảng bộ Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam được triệu tập.

Đồng chí Trần Bá Hoằng, Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ qua của Đảng bộ Viện.

Báo cáo nêu rõ, trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Viện đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị nhằm tham gia thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XI) về phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, theo chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng và Bộ trưởng Bộ Nông nghịêp và PTNT.

Cụ thể, trong giai đoạn 2010- 2015 Viện đã thực hiện 14 đề tài cấp Nhà nước, 11 đề tài và dự án cấp Bộ và hàng trăm công trình, dự án phục vụ sản xuất nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành và các địa phương trong địa bàn hoạt động của Viện giao.

Trong 14 đề tài cấp Nhà nước, có 2 đề tài thuộc thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong 11 đề tài và dự án cấp Bộ có 5 đề tài thuộc lĩnh vực thủy lợi phục vụ xây dựng thủy sản, 6 đề tài thuộc lĩnh vực KHCN về xây dựng thủy lợi, chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai, thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững theo Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt Viện đã tham gia tích cực vào chương trình hành động thích ứng đối với biến đổi khí hậu – nước biển dâng của ngành Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2010 – 2020 với nhiều dự án và đề án, trong đó có 3 đề tài cấp Nhà nước trong lĩnh vực đê biển nhằm tham gia thực hiện chương trình hành động của Ngành nông nghiệp và PTNT thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Đảng bộ Viện đã chỉ đạo các hoạt động xây dựng cơ sở vật chất và đổi mới trang thiết bị nghiên cứu; công tác đào tạo; công tác chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí...và các công tác khác.

Đồng chí Lê Thị Hồng Thủy, thay mặt Đảng bộ Khối và đồng chí Nguyễn Vũ Việt, thay mặt lãnh đạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã phát biểu đánh giá cao những kết quả cụ thể mà Đảng bộ Viện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và quá trình chuẩn bị đại hội của Đảng bộ Viện

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 9 đồng chí, sau đó Đại hội trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ, kết quả có 3 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Đảng ủy là Trần Bá Hoằng, Tô Văn Thanh và Nguyễn Thanh Hải. Đồng chí Trần Bá Hoằng được bầu làm Bí thư Đảng bộ và đồng chí Tô Văn Thanh được bầu làm Phó bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 5 người.

Đại hội đã kết thúc thành công vào lúc 13g30 cùng ngày./.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

Daihoidanglna16_2015_001.jpg

Daihoidanglna16_2015_002.JPG

Daihoidanglna16_2015_003.JPG

Daihoidanglna16_2015_004.JPG

Daihoidanglna16_2015_005.JPG

Daihoidanglna16_2015_006.JPG

Daihoidanglna16_2015_007.JPG

Daihoidanglna16_2015_008.JPG

Daihoidanglna16_2015_009.jpg

DAihoidanglna16_2015_010.jpg

DAihoidanglna16_2015_011.jpg

DAihoidanglna16_2015_012.jpg

DAihoidanglna16_2015_013.jpg

DAihoidanglna16_2015_014.jpg

DAihoidanglna16_2015_015.jpg

DAihoidanglna16_2015_016.jpg

dAIhoidanglna16_2015_017.jpg

dAihoidanglna16_2015_018.jpg

DaihoidanglnaN16_2015_001.jpg

DaihoidanglnaN16_2015_002.jpg

DaihoidanglnaN16_2015_003.jpg

DaihoidanglnaN16_2015_004.jpg

Tin và ảnh: Phòng Kế hoạch

Các tin Tin hoạt động viện khác
Ngày 02/10/2015, tại trụ sở Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, 658 Võ Văn Kiệt, P1, Q5, TP.HCM, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định số 1356QĐ/VKHTLVN ngày 01/10/2015 của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến 2030.
Ngày 10/9/2015 tại Thành phố Cần Thơ, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức hội thảo (lần 1) đề tài cấp Nhà nước KC08.21/11-15 Nghiên cứu các giải pháp khoa học-công nghệ để điều chỉnh và ổn định các đoạn sông có cù lao đang diễn ra biến động lớn về hình thái trên sông Tiền, sông Hậu.
Ngày 08/8/2015 tại TP. Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến kỹ kỹ thuật (cấp Viện) cho nghiên cứu sinh Đặng Thanh Lâm với đề tài Xây dựng mô hình thích hợp cho tính toán hệ thống công trình tiêu thoát nước đô thị vùng ảnh hưởng triều. Luận án thuộc chuyên ngành Kỹ thuật Tài nguyên nước, mã số 62 - 58 - 02 - 12. Luận án do GS.TS. Nguyễn Tất Đắc hướng dẫn khoa học.
Ngày 02/8/2015 tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức nghiệm thu đề tài độc lập cấp Nhà nước mang tên Nghiên cứu biến động của chế độ thủy thạch động lực vùng cửa sông ven biển chịu tác động của dự án đê biển Vũng Tàu – Gò Công do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thực hiện.
Ngày 30/6/2015 tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức hội thảo khoa học lần 3 của đề tài KC08.13/11-15 “Nghiên cứu đánh giá tác động của các bậc thang thủy điện trên dòng chính hạ lưu sông Mê Kông đến dòng chảy, môi trường, kinh tế xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất giải pháp giảm thiểu bất lợi”. Đề tài thuộc Chương trình KC08/11-15 ‘Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.
 Trong 2 ngày 30/5/2015 và 31/5/2015 tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức nghiệm thu 2 đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước thuộc nhóm đề tài “Cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng tuyến đê biển vịnh Rạch Giá – Kiên giang”:
Ngày 09/4/2015 tại trụ sở Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Cục Phòng chống thiên tai – Tổng cục Thủy lợi và Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức bàn giao các bộ bản đồ xác định độ sâu  ngập gây bởi nước dâng do bão mạnh và siêu bão cho 9 tỉnh, thành phố
Ngày 14/3/2015, Đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dẫn đầu đã trực tiếp đi thị sát, kiểm tra và chỉ đạo các biện pháp chống hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Ngày 24/01/2015 tại TP. Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ kỹ thuật (cấp Viện) cho nghiên cứu sinh Tô Quang Toản với đề tài Nghiên cứu các khả năng phát triển thượng lưu tác động đến chế độ dòng chảy và xâm nhập mặn mùa khô ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Ngày 14/01/2015 tại Hội trường Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, 658 Võ văn Kiệt, Q.5, TP.HCM, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015.
Ngày 14/01/2015, tại trụ sở Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố Quyết định số 36 QĐ/VKHTLVN ngày 12/01/2015 của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn TS.Trần Bá Hoằng, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, giữ chức Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam kể từ ngày 12/01/2015.
gày 19/9/2014 tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Lễ trao bằng Tiến sĩ kỹ thuật đợt 2 năm 2014 cho NCS. Trần Bá Hoằng, theo Quyết định công nhận học vị Tiến sĩ số 1056/QĐ-VKHTLVN ngày 05/9/2014 của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. 
145-156/209 tin
Liên kết web