Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Tin tức > Tin hoạt động viện
Đảng bộ Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam tổ chức Đại hội lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020 thí điểm trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ.
Đảng bộ Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam là một trong số đảng bộ cơ sở được Ban Thường vụ Thành ủy TP đồng ý thực hiện thí điểm chủ trương đại hội Đảng bộ trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư cấp ủy

Trong 2 ngày 11 và 12/3/2015, tại TP. Hồ Chí Minh, Đảng bộ Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức đại hội Đảng bộ lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đảng bộ Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam là một trong số đảng bộ cơ sở được Ban Thường vụ Thành ủy TP đồng ý thực hiện thí điểm chủ trương đại hội Đảng bộ trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư cấp ủy.

Đến dự và chỉ đạo đại hội, về phía Thành ủy TP. Hồ Chí Minh có đồng chí Lê Minh Đức, Chánh văn phòng Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và các thành viên trong Tổ công tác chỉ đạo đại hội số 1 của Thành ủy. Về phía Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và PTNT có đồng chí Lê Thị Hồng Thủy, Bí thư Đảng ủy Khối và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Về phía Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có đồng chí Nguyễn Vũ Việt, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

Dự đại hội có 71 đảng viên thuộc Đảng bộ Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam được triệu tập.

Đồng chí Trần Bá Hoằng, Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ qua của Đảng bộ Viện.

Báo cáo nêu rõ, trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Viện đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị nhằm tham gia thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XI) về phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, theo chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng và Bộ trưởng Bộ Nông nghịêp và PTNT.

Cụ thể, trong giai đoạn 2010- 2015 Viện đã thực hiện 14 đề tài cấp Nhà nước, 11 đề tài và dự án cấp Bộ và hàng trăm công trình, dự án phục vụ sản xuất nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành và các địa phương trong địa bàn hoạt động của Viện giao.

Trong 14 đề tài cấp Nhà nước, có 2 đề tài thuộc thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong 11 đề tài và dự án cấp Bộ có 5 đề tài thuộc lĩnh vực thủy lợi phục vụ xây dựng thủy sản, 6 đề tài thuộc lĩnh vực KHCN về xây dựng thủy lợi, chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai, thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững theo Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt Viện đã tham gia tích cực vào chương trình hành động thích ứng đối với biến đổi khí hậu – nước biển dâng của ngành Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2010 – 2020 với nhiều dự án và đề án, trong đó có 3 đề tài cấp Nhà nước trong lĩnh vực đê biển nhằm tham gia thực hiện chương trình hành động của Ngành nông nghiệp và PTNT thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Đảng bộ Viện đã chỉ đạo các hoạt động xây dựng cơ sở vật chất và đổi mới trang thiết bị nghiên cứu; công tác đào tạo; công tác chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí...và các công tác khác.

Đồng chí Lê Thị Hồng Thủy, thay mặt Đảng bộ Khối và đồng chí Nguyễn Vũ Việt, thay mặt lãnh đạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã phát biểu đánh giá cao những kết quả cụ thể mà Đảng bộ Viện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và quá trình chuẩn bị đại hội của Đảng bộ Viện

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 9 đồng chí, sau đó Đại hội trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ, kết quả có 3 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Đảng ủy là Trần Bá Hoằng, Tô Văn Thanh và Nguyễn Thanh Hải. Đồng chí Trần Bá Hoằng được bầu làm Bí thư Đảng bộ và đồng chí Tô Văn Thanh được bầu làm Phó bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 5 người.

Đại hội đã kết thúc thành công vào lúc 13g30 cùng ngày./.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

Daihoidanglna16_2015_001.jpg

Daihoidanglna16_2015_002.JPG

Daihoidanglna16_2015_003.JPG

Daihoidanglna16_2015_004.JPG

Daihoidanglna16_2015_005.JPG

Daihoidanglna16_2015_006.JPG

Daihoidanglna16_2015_007.JPG

Daihoidanglna16_2015_008.JPG

Daihoidanglna16_2015_009.jpg

DAihoidanglna16_2015_010.jpg

DAihoidanglna16_2015_011.jpg

DAihoidanglna16_2015_012.jpg

DAihoidanglna16_2015_013.jpg

DAihoidanglna16_2015_014.jpg

DAihoidanglna16_2015_015.jpg

DAihoidanglna16_2015_016.jpg

dAIhoidanglna16_2015_017.jpg

dAihoidanglna16_2015_018.jpg

DaihoidanglnaN16_2015_001.jpg

DaihoidanglnaN16_2015_002.jpg

DaihoidanglnaN16_2015_003.jpg

DaihoidanglnaN16_2015_004.jpg

Tin và ảnh: Phòng Kế hoạch

Các tin Tin hoạt động viện khác
Ngày 30/6/2016 tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Tổng cục Thủy lợi đã chủ trì, phối hợp với Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổ chức Hội thảo Đánh giá giữa kỳ kết quả thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể kiểm soát ngập lũ lưu vực sông Đồng Nai. Dự án do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ.
Hội thảo khoa học về Giải pháp thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản ven biển Đồng bằng sông Cửu Long
Ngày 10/6/2016 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Hội thảo góp ý về Dự thảo quy trình vận hành tạm thời của hệ thống Bắc Bến Tre, Giai đoạn 1 do Viện thực hiện. Nhiệm vụ xây dựng quy trình do Ban Quản lý đầu tư xây dựng Thủy lợi 10 làm chủ đầu tư, giao cho Viện thực hiện từ tháng 9/2015.
 Đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh Vĩnh Long, mang tên Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ để nâng cấp hiện đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Long do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam chủ trì thực hiện, GS.TS. Tăng Đức Thắng làm chủ nhiệm
Ngày 01/4/2016, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2016.
Trong 2 ngày 20/3/2016 và 21/3/2016 tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức nghiệm thu cấp Quốc gia 4 đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước thuộc Chương trình KC08/11-15 do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam chủ trì thực hiện:
Ngày 17/3/2016 tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao bằng Tiến sĩ kỹ thuật năm 2016
 Ngày 05/3/2016 tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015
Ngày 08/01/2016 tại Hội trường Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, 658 Võ văn Kiệt, Q.5, TP.HCM, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016.
Ngày 15/12/2015 tại TP.Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức hội thảo khoa học (lần 2, cũng là hội thảo cuối kỳ của đề tài) trao đổi về kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Nhà nước Nghiên cứu đánh giá các tác động tích cực và những tồn tại, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả về kinh tế - xã hội và môi trường của hệ thống công trình kiểm soát lũ vùng Tứ giác Long Xuyên, mã số KC08.20/11-15
Ngày 18/11/2015, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Hội nghị được tổ chức ở 2 đầu cầu Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
145-156/225 tin
Liên kết web