Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Tin tức > Tin hoạt động viện
Nghiệm thu các đề tài cấp Nhà nước thuộc chương trình KC08/11-15 do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thực hiện
Trong 2 ngày 20/3/2016 và 21/3/2016 tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức nghiệm thu cấp Quốc gia 4 đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước thuộc Chương trình KC08/11-15 do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam chủ trì thực hiện:

Trong 2 ngày 20/3/2016 và 21/3/2016 tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức nghiệm thu cấp Quốc gia 4 đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước thuộc Chương trình KC08/11-15 do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam chủ trì thực hiện:

+ "Nghiên cứu đánh giá tác động của các bậc thang thủy điện trên dòng chính hạ lưu sông Mê Kông đến dòng chảy, môi trường, kinh tế xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất giải pháp giảm thiểu bất lợi"

(Mã số KC08.13/11-15, chủ nhiệm đề tài: TS. Tô Quang Toản)

+ "Nghiên cứu xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp khoa học công nghệ nhằm ổn định các cửa song và vùng bờ biển tỉnh Bình Thuận"

(Mã số KC08.18/11-15, chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Đức Vượng)

+ "Nghiên cứu đánh giá các tác động tích cực và những tồn tại, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả về kinh tế- xã hội và môi trường của hệ thống công trình kiểm soát lũ vùng Tứ giác Long Xuyên"

(Mã số KC08.20/11-15, chủ nhiệm đề tài: TS. Tô Văn Thanh)

+ Nghiên cứu các giải pháp khoa học - công nghệ để điều chỉnh và ổn định các đoạn sông có cù lao đang diễn ra biến động lớn về hình thái trên sông Tiền, sông Hậu.

(Mã số KC08.21/11-15, chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Nghĩa Hùng)

4 đề tài trên thuộc Chương trình KC08/11-15 mang tên Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đã được Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước giao cho Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thực hiện từ các năm 2012, 2013 và đã kết thúc cuối năm 2015, đã được cơ quan chủ trì tổ chức nghiệm thu cơ sở tháng 12/2015 đúng hạn quy định.

Các Hội đồng nghiệm thu cấp Quốc gia đánh giá nghiệm thu 4 đề tài theo các quyết định sau:

- Đề tài KC08.13/11-15: theo Quyết định thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Quốc gia và Tổ chuyên gia đánh giá nghiệm thu số 431/QĐ-BKHCN ngày 07/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu là GS.TS. Đào Xuân Học (Chuyên gia độc lập), Phó chủ tịch Hội đồng là PGS.TS. Hoàng Văn Huân (Viện Kỹ thuật Biển), 2 ủy viên phản biện là GS.TS. Nguyễn Kỳ Phùng (Sở Khoa học và công nghệ TP.HCM) và TS. Phạm Ngọc (Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TPHCM). Tổ chuyên gia gồm 3 thành viên: PGS.TS. Hoàng Văn Huân (Tổ trưởng), TS. Phạm Ngọc và TS. Tô Văn Trường (Ban chủ nhiệm Chương trình KC08/11-15).

- Đề tài KC08.18/11-15: theo Quyết định thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Quốc gia và Tổ chuyên gia đánh giá nghiệm thu số 432/QĐ-BKHCN ngày 07/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu là GS.TS. Lương Phương Hậu (Chuyên gia độc lập), Phó chủ tịch Hội đồng là GS.TS. Đào Xuân Học, 2 ủy viên phản biện là PGS.TS. Lê Song Giang (Đại học Bách khoa, ĐHQG. TP.HCM) và PGS.TS. Phạm Văn Song (Đại học Thủy lợi). Tổ chuyên gia gồm 3 thành viên: GS.TS. Đào Xuân Học (Tổ trưởng), TS. Phạm Ngọc và TS. Tô Văn Trường.

- Đề tài KC08.20/11-15: theo Quyết định thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Quốc gia và Tổ chuyên gia đánh giá nghiệm thu số 433/QĐ-BKHCN ngày 07/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu là GS.TS. Đào Xuân Học (Chuyên gia độc lập), Phó chủ tịch Hội đồng là GS.TS. Nguyễn Tất Đắc (Chuyên gia độc lập), 2 ủy viên phản biện là PGS.TS. Hoàng Văn Huân (Viện Kỹ thuật Biển) và PGS.TS. Phạm Văn Song (Đại học Thủy lợi). Tổ chuyên gia gồm 3 thành viên: GS.TS. Nguyễn Tắt Đắc (Tổ trưởng), Ông Mai Anh Nhịn (UBND tỉnh Kiên Giang) và PGS.TS. Phạm Văn Song.

- Đề tài KC08.21/11-15: theo Quyết định thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Quốc gia và Tổ chuyên gia đánh giá nghiệm thu số 434/QĐ-BKHCN ngày 07/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu là GS.TS. Đào Xuân Học (Chuyên gia độc lập), Phó chủ tịch Hội đồng là GS.TS. Lương Phương Hậu (Chuyên gia độc lập), 2 ủy viên phản biện là PGS.TS. Dương Văn Viện (Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam bộ) và PGS.TS. Phạm Văn Song (Đại học Thủy lợi). Tổ chuyên gia gồm 3 thành viên: GS.TS. Lương Phương Hậu (Tổ trưởng), PGS.TS. Phạm Văn Song và TS. Tô Văn Trường.

Trước đó, trong 2 ngày 18 và 19/3/2016, các Tổ chuyên gia đánh giá nghiệm thu đã họp 4 phiên đầu tiên để thẩm định toàn bộ sản phẩm của 4 đề tài trên.

Tham dự các phiên họp nghiệm thu chính thức về phía Bộ Khoa học và công nghệ có Ông Nghiêm Xuân Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Khoa học xã hội và Tự nhiên, Ông Đỗ Xuân Cương, nguyên Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước, Ông Hồ Quang Vinh, Phó Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước, Ông Phạm Xuân Đà, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam – Bộ Khoa học và công nghệ, Ông Lê Minh Khánh, Phó cục trưởng Cục Công tác phía Nam, PGS.TS. Lê Mạnh Hùng, Chủ nhiệm Chương trình KC08/11-15 và các chuyên viên Vụ KHXH và tự nhiên; Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp Nhà nước, Văn phòng Chương trình KC08/11-15, báo Khoa học và Phát triển.

Tham dự các phiên họp nghiệm thu, về phía Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có GS.TS. Tăng Đức Thắng, Phó Giám đốc Viện. Về phía Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam có TS. Trần Bá Hoằng, Viện trưởng, các thành viên trong BGĐ Viện, lãnh đạo và cán bộ các đơn vị thực hiện đề tài, đại diện các phòng quản lý chức năng, các cán bộ khoa học của Viện.

Kết quả nghiệm thu theo quy chế đánh giá ban hành tại Thông tư số 12/2009/TT-BKHCN ngày 08/5/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ:

+ Đề tài KC08.13/11-15: đạt 84/100 điểm (loại Khá);

+ Đề tài KC08.18/11-15: đạt 78,13/100 điểm (loại Khá);

+ Đề tài KC08.20/11-15: đạt 82,5/100 điểm (loại Khá);

+ Đề tài KC08.21/11-15: đạt 89.63/100 điểm (loại Khá);

Một số hình ảnh Lễ nghiệm thu 4 đề tài:

Đề tài KC08.13/11-15

AToan_KC_13001.jpg AThanh_KC_20002.jpg
AThanh_KC_20003.jpg AToan_KC_13004.jpg

Đề tài KC08.18/11-15

AVuong_KC_18001.jpg AVuong_KC_18002.jpg
AVuong_KC_18003.jpg AVuong_KC_18004.jpg

Đề tài KC08.20/11-15

AThanh_KC_20002.jpg AThanh_KC_20003.jpg
AThanh_KC_20004.jpg AThanh_KC_20001.jpg

Đề tài KC08.21/11-15

NghiaHung_KC_21001.jpg NghiaHung_KC_21002.jpg
NghiaHung_KC_21003.jpg nghiaHung_KC_21004.jpg

Tin và Ảnh: Phòng Kế hoạch

Các tin Tin hoạt động viện khác
 Đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh Vĩnh Long, mang tên Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ để nâng cấp hiện đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Long do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam chủ trì thực hiện, GS.TS. Tăng Đức Thắng làm chủ nhiệm
Ngày 01/4/2016, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2016.
Ngày 17/3/2016 tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao bằng Tiến sĩ kỹ thuật năm 2016
 Ngày 05/3/2016 tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015
Ngày 08/01/2016 tại Hội trường Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, 658 Võ văn Kiệt, Q.5, TP.HCM, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016.
Ngày 15/12/2015 tại TP.Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức hội thảo khoa học (lần 2, cũng là hội thảo cuối kỳ của đề tài) trao đổi về kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Nhà nước Nghiên cứu đánh giá các tác động tích cực và những tồn tại, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả về kinh tế - xã hội và môi trường của hệ thống công trình kiểm soát lũ vùng Tứ giác Long Xuyên, mã số KC08.20/11-15
Ngày 18/11/2015, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Hội nghị được tổ chức ở 2 đầu cầu Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
Ngày 11/11/2015 Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Lễ trao Quyết định công nhận Nghiên cứu sinh (NCS) khóa 19 năm 2015
Ngày 26 tháng 10 năm 2015, tại TP. Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Quốc Doanh đã đến thăm và làm việc với Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam về công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, xây dựng tiềm lực nghiên cứu của Viện. Tham dự đoàn làm việc có PGS.TS. Lê Mạnh Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Ông Ngô Đông Hải, Phó Chánh Văn phòng Bộ tại TP. Hồ Chí Minh, và chuyên viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.
Ngày 22/10/2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức hội thảo (lần 2) đề tài cấp Nhà nước KC08.21/11-15 Nghiên cứu các giải pháp khoa học-công nghệ để điều chỉnh và ổn định các đoạn sông có cù lao đang diễn ra biến động lớn về hình thái trên sông Tiền, sông Hậu.
Nhân dịp kỷ niệm 85 năm thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20-10, Công đoàn- Ban nữ công Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam tổ chức buổi sinh hoạt tập thể nhằm ôn lại Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Hội liên hiệp phụ nữ Việt nam.
Ngày 02/10/2015, tại trụ sở Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, 658 Võ Văn Kiệt, P1, Q5, TP.HCM, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định số 1356QĐ/VKHTLVN ngày 01/10/2015 của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến 2030.
133-144/209 tin
Liên kết web