Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Tin tức > Tin hoạt động viện
Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp tỉnh Vĩnh Long
 Đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh Vĩnh Long, mang tên Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ để nâng cấp hiện đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Long do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam chủ trì thực hiện, GS.TS. Tăng Đức Thắng làm chủ nhiệm

Anh_De%20tai_VinhLong001.jpg

Đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh Vĩnh Long, mang tên Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ để nâng cấp hiện đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Long do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam chủ trì thực hiện, GS.TS. Tăng Đức Thắng làm chủ nhiệm đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở tổ chức nghiệm thu vào ngày 20/5/2016 (theo Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở số 50/QĐ-VKHTLMN ngày 16/5/2016 của Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam).

Mục tiêu đề tài:

- Xác lập được cơ sở khoa học và đề xuất được các giải pháp nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long;

- Thiết kế mô hình thủy lợi mẫu phù hợp cơ cấu sản xuất nông nghiệp (chuyên cây ăn trái, chuyên lúa, lúa-màu, lúa – thủy sản);

- Xây dựng thí điểm một mô hình hệ thống thủy lợi mẫu cho 1 xã điểm về phát triển nông thôn mới trên địa bàn tỉnh (lồng ghép với Chương trình xây dựng nông thôn mói của tỉnh, đề tài đã chọn xây dựng mô hình chuyên lúa cho xã điểm nông thôn mới Mỹ Lộc, huyện Tam Bình);

- Đánh giá hiệu quả mô hình thí điểm.

Hội đồng nghiệm thu do GS.TSKH. Nguyễn Ân Niên, Hội Khoa học Thủy lợi TP. Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Hội đồng. Hai Ủy viên phản biện là PGS.TS. Hoàng Văn Huân, Viện Kỹ thuật Biển và ThS. Nguyễn Văn Lân, Hội Khoa học Thủy lợi TP.Hồ Chí Minh và các thành viên Hội đồng khác thuộc Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, Viện Kỹ thuật Biển và Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam.

Tham dự buổi nghiệm thu có TS.Trần Bá Hoằng, Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam; GS.TS. Tăng Đức Thắng, chủ nhiệm đề tài và các thành viên Ban chủ nhiệm; lãnh đạo Trung tâm Thủy công Thủy lực; Trung tâm nghiên cứu Thủy nông và Cấp nước, Phòng nghiên cứu Vật liệu xây dựng, Phòng nghiên cứu Nền móng và Địa Kỹ thuật, Phòng Kế hoạch Tài chính...và các cán bộ khoa học thuộc Viện.

Hội đồng nghiệm thu đã làm việc theo quy chế đánh giá nghiệm thu đề tài ban hành theo Thông tư số 12/2009/TT-BKHCN ngày 08/5/2009 của Bộ Khoa học và công nghệ.

Kết quả đánh giá của Hội đồng: Đạt.

Các thành viên Hội đồng và các đại biểu dự họp đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể để đề tài hoàn thiện sản phẩm trước khi trình Hội đồng nghiệm thu chính thức cấp Tỉnh.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

Anh_De%20tai_VinhLong002.jpg

Anh_De%20tai_VinhLong003.jpg

Anh_De%20tai_VinhLong004.jpg

Anh_De%20tai_VinhLong005.jpg

Anh_De%20tai_VinhLong006.jpg

Anh_De%20tai_VinhLong1001.JPG

Tin và ảnh: Phòng Kế hoạch

Các tin Tin hoạt động viện khác
Đề tài “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thủy lợi phục vụ sản xuất lúa vụ Thu Đông ở Đồng bằng sông Cửu Long”, mã số ĐTĐL.2012-T/25 đã được Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Nông nghiệp và PTNT giao cho Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam chủ trì, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thực hiện kể từ cuối tháng 12/2012 đến 31/12/2016. Đến thời điểm hiện nay.
Ngày 08/12/2016, tại trụ sở Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, 658 Võ Văn Kiệt, P1, Q5, TP.HCM, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã phối hợp với Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam tổ chức Lễ công bố Quyết định số 1926 QĐ/VKHTLVN ngày 06/12/2016 của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc bổ nhiệm có thời hạn TS. Nguyễn Nghĩa Hùng.
Ngày 22/11/2016, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức buổi gặp mặt chúc mừng các tân Giáo sư, Phó giáo sư của Viện năm 2016.
Trong khuôn khổ thực hiện dự án “Nghiên cứu quá trình xói lở và biện pháp bảo vệ ven biển hạ lưu ĐBSCL” do Cơ quan phát triển Pháp AFD và EU tài trợ, được phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Thủy lợi, ngày 12/11/2016 tại hội trường Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam (658 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh), Cơ quan phát triển Pháp AFD và Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức hội thảo khoa học lần thứ nhất của dự án nhằm trao đổi, thảo luận một số kết quả bước đầu thực hiện dự án.
Đề tài “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thủy lợi phục vụ sản xuất lúa vụ Thu Đông ở Đồng bằng sông Cửu Long” đã được Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Nông nghiệp và PTNT giao cho Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thực hiện.
Ngày 01/10/2016, tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức họp nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện Đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu giải pháp hạ tầng kỹ thuật thủy lợi nội đồng (cấp, thoát và xử lý nước) phục vụ nuôi tôm vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long”, do TS. Nguyễn Phú Quỳnh –Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam làm Chủ nhiệm đề tài.
 Trong khuôn khổ thực hiện dự án Hỗ trợ kỹ thuật Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể kiểm soát ngập lũ lưu vực sông Đồng Nai, do Cơ quan hỗ trợ phát triển Pháp AFD tài trợ, ngày 16/9/2016 tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Tổng cục Thủy lợi đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Quản lý rủi ro lũ tổng hợp lưu vực sông Đồng Nai- Sài Gòn” nhằm trao đổi, thảo luận một số kết quả thực hiện dự án đến tháng 9/2016 về các nội dung sau
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã hoàn thành việc xây dựng các bản đồ ngập lụt ven biển do nước biển dâng trong tình huống bão mạnh, siêu bão cho 9 tỉnh thành
Ngày 30/6/2016 tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Tổng cục Thủy lợi đã chủ trì, phối hợp với Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổ chức Hội thảo Đánh giá giữa kỳ kết quả thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng thể kiểm soát ngập lũ lưu vực sông Đồng Nai. Dự án do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ.
Hội thảo khoa học về Giải pháp thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản ven biển Đồng bằng sông Cửu Long
Ngày 10/6/2016 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Hội thảo góp ý về Dự thảo quy trình vận hành tạm thời của hệ thống Bắc Bến Tre, Giai đoạn 1 do Viện thực hiện. Nhiệm vụ xây dựng quy trình do Ban Quản lý đầu tư xây dựng Thủy lợi 10 làm chủ đầu tư, giao cho Viện thực hiện từ tháng 9/2015.
121-132/209 tin
Liên kết web