Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Tin tức > Tin hoạt động viện
Tin bảo vệ Luận án của nghiên cứu sinh Trần Thái Hùng
Ngày 26/12/2018 tại TP. Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ kỹ thuật (cấp Viện) cho nghiên cứu sinh Trần Thái Hùng với đề tài “Nghiên cứu động thái ẩm của đất trong kỹ thuật tưới nhỏ giọt để xác định chế độ tưới hợp lý cho cây nho lấy lá trên vùng khan hiếm nước”.

Luận án thuộc chuyên ngành Kỹ thuật tài nguyên nước, mã số 9-58-02-12. Luận án do 2 giảng viên hướng dẫn chính là GS.TS. Lê Sâm và PGS.TS Võ Khắc Trí.

 Hội đồng Đánh giá luận án chính thức (cấp Viện) được thành lập theo Quyết định số 682/QĐ-VKHTLVN ngày 27/9/2018 của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam gồm 7 thành viên do GS.TS Tăng Đức Thắng (Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam) làm Chủ tịch Hội đồng; 3 Ủy viên phản biện là PGS.TS Nguyễn Trọng Hà (Đại học Thủy lợi); PGS.TS Nguyễn Quang Trung (Hội Thủy lợi Việt Nam), TS. Võ Hữu Thoại (Viện Cây ăn quả miền Nam). Thư ký khoa học của Hội đồng là PGS.TS Đỗ Tiến Lanh (Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam).

  Tham dự Lễ bảo vệ luận án có khoảng 40 đại biểu. Ngoài Hội đồng đánh giá luận án, về phía Viện KHTL Việt Nam, có PGS.TS Phạm Hồng Cường, Phó trưởng ban Tổ chức Hành chính; về phía cơ sở đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, có PGS. TS. Nguyễn Nghĩa Hùng, Phó Viện trưởng phụ trách công tác đào tạo; các cán bộ chủ chốt, cán bộ khoa học, các nghiên cứu sinh của Viện; các nhà khoa học lĩnh vực thủy lợi, môi trường như GS.TSKH Nguyễn Ân Niên (Hội KHKT Thủy lợi TP.HCM), GS.TS Lê Mạnh Hùng (Hội KHKT Thủy lợi TP.HCM), PGS.TS Phạm Quang Khánh (Phân Viện QHTK Nông nghiệp miền Nam), PGS.TS Hoàng Văn Huân (Viện KT Biển), GS.TS Trần Thị Thanh, TS Trịnh Thị Long...; bạn bè, gia đình và đồng nghiệp của nghiên cứu sinh.

              Một số thông tin khoa học chính của luận án:

Mục tiêu nghiên cứu

      - Xác định được diễn biến lan truyền nước và động thái ẩm của đất trong kỹ thuật tưới nhỏ giọt;

      - Xác định được chế độ tưới tiết kiệm nước hợp lý cho cây nho lấy lá canh tác ở vùng khan hiếm nước (vùng khô hạn), bao gồm: chu kỳ tưới, lượng nước và thời gian tưới theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây

Đối tượng nghiên cứu:

 Nghiên cứu cho 1 loại cây trồng: cây nho lấy lá vùng khan hiếm nước Ninh Thuận và Bình Thuận

Phạm vi nghiên cứu:

       Thuộc vùng khan hiếm nước (vùng khô hạn) của Việt Nam, gồm 2 tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận; Điều kiện khí hậu nắng nóng, ít mưa; thổ nhưỡng chủ yếu là đất cát mịn; hạn chế về điều kiện nguồn nước mặt; Bố trí thực nghiệm tưới tiết kiệm nước tại tỉnh Bình Thuận.

Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA LUẬN ÁN

a) Ý nghĩa khoa học:

     - Nghiên cứu đã thiết lập được đường đặc trưng ẩm của đất canh tác (đất cát mịn) vùng khan hiếm nước (vùng khô hạn) là cơ sở khoa học phục vụ xác định chế độ tưới hợp lý cho cây trồng cạn;

- Nghiên cứu đã thiết lập mối tương quan giữa Đất – Nước – Cây trồng – Khí hậu là cơ sở khoa học của các nghiên cứu ứng dụng tưới nước cho cây trồng cạn của vùng khan hiếm nước (vùng khô hạn);

      - Nghiên cứu đã xác định những chỉ tiêu cơ bản trong nghiên cứu tưới và hiệu quả tưới nước bằng kỹ thuật tưới nhỏ giọt cho cây nho lấy lá vùng khan hiếm nước (vùng khô hạn) Nam Trung Bộ.

b) Ý nghĩa thực tiễn:

        Cây nho lấy lá có giá trị kinh tế cao, tuy nhiên thiếu nước phục vụ tưới đang là 1 vấn đề cản trở đến sự phát triển đại trà. Kết quả nghiên cứu sẽ giúp người dân tưới tiết kiệm và nâng cao hiệu quả dùng nước, phục vụ phát triển cây trồng trên quy mô rộng lớn hơn trở thành cây trồng có thế mạnh;

        Kết quả nghiên cứu là một sự lựa chọn hợp lý để chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng đa dạng hóa các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao (mang tính bền vững) và thích nghi với điều kiện tự nhiên vùng khô hạn;

        Ứng dụng kết quả nghiên cứu giúp đơn giản hóa công tác tưới, góp phần xây dựng kế hoạch tưới và phát triển các mô hình khai thác, sử dụng tài nguyên đất – nước phục vụ sản xuất ổn định và bảo vệ môi trường bền vững

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

        Mô phỏng được quá trình lan truyền ẩm trong tầng đất canh tác bao gồm bộ rễ cây trồng phục vụ xác định chế độ tưới hợp lý cho cây nho lấy lá tỉnh Bình Thuận;

Xây dựng được đường đặc trưng ẩm (pF) của loại đất canh tác (đất cát mịn) làm cơ sở tính toán nhu cầu nước và chế độ tưới cho cây trồng;

Thiết lập cơ sở khoa học để xác định chế độ tưới hợp lý cho cây nho lấy lá canh tác ở vùng khan hiếm nước, tỉnh Bình Thuận;

        Với 7/7 phiếu đánh giá tán thành, trong đó có 3 phiếu đánh giá xuất sắc, Hội đồng Đánh giá luận án đã nhất trí đề nghị Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam làm thủ tục công nhận học vị tiến sỹ kỹ thuật cho nghiên cứu sinh Trần Thái Hùng theo quy chế đào tạo tiến sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 (Xem thêm phần tóm tắt Luận án của NCS. Trần Thái Hùng tại địa chỉ www.siwrr.org.vn, mục Đào tạo)

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ luận án:

                                                                                               Tin: Phòng Kế hoạch; Ảnh: phòng Tổ chức - hành chính

Các tin Tin hoạt động viện khác
Thực hiện kế hoạch tổng kết theo hướng dẫn của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, ngày 6/1/2020 Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020
Thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập ban hành theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ và Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP; các văn bản hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn và của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
Ngày 29/11/2019, tại Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Thuận, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng hợp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh ứng phó với hạn hán trên các lưu vực sông vùng Đông Nam Bộ”, do TS. Nguyễn Đình Vượng làm chủ nhiệm.
Ngày 14 tháng 11 năm 2019, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam tổ chức hội thảo tổng kết Đề tài Độc lập: Nghiên cứu đánh giá tổng thể quá trình xói lở và dự báo diễn biến bờ biển Đồng bằng sông Cửu Long phục vụ đề xuất giải pháp nhằm ổn định và phát triển bền vững vùng ven biển.
Ngày 04/10/2019 tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao bằng Tiến sĩ kỹ thuật năm 2019 cho NCS. Trần Thái Hùng, theo Quyết định công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ số 182/QĐ-VKHTLVN ngày 27/3/2019 và NCS. Ngô Đức Trung, theo Quyết định công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ số 430/QĐ-VKHTLVN ngày 24/7/2019 của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.
Ngày 4/10/2019 tại Hội trường Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam - Tp. Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề “Khoa học Công nghệ Thủy lợi phục vụ phát triển bền vững vùng Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”, đây là một đợt sinh hoạt học thuật lớn ở miền Nam chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Viện.
Ngày 14/9/2019 Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Phương Thảo với tên đề tài: "Nghiên cứu cơ chế thủy động lực và vận chuyển bùn cát cho khu vực bờ biển tỉnh Trà Vinh, đề xuất giải pháp chỉnh trị”.
Ngày 12 tháng 9 năm 2019, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam phối hợp cùng trường đại học Ludwig - Maximillians University (LMU) đồng tổ chức hội thảo khởi động dự án “Các quyết định cho thiết kế lộ trình thích ứng và phát triển tích hợp, đánh giá và quản trị các biện pháp giảm thiểu rủi ro do ngập lụt gây ra trong quá trình chuyển đổi từ nông thôn sang đô thị”.
Ngày 6/9/2019, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam cho PGS.TS. Tô Văn Thanh - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam giữ chức Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.
Ngày 24/8/2019 Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ Luận án Tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS Nguyễn Công Oanh với tên đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng một số thông số trong thí nghiệm cố kết tốc độ biến dạng không đổi CRS vào phân tích bài toán cố kết có sử dụng bấc thấm trong điều kiện Việt Nam".
Ngày 8 tháng 6 năm 2019, Hội Khoa học và Kỹ thuật Thủy lợi Tp. Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề “Đánh giá thành tựu và thách thức về công tác thủy lợi vùng Đồng bằng sông Cửu Long”
61-72/225 tin
Liên kết web