Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Tin tức > Tin hoạt động viện
Tin nghiệm thu đề tài cấp Bộ
Đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ Nghiên cứu giải pháp, công nghệ chống xói lở bờ sông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thực hiện.

 

Đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ Nghiên cứu giải pháp, công nghệ chống xói lở bờ sông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thực hiện, PGS.TS. Trần bá Hoằng làm chủ nhiệm đề tài, đã được Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức nghiệm thu chính thức vào ngày 10/01/2019 (theo Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu số 786/QĐ-PCTT-KHCN ngày 21/12/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai).

Hội đồng nghiệm thu gồm 7 thành viên, do Ông Nguyễn Trường Sơn (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai) làm Chủ tịch Hội đồng; Phó Chủ tịch Hội đồng là Ông Tăng Quốc Chính, Vụ trưởng Vụ Kiểm soát an toàn thiên tai, Tổng cục Phòng chống thiên tai; 2 Ủy viên phản biện là PGS.TS Phạm Văn Song (Đại học Việt Đức) và PGS.TS Huỳnh Thanh Sơn (Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh). Các Ủy viên còn lại đến từ Chi cục Thủy lợi Cà Mau, Viện Thủy lợi và Môi trường (Đại học Thủy lợi) và Vụ Khoa học công nghệ và HTQT thuộc Tổng cục.

Về phía Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có GS.TS Tăng Đức Thắng, Phó Giám đốc Viện. Về phía cơ quan thực hiện đề tài có PGS.TS. Tô Văn Thanh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam; lãnh đạo và cán bộ Trung tâm nghiên cứu Chỉnh trị sông và phòng chống thiên tai; lãnh đạo các đơn vị chức năng của Viện và các cán bộ khoa học khác. GS.TS Lê Mạnh Hùng, nghiên cứu viên cao cấp, Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật Thủy lợi TP. Hồ Chí Minh đã tham dự buổi nghiệm thu.

PGS.TS Trần Bá Hoằng, chủ nhiệm đề tài đã thay mặt các thành viên thực hiện đề tài báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài sau 30 tháng thực hiện đề tài (từ tháng 7/2016 đến tháng 12/2018).

Mục tiêu đề tài:

- Đánh giá tình hình sạt lở bờ sông và hiệu quả các giải pháp chống sạt lở bờ sông đã thực hiện;

- Đề xuất được giải pháp, công nghệ chống sạt lở bờ sông đảm bảo sự ổn định bền vững, thân thiện với môi trường, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của vùng.

Các kết quả chính đã đạt được và những đóng góp của đề tài bao gồm:

- Sau thời gian thực hiện đảm bảo tiến độ và nội dung khối lượng được phê duyệt, đề tài đã đạt được một số kết quả cụ thể như sau:

- Thu thập, cập nhật, đo đạc mới số liệu thủy văn, bùn cát tại 4 khu vực sạt lở  (vùng cửa sông Gành Hào;  sông Cà Mau, khu vực thành phố Cà Mau; cửa sông Ông Đốc và sông Cửa Lớn, địa phận xã Hàng Vịnh), phục vụ các nội dung nghiên cứu của đề tài;

- Tổng hợp các báo cáo diễn biến sạt lở bờ sông, rạch, nhiều năm trên địa bàn nghiên cứu. Qua các đợt khảo sát thực tế vào các năm 2016, 2017 và 2018, đề tài đã xác định được 42 khu vực sạt lở bờ. Trong đó, trên hệ thống sông, rạch thuộc tỉnh Bạc Liêu có 14 khu vực sạt lở, trên hệ thống sông rạch tỉnh Cà Mau có 28 khu vực sạt lở. Đã phân loại các loại hình sạt lở, xác định 4 khu vực sạt lở nghiêm trọng;

- Trên cơ sở phân tích, đánh giá các nhân tố có khả năng gây ra, thúc đẩy quá trình sạt lở phát triển, đề tài đã xác định được nguyên nhân gây ra một số loại hình sạt lở và các khu vực sạt lở nghiêm trọng;

- Đề tài đã đề xuất được 4 nhóm giải pháp công trình phù hợp với các vùng đặc trưng của địa bàn nghiên cứu và thiết kế mẫu, ứng dụng thực tế cho công trình bảo vệ bờ hữu sông Gành Hào, thuộc địa phận xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi; công trình bảo vệ bờ sông Cửa Lớn, sông Cái Nai thuộc địa phận thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn,  tỉnh Cà Mau và  bờ sông Cửa Lớn thuộc địa phận xã Hàng Vịnh, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.;

- Để giảm bớt tính chủ quan trong việc xét chọn phương án tối ưu trong số các phương án chống sạt lở bờ được đề xuất, đề tài đã ứng dụng phương pháp phân tích đa tiêu chí (Multi Criteria Assessment “MCA”) để xây dựng bộ tiêu chí hỗ trợ việc lựa chọn phương án tối ưu, đánh giá các mặt kỹ thuật, kinh tế, xã hội và môi trường;

- Nhằm mục đích lưu giữ, bảo quản dữ liệu cơ bản cung cấp cho các ngành, các lĩnh vực có nhu cầu, đề tài đã xây dựng được cơ sở dữ liệu. Bước đầu đã tổng hợp các tài liệu thu thập, khảo sát ... và kết quả nghiên cứu của đề tài;

-  Đề tài đã xây dựng được sổ tay “Hướng dẫn tính toán thiết kế, thi công các giải pháp chống sạt lở bờ sông, rạch trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau”.

Các thành viên Hội đồng và các đại biểu dự họp đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể để đề nghị đề tài sửa chữa, hoàn thiện sản phẩm sau nghiệm thu để giao nộp sản phẩm cho các cơ quan quản lý theo quy chế quản lý khoa học công nghệ.

Phát biểu kết luận phiên họp Hội đồng, Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả đề tài, nêu rõ đề tài đã tham gia đóng góp thông tin tốt phục vụ Hội nghị phát triển bền vững ĐBSCL 9/2017, trong đó có nội dung xây dựng bản đồ sạt lở. Ông cũng lưu ý đề tài cần quan tâm nghiên cứu sâu thêm giải pháp “mềm” trong bảo vệ bờ, thân thiện với môi trường, giá thành rẻ, những giải phấp này nên biên soạn thành cẩm nang hướng dẫn để các địa phương, nhân dân dễ áp dụng. 

Kết quả đánh giá của Hội đồng: 100% thành viên Hội đồng bỏ phiếu đánh giá đề tài ở mức Đạt theo quy chế đánh giá nghiệm thu đề tài ban hành theo Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Một số hình ảnh tại buối nghiệm thu đề tài:

 

Các tin Tin hoạt động viện khác
Tham dự buổi làm việc, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam có PGS.TS Nguyễn Nghĩa Hùng, Phó Viện trưởng phụ trách lĩnh vực Đào tạo và Hợp tác quốc tế; lãnh đạo và cán bộ các Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế, Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên nước, Trung tâm Khoa học Công nghệ Môi trường và Sinh thái, Phòng Kế hoạch.
Ngày 29/3/2019 tại TP. Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ Luận án Tiến sỹ kỹ thuật (cấp Viện) cho nghiên cứu sinh Ngô Đức Trung với đề tài “Nghiên cứu sự thay đổi một số đặc trưng cơ lý của đất yếu Tp. Hồ Chí Minh theo các lộ trình ứng suất dỡ tải trong tính toán hố đào sâu”.
Ngày 20 tháng 3 năm 2019, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Hội thảo Quốc tế nhằm thảo luận các kịch bản phát triển Đồng bằng sông Cửu Long trong quá khứ, hiện tại và tương lai.
Ngày 22/2/2019, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 với trên 160 cán bộ tham dự.
Ngày 13/02/2019 tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao bằng Tiến sĩ kỹ thuật năm 2018 cho NCS. Phạm Văn Tùng, theo Quyết định công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ số 664/QĐ-VKHTLVN ngày 11/9/2018 và NCS. Nguyễn Đình Vượng, theo Quyết định công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ số 906/QĐ-VKHTLVN ngày 11/11/2018 của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.
Ngày 22/01/2019, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức buổi gặp mặt cán bộ hưu trí của Viện và Viện Kỹ thuật Biển nhân dịp mừng Xuân Kỷ Hợi 2019.
Thực hiện kế hoạch tổng kết theo hướng dẫn tại công văn số 957/VKHTLVN-KHTH ngày 23/11/2018 của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, ngày 27/12/2018 Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Ngày 26/12/2018 tại TP. Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ kỹ thuật (cấp Viện) cho nghiên cứu sinh Trần Thái Hùng với đề tài “Nghiên cứu động thái ẩm của đất trong kỹ thuật tưới nhỏ giọt để xác định chế độ tưới hợp lý cho cây nho lấy lá trên vùng khan hiếm nước”.
Diễn biến dòng chảy mùa lũ những năm gần đây có những biến động lớn, đặc biệt từ khi các hồ thủy điện Trung Quốc với tổng dung tích hữu ích 22,7 tỷ m3 đi vào vận hành đã làm giảm đáng kể dòng chảy mùa lũ về hạ lưu.
Wcanal phần mềm trong môi trường Windows bằng ngôn ngữ Delphi, công cụ chuyên dụng phục vụ tính toán thiết lập bản vẽ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và hoàn công tuyến kênh, mương cấp thoát nước. Tương thích và khá phù hợp cho kênh rạch ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Các thông số được xác định là các tham số độ cứng: mô đun cát tuyến E50 và mô đun dỡ tải Eur trong các thí nghiệm ba trục thoát nước. Thí nghiệm nén ba trục được thực hiện cho lớp bùn sét ở độ sâu 4-6 m và 12-14 m, lớp sét yếu trong phạm vi 18-20 m và 24-26 m theo điều kiện thoát nước có dỡ tài và gia tải lại.
61-72/211 tin
Liên kết web