Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Tin tức > Tin hoạt động viện
Lễ công bố Quyết định và trao bằng Tiến sĩ năm 2018 tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam.
Ngày 13/02/2019 tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao bằng Tiến sĩ kỹ thuật năm 2018 cho NCS. Phạm Văn Tùng, theo Quyết định công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ số 664/QĐ-VKHTLVN ngày 11/9/2018 và NCS. Nguyễn Đình Vượng, theo Quyết định công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ số 906/QĐ-VKHTLVN ngày 11/11/2018 của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

  NCS. Phạm Văn Tùng đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ kỹ thuật (cấp Viện) ngày 21/3/2018 với đề tài “Nghiên cứu đề xuất chế độ nước hợp lý để phát triển rừng tràm tái sinh vườn quốc gia U Minh Thượng”. Luận án thuộc chuyên ngành Môi trường đất và nước, mã số 62 - 44 - 03 – 03, do 2 giảng viên: PGS.TS. Lương Văn Thanh và PGS.TS Thái Thành Lượm hướng dẫn.

  NCS. Nguyễn Đình Vượng đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ kỹ thuật (cấp Viện) ngày 28/4/2017 với đề tài “Đặc tính thủy động lực và môi trường vùng triều ứng dụng cho hệ thống nuôi trồng thủy sản ven biển”.  Luận án thuộc chuyên ngành Kỹ thuật tài nguyên nước, mã số 62 - 58 - 02 – 12, do 2 giảng viên GS.TS. Tăng Đức Thắng và GS.TS Lê Sâm hướng dẫn.

   Dự buổi Lễ có PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt, Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, GS.TS Trần Đình Hòa, Phó giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Tùng Phong, Phó giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam; GS.TS. Tăng Đức Thắng, nguyên Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam; PGS.TS. Đặng Hoàng Thanh, Trưởng ban Tổ chức Hành chính;  PGS.TS. Trần Bá Hoằng, Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam - cơ sở đào tạo sau đại học; PGS.TS Nguyễn Nghĩa Hùng, Phó Viện trưởng; lãnh đạo các phòng chức năng, các đơn vị thuộc Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Viện Kỹ thuật Biển (nơi công tác của tân TS. Phạm Văn Tùng).

      Dự buổi Lễ còn có các giảng viên sau đại học đang tham gia giảng dạy tại cơ sở đào tạo sau đại học của Viện: GS. TSKH Nguyễn Ân Niên, GS.TS. Nguyễn Tất Đắc, GS.TS. Lê Mạnh Hùng, PGS.TS. Hoàng Văn Huân, PGS.TS Lương Văn Thanh, PGS.TS Thái Thành Lượm, PGS.TS Dương Văn Viện, PGS.TS Võ Khắc Trí…và một số giảng viên SĐH khác.

         Đại diện gia đình hai tân TS. Phạm Văn Tùng và Nguyễn Đình Vượng đã tham dự buổi Lễ.

         PGS.TS. Đặng Hoàng Thanh, Trưởng ban Tổ chức Hành chính đã công bố 2 Quyết định công nhận học vị tiến sĩ của 2 nghiên cứu sinh.

        PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt, Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, đã phát biểu chúc mừng, nêu lại quá trình phấn đấu học tập và nghiên cứu bền bỉ của 2 nghiên cứu sinh. Thay mặt lãnh đạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt trao Quyết định và Bằng Tiến sĩ kỹ thuật cho hai tân TS Phạm Văn Tùng và Nguyễn Đình Vượng.

       PGS.TS. Trần Bá Hoằng, Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, đại diện cơ sở đào tạo sau đại học của Viện, đã phát biểu chúc mừng.

      GS.TSKH. Nguyễn Ân Niên, thay mặt cho các giảng viên sau đại học của Viện, đã phát biểu nêu lại một số ý nghĩa khoa học của 2 luận văn của 2 NCS, động viên khen ngợi quá trình học tập cố gắng, kiên trì của 2 NCS và mong muốn 2 tân tiến sĩ phát huy học vị khoa học, tham gia tốt công tác nghiên cứu và đào tạo sau đại học.

      Buổi lễ trao bằng Tiến sĩ đã được tổ chức với các nghi thức trang trọng, nghiêm túc, ý nghĩa./.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ trao bằng Tiến sĩ:

                                                                                                                                           Tin, ảnh: Phòng Kế hoạch

                                                                                                       Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

Các tin Tin hoạt động viện khác