Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Tin tức > Tin hoạt động viện
Dùng WISDOM, người dân biết nước lũ đang ở đâu, khi nào ảnh hưởng trực tiếp đến mình, ngoài ra còn biết được sự xâm mặn ở mức độ nào, ô nhiễm về môi trường ra sao.
Ngày 29/10/2008 tại TP.Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Viện và đón nhận Huân chương Độc lập hạng 2 do Nhà nước trao tặng.
Ngày 30/3/2007, Hội đồng Khoa học công nghệ cấp Nhà nước (thành lập theo Quyết định 362/QĐ-BKHCN ngày 16/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) do GS.TSKH Trịnh Trọng Hàn làm Chủ tịch Hội đồng đã tiến hành nghiệm thu chính thức đề tài độc lập cấp Nhà nước, mã số ĐTĐL-2005/03 “ Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng hệ thống hồ sinh thái phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội ở Đồng bằng sông Cửu Long và miền Trung”.
Bộ Khoa học và Công nghệ đã thông báo Danh sách dự kiến các công trình KH&CN nổi bật trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ giai đoạn 2001-2005 được đề nghị khen thưởng để các nhà khoa học và công chúng cho ý kiến. Trong 26 công trình thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ được đề nghị khen thưởng, có công trình KẾT CẤU CỐNG LẮP GHÉP BẰNG CỪ BÊTÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC (KC07-DA03) do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam là cơ quan chủ trì, ThS.Phan Thanh Hùng là chủ nhiệm đề tài.
193-196/196 tin
Liên kết web