Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Tin tức > Thông báo
Thông báo về việc Công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2009
Thông báo về việc Công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2009

Thông báo về việc Công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2009

Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước đã ban hành Quyết định số 222/2009/QĐ- HĐCDGSNN ngày 17 tháng 11 năm 2009 công nhận 65 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và 641 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư. Số nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư năm nay tập trung đông nhất ở chuyên ngành Y học (16 người); Thủy lợi (6 người), và người trẻ nhất được công nhận giáo sư năm 2009 là giảng viên Võ Văn Hoàng thuộc chuyên ngành Vật lý (sinh năm 1964).

Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam có 01 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư là TS. Trần Thị Thanh và 01 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư là TS. Đỗ Tiến Lanh .

Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư đợt năm 2009 sẽ tổ chức ở Văn Miếu Quốc tử Giám Hà Nội vào ngày 20 tháng 11 năm 2009.

Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam xin chúc mừng tân Giáo sư Trần Thị Thanh và tân Phó Giáo sư Đỗ Tiến Lanh.

49.jpg

Giáo sư Trần Thị Thanh

101.jpg

Phó Giáo Sư Đỗ Tiến Lanh

co%20Thanh%201.bmp

co%20Thanh%202.bmp

Một số hình ảnh buổi lễ trao nhận danh hiệu giáo sư, phó giáo sư tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội

Các tin Thông báo khác