Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Tin nổi bật
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lại Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam Ngày 27/12/2019, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 Hội thảo tổng kết Đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng hợp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh ứng phó với hạn hán trên các lưu vực sông vùng Đông Nam Bộ” Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam Hội thảo tổng kết đề tài Độc lập cấp Nhà nước: Nghiên cứu đánh giá tổng thể quá trình xói lở và dự báo diễn biến bờ biển đồng bằng sông Cửu Long phục vụ đề xuất giải pháp nhằm ổn định và phát triển bền vững vùng ven biển. Hoạt động Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2019) và 09 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 – 20/10/2019). Hội thảo đánh giá công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long Lễ công bố Quyết định và trao bằng Tiến sĩ năm 2019 tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam. Khoa học Công nghệ thủy lợi phục vụ phát triển bền vững vùng Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
Tin tức > Thông báo
Thông báo Viết bài báo khoa học nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Viện
Căn cứ chỉ đạo của Ban Giám đốc, Hội đồng Khoa học và Ban chỉ đạo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam (19/8/1978-19/8/2018), trong khuôn khổ các hoạt động khoa học công nghệ chào mừng Kỷ niệm 40 năm, Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam dự kiến phối hợp với Tạp chí Khoa học công nghệ Thủy lợi

Kính gửi:

- Các đơn vị, cán bộ khoa học thuộc Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam;
- Các Giảng viên SĐH, cộng tác viên khoa học, NCS các khóa

Căn cứ chỉ đạo của Ban Giám đốc, Hội đồng Khoa học và Ban chỉ đạo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam (19/8/1978-19/8/2018), trong khuôn khổ các hoạt động khoa học công nghệ chào mừng Kỷ niệm 40 năm, Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam dự kiến phối hợp với Tạp chí Khoa học công nghệ Thủy lợi (Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam) xuất bản số chuyên đề đặc biệt vào tháng 8/2018. Tiểu ban Thông tin tuyên truyền thuộc Ban chỉ đạo kỷ niệm 40 năm thành lập Viện xin thông báo một số vấn đề liên quan đến bài viết cho Tạp chí số chuyên đề như sau:

1) Nội dung bài viết

- Bài viết được chọn đăng trong số chuyên đề đặc biệt tháng 8/2018 là những bài viết phản ánh những vấn đề KHCN trong các lĩnh vực thủy lợi, tài nguyên nước, môi trường, công nghệ xây dựng công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu...trong thời gian 5 năm gần đây và chưa được công bố ở các tạp chí, tập san, tuyển tập khác.

- Bài viết có thể liên quan đến kết quả nghiên cứu cho cả giai đoạn 10, 20 năm của tác giả, nhưng cần mang tính tổng hợp, đúc kết cho cả quá trình.

2) Tác giả

- Kính mời lãnh đạo Viện qua các thời kỳ, các cán bộ khoa học thuộc Viện (kể cả cán bộ khoa học của Viện đang học tập dài hạn ở nước ngoài) và các Trường, Viện liên quan, các cộng tác viên khoa học của Viện trong và ngoài nước, các giảng viên Đại học, Sau Đại học, các nghiên cứu sinh tham gia viết bài.

- Viện yêu cầu tất cả chủ nhiệm đề tài từ cấp Bộ trở lên phải có bài viết (được tính trong kết quả công bố bài báo của đề tài).

3) Hình thức

- Bản thảo bài gồm file mềm và bản cứng được in (màu) một mặt trên khổ A4, font Times New Roman, cỡ chữ 12;

- Ngôn ngữ sử dụng trong bài là tiếng Việt, có tóm tắt nội dung bằng tiếng Việt và tiếng Anh dài không quá 200 từ. Tiêu đề bài báo phải dịch sang tiếng Anh. Tên tác giả ngoài Viện cần ghi rõ cơ quan đang công tác;

- Hình vẽ minh họa phải theo quy định vẽ kỹ thuật, hoặc biểu đồ, sơ đồ, hình ảnh có chú thích rõ ràng, nêu rõ xuất xứ (nếu trích dẫn);

- Bảng biểu phải đặt tên và đánh số thứ tự. Số liệu, tư liệu nếu trích dẫn lại phải ghi rõ nguồn trích dẫn;

- Công thức, phương trình đánh số thứ tự bên phải;

- Cuối bài viết có nêu danh mục các tài liệu tham khảo theo quy định của bài báo khoa học;

- Bài dài không quá 10 trang (kể cả hình vẽ);

- Nộp kèm file nội dung bài viết gửi về địa chỉ:

Email: vkhtlmn@gmail.com.

Bản cứng gửi về Phòng Kế hoạch (Chị Thúy Vân).

4) Quy trình biên tập

- Ban Biên tập Tạp chí sẽ mời các nhà khoa học chuyên sâu trong và ngoài Viện thẩm định (phản biện) bài viết theo quy định;

- Bài sẽ được Ban Biên tập chọn đăng nếu được chuyên gia phản biện đồng ý và phải được tác giả chỉnh sửa hoàn chỉnh trước khi nộp lại cho Ban biên tập.

5) Quyền lợi tác giả và phản biện

- Đơn vị, cá nhân (thuộc Viện) có nhiều bài được đăng sẽ được xét chỉ tiêu thi đua, được quy đổi công trình sáng kiến khoa học trong hoạt động thi đua khen thưởng và đánh giá về thành tích góp phần xây dựng Viện dịp kỷ niệm 40 năm;

- Tác giả được tính điểm công trình quy đổi theo quy định của Hội đồng Chức danh GS Nhà nước. (Đối với Tạp chí KHCN Thủy lợi được tính điểm tối đa 1 diểm);

- Tác giả có bài chọn đăng được tặng 1 quyển Tạp chí và nhuận bút theo quy định;

Viện có thể sử dụng các bài được đăng trong Tạp chí vào các mục đích tuyên truyền, phổ biến hoạt động KHCN chung của Viện. Tuyển tập sẽ được xuất bản vào 8/2018 và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Viện tại địa chỉ www.siwrr.org.vn

6) Thời gian nhận bài

- Phòng Kế hoạch bắt đầu nhận bài từ 01/4/2018 đến 31/5/2018.


 

 

Các tin Thông báo khác