Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Tin tức > Thông báo
Thông báo Viết bài báo khoa học nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Viện
Căn cứ chỉ đạo của Ban Giám đốc, Hội đồng Khoa học và Ban chỉ đạo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam (19/8/1978-19/8/2018), trong khuôn khổ các hoạt động khoa học công nghệ chào mừng Kỷ niệm 40 năm, Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam dự kiến phối hợp với Tạp chí Khoa học công nghệ Thủy lợi

Kính gửi:

- Các đơn vị, cán bộ khoa học thuộc Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam;
- Các Giảng viên SĐH, cộng tác viên khoa học, NCS các khóa

Căn cứ chỉ đạo của Ban Giám đốc, Hội đồng Khoa học và Ban chỉ đạo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam (19/8/1978-19/8/2018), trong khuôn khổ các hoạt động khoa học công nghệ chào mừng Kỷ niệm 40 năm, Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam dự kiến phối hợp với Tạp chí Khoa học công nghệ Thủy lợi (Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam) xuất bản số chuyên đề đặc biệt vào tháng 8/2018. Tiểu ban Thông tin tuyên truyền thuộc Ban chỉ đạo kỷ niệm 40 năm thành lập Viện xin thông báo một số vấn đề liên quan đến bài viết cho Tạp chí số chuyên đề như sau:

1) Nội dung bài viết

- Bài viết được chọn đăng trong số chuyên đề đặc biệt tháng 8/2018 là những bài viết phản ánh những vấn đề KHCN trong các lĩnh vực thủy lợi, tài nguyên nước, môi trường, công nghệ xây dựng công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu...trong thời gian 5 năm gần đây và chưa được công bố ở các tạp chí, tập san, tuyển tập khác.

- Bài viết có thể liên quan đến kết quả nghiên cứu cho cả giai đoạn 10, 20 năm của tác giả, nhưng cần mang tính tổng hợp, đúc kết cho cả quá trình.

2) Tác giả

- Kính mời lãnh đạo Viện qua các thời kỳ, các cán bộ khoa học thuộc Viện (kể cả cán bộ khoa học của Viện đang học tập dài hạn ở nước ngoài) và các Trường, Viện liên quan, các cộng tác viên khoa học của Viện trong và ngoài nước, các giảng viên Đại học, Sau Đại học, các nghiên cứu sinh tham gia viết bài.

- Viện yêu cầu tất cả chủ nhiệm đề tài từ cấp Bộ trở lên phải có bài viết (được tính trong kết quả công bố bài báo của đề tài).

3) Hình thức

- Bản thảo bài gồm file mềm và bản cứng được in (màu) một mặt trên khổ A4, font Times New Roman, cỡ chữ 12;

- Ngôn ngữ sử dụng trong bài là tiếng Việt, có tóm tắt nội dung bằng tiếng Việt và tiếng Anh dài không quá 200 từ. Tiêu đề bài báo phải dịch sang tiếng Anh. Tên tác giả ngoài Viện cần ghi rõ cơ quan đang công tác;

- Hình vẽ minh họa phải theo quy định vẽ kỹ thuật, hoặc biểu đồ, sơ đồ, hình ảnh có chú thích rõ ràng, nêu rõ xuất xứ (nếu trích dẫn);

- Bảng biểu phải đặt tên và đánh số thứ tự. Số liệu, tư liệu nếu trích dẫn lại phải ghi rõ nguồn trích dẫn;

- Công thức, phương trình đánh số thứ tự bên phải;

- Cuối bài viết có nêu danh mục các tài liệu tham khảo theo quy định của bài báo khoa học;

- Bài dài không quá 10 trang (kể cả hình vẽ);

- Nộp kèm file nội dung bài viết gửi về địa chỉ:

Email: vkhtlmn@gmail.com.

Bản cứng gửi về Phòng Kế hoạch (Chị Thúy Vân).

4) Quy trình biên tập

- Ban Biên tập Tạp chí sẽ mời các nhà khoa học chuyên sâu trong và ngoài Viện thẩm định (phản biện) bài viết theo quy định;

- Bài sẽ được Ban Biên tập chọn đăng nếu được chuyên gia phản biện đồng ý và phải được tác giả chỉnh sửa hoàn chỉnh trước khi nộp lại cho Ban biên tập.

5) Quyền lợi tác giả và phản biện

- Đơn vị, cá nhân (thuộc Viện) có nhiều bài được đăng sẽ được xét chỉ tiêu thi đua, được quy đổi công trình sáng kiến khoa học trong hoạt động thi đua khen thưởng và đánh giá về thành tích góp phần xây dựng Viện dịp kỷ niệm 40 năm;

- Tác giả được tính điểm công trình quy đổi theo quy định của Hội đồng Chức danh GS Nhà nước. (Đối với Tạp chí KHCN Thủy lợi được tính điểm tối đa 1 diểm);

- Tác giả có bài chọn đăng được tặng 1 quyển Tạp chí và nhuận bút theo quy định;

Viện có thể sử dụng các bài được đăng trong Tạp chí vào các mục đích tuyên truyền, phổ biến hoạt động KHCN chung của Viện. Tuyển tập sẽ được xuất bản vào 8/2018 và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Viện tại địa chỉ www.siwrr.org.vn

6) Thời gian nhận bài

- Phòng Kế hoạch bắt đầu nhận bài từ 01/4/2018 đến 31/5/2018.


 

 

Các tin Thông báo khác
Căn cứ chỉ đạo của Ban Giám đốc và Hội đồng khoa học Viện, năm 2023 Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam tiếp tục xuất bản Tuyển tập Khoa học công nghệ (mã số ISSN:0866-7292). Ban Biên tập xin thông báo một số vấn đề liên quan đến Tuyển tập như sau:
Căn cứ nhu cầu thực tế, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Kính gửi : Công ty Cổ phần Tư vấn kỹ thuật và Đầu tư xây dựng ACOCI
Căn cứ chỉ đạo của Ban Giám đốc và Hội đồng khoa học Viện, năm 2022 Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam tiếp tục xuất bản Tuyển tập Khoa học công nghệ. Ban Biên tập xin thông báo một số vấn đề liên quan đến Tuyển tập như sau:
Căn cứ nhu cầu thực tế, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2021, cụ thể như sau: Số lượng, vị trí việc làm cần tuyển dụng: 08 chỉ tiêu, gồm: 1. Vị trí tuyển dụng vào chức danh Kế toán viên (mã ngạch 06.031): 01 chỉ tiêu 2. Vị trí tuyển dụng vào chức danh Nghiên cứu viên (mã ngạch V.05.01.03): 07 chỉ tiêu
Căn cứ chỉ đạo của Ban Giám đốc và Hội đồng khoa học Viện, năm 2021 Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam tiếp tục xuất bản Tuyển tập Khoa học công nghệ. Ban Biên tập xin thông báo một số vấn đề liên quan đến Tuyển tập như sau:
Theo thông báo số 23/TB - VKHTLMN, ký ngày 14 tháng 8 năm 2020 về việc tuyển dụng viên chức năm 2020. Căn cứ nhu cầu thực tế, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thông báo kế hoạch tuyển dụng biên chế sự nghiệp khoa học đơn vị tự lo lương năm 2020 (Đính kèm bản mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng), cụ thể như sau:
Giới thiệu tuyển dụng: Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam là cơ quan khoa học công nghệ trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, có chức năng nghiên cứu khoa học, nghiên cứu khoa học phục vụ các dịch vụ công của nhà nước, tham gia đào tạo sau đại học, hợp tác quốc tế, tư vấn và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực thủy lợi, thủy điện, môi trường ở các tỉnh phía Nam. Viện được thành lập từ năm 1978, đến nay đã có quá trình xây dựng và phát triển hơn 40 năm. Kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ và tư vấn kỹ thuật của Viện nhiều năm qua đã góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường ở các tỉnh phía Nam.
Vị trí tuyển dụng: từ 05 - 15 người; Kỹ sư ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông; Kỹ sư ngành Cảng - Công trình biển; Kỹ sư ngành Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng; Kỹ sư ngành Kỹ thuật Công trình thủy; Kỹ sư ngành Kỹ thuật Trắc địa – bản đồ; Kỹ sư ngành Kỹ thuật Vật liệu xây dựng; Kỹ sư ngành Kỹ thuật Môi trường.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam có nhu cầu tuyển 06 – 10 Kỹ sư, Thạc sỹ.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam có nhu cầu tuyển 02 – 04 nghiên cứu viên
1-12/19 tin
Liên kết web