Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Dự báo chuyên ngành > Dự báo nguồn nước
Bản tin đột xuất dự báo nguồn nước do việc giảm xả nước từ các thủy điện xuống hạ lưu thời gian từ 11/4-17/4
Căn cứ thông báo của Bộ Thủy lợi Trung Quốc về việc giảm xả nước từ các thủy điện xuống hạ lưu thời gian từ 11/4-17/4, để đảm bảo chủ động nước cho các địa phương.

 Viện KHTL miền Nam ra bản tin đột xuất để làm rõ thêm các ảnh hưởng có thể do việc thay đổi vận hành này. Bản tin sẽ được Viện tiếp tục cập nhật và gởi đến quý cơ ban trong tuần tiếp theo.

Quý cơ quan, anh/chị vui lòng tải file đính kèm.

(File chi tiết đính kèm)

Các tin Dự báo nguồn nước khác