Tuesday, 23/10/2018  

ISO 9001:2008

         

 

Salinity intrusion forecast in the Mekong Delta

 

Flooding forecast on river basins

 

Erosion of river banks and coastal area in the Mekong Delta

 

International Cooperation

 

Scientific and Technology

 

Scientific Council

 

Training

 

Other Activities

 

Library

 

Abstracts of annually scientific and technological magazines

 

Web linksTotal

1554626

Today

1

Online

18


 

WEB LINKS

 

WEB LINKS

 

I. Các Bộ liên quan

 

Bộ Công nghiệp  

http://www.industry.gov.vn

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo  

http://www.moet.edu.vn

 

Bộ Giao thông vận tải  

http://www.mt.gov.vn

 

Bộ Khoa học và Công nghệ  

http://www.most.gov.vn

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

http://www.mard.gov.vn

 

Bộ Ngoại giao  

http://www.mofa.gov.vn

 

Bộ Tài chính  

http://www.mof.gov.vn

 

Bộ Thương mại Việt Nam  

http://www.mot.gov.vn

 

Bộ Thuỷ Sản  

http://www.mofi.gov.vn

 

Bộ Y tế  

http://www.moh.gov.vn

 

Bộ Kế Hoạch và Đầu tư

http://www.mpi.gov.vn

 

Bộ Xây dựng

http://www.moc.gov.vn

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường

http://www.monre.gov.vn

 

II. Các Sở

 

Sở Kế hoạch và đầu tư Tp Hồ Chí Minh  

http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn

 

Sở Khoa học công nghệ Tp Hồ Chí Minh  

http://www.dost.hochiminhcity.gov.vn 

 

Sở Tài chính - Vật giá Tp. HCM  

http://www.tcvg.hochiminhcity.gov.vn

 

Sở Xây dựng Tp Hồ Chí Minh  

http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn

 

III. Các Viện

 

Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông thôn

http://www.niapp.org.vn

 

Viện Khí tượng Thủy văn

http://www.imh.ac.vn

 

Phân Viện KTTV phía Nam

http://www.sihymete.org.vn

 

Viện Quy hoạch Thủy lợi

http://www.iwarp.org.vn

 

Viện Khoa học Thủy lợi

http://www.viwrr.ac.vn

 

IV. Các Trường

 

Trường Đại học Quốc Gia Hà nội

http://www.vnu.edu.vn

 

Trường Đại học Quốc gia TP. HCM

http://www.vnuhcm.edu.vn

 

Trường Đại học Khoa học tự nhiên

http://www.hcmuns.edu.vn

 

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

http://www.hcmueco.edu.vn

 

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

http://www.neu.edu.vn

 

Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM

http://www.hcmuaf.edu.vn

 

Trường Đại học Lâm nghiệp Hà Nội

http://www.dhlamnghiep.org

 

Trường Đại học Bách khoa TP.HCM

http://www.hcmut.edu.vn

 

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

http://www.hut.edu.vn

 

Trường Đại học Thuỷ lợi

http://www.hwru.edu.vn

 

Trường Đại học Giao thông Vận tải

http://www.uct.edu.vn

 

Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM

http://wwwhcmutrans.edu.vn

 

Trường Đại học Thuỷ sản Nha Trang

http://www.dhtsnt-edu.com.vn

 

Trường Đại học An Giang

http://www.agu.edu.vn

 

Trường Đại học Cần Thơ

http://www.ctu.edu.vn

 

Trường Đại học Xây dựng

http://dhxd.edu.vn

 

V. Các địa chỉ liên quan khác

 

Trang thông tin điện tử Chính phủ

http://www.chinhphu.vn

 

Thành phố Hồ Chí Minh  

http://www.hcmste.gov.vn

 

Thủ đô Hà Nội  

http://www.hanoi.gov.vn

 

Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh  

http://www.hochiminhcity.gov.vn

 

Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam bộ  

http://www.kttv-nb.org.vn

 

Cục thuế Tp Hồ Chí Minh  

http://www.hcmtax.gov.vn

 

Cục thống kê Tp Hồ Chí Minh  

http://www.pso.hochiminhcity.gov.vn

 

Cục môi trường  

http://www.nea.gov.vn

 

Phòng chống lụt bão  

http://pclb.vnn.vn

 

Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng  

http://www.tcvn.gov.vn

 

Tổ chức Khí tượng thế giới

http://www.wmo.ch

 

Trung tâm dự báo KTTV

http://www.nchmf.gov.vn

 

Trang KHCN nông nghiệp va PTNT

http://www.vnast.gov.vn

  Hội Đập lớn Việt Nam http://www.vncold.vn

 

 

 

 Lên đầu trang     In trang này

Cơ quan chủ quản: Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam
Giấy phép số: 166/GP-BC ngày 02/5/2007 của Cục Báo chí- Bộ VHTT
Chịu trách nhiệm chính: PGS.TS. Đỗ Tiến Lanh - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

Web Design by thietkeviet.com - © Copyright 2005-2018 by SIWRR®. All rights reserved.