LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO VIỆN KHTLMN

Cập nhật lần:1
Thời gian:8g25
Ngày:10/08/2020
Cập nhật lần: 1 (8g25 10/08/2020)
Lãnh đạo
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì/ Tham dự
Địa điểm
Viện trưởng
Trần Bá Hoằng
 

Làm việc tại Viện

 
Phó viện trưởng
Nguyễn Nghĩa Hùng
Sáng
 

Làm việc tại Viện

 
Chiều
 

Đi công tác các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

 
Hoạt động chung của viện
Chiều
14:00 

Viện trưởng làm việc về tiến độ thực hiện đề tài: Nghiên cứu sử dụng phế thải, phụ phẩm từ rơm, rạ, trấu, thân cây để chế tạo vật liệu nhẹ, cấu kiện bảo vệ sông rạch thân thiện với môi trường tại ĐBSCL. Chương trình Tây Nam Bộ - Chủ nhiệm: PGS. TS. Nguyễn Phú Quỳnh

Thành phần: Lãnh đạo và các cá nhân thực hiện đề tài của 02 đơn vị: Tài nguyên nước và P. Vật liệu Xây dựng.

Mời dự: PGĐ VVN - PGS. TS. Tô Văn Thanh

 

TCHC chuẩn bị phòng họp

Lãnh đạo
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì/ Tham dự
Địa điểm
Viện trưởng
Trần Bá Hoằng
 

Làm việc tại Viện

 
Phó viện trưởng
Nguyễn Nghĩa Hùng
Sáng
 

Đi công tác các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

 
Chiều
 

Làm việc tại Viện

 
Hoạt động chung của viện
Sáng
09:00 

Họp Ban Giám đốc

 
Chiều
14:00 

Họp giao ban Viện tháng 8/2020

Thành phần: BGĐ; trưởng, phó các đơn vị, Đoàn thể.

 

TCHC chuẩn bị phòng họp

Lãnh đạo
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì/ Tham dự
Địa điểm
Viện trưởng
Trần Bá Hoằng
 

Làm việc tại Viện

 
Phó viện trưởng
Nguyễn Nghĩa Hùng
 

Làm việc tại Viện

 
Hoạt động chung của viện
Lãnh đạo
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì/ Tham dự
Địa điểm
Viện trưởng
Trần Bá Hoằng
 

Làm việc tại Viện

 
Phó viện trưởng
Nguyễn Nghĩa Hùng
 

Làm việc tại Viện

 
Hoạt động chung của viện
Lãnh đạo
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì/ Tham dự
Địa điểm
Viện trưởng
Trần Bá Hoằng
 

Làm việc tại Viện

 
Phó viện trưởng
Nguyễn Nghĩa Hùng
 

Làm việc tại Viện

 
Hoạt động chung của viện
Sáng
08:30 

Họp chấm các chuyên đề Tiến sĩ và tiểu luận tổng quan cho NCS Nguyễn Mạnh Tường với đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của các tải trọng tĩnh và động tới sức chịu tải của cọc khu vực Tp HCM - chuyên ngành: Địa kỹ thuật - Xây dựng.

Thành phần: PVT. Nguyễn Nghĩa Hùng; Các thành viên HĐ theo QĐ; 

 

TCHC chuẩn bị phòng họp

Lãnh đạo
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì/ Tham dự
Địa điểm
Viện trưởng
Trần Bá Hoằng
Phó viện trưởng
Nguyễn Nghĩa Hùng
Hoạt động chung của viện
Lãnh đạo
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì/ Tham dự
Địa điểm
Viện trưởng
Trần Bá Hoằng
Phó viện trưởng
Nguyễn Nghĩa Hùng
Hoạt động chung của viện
Ghi chú:
Ngày thángLãnh đạoThời gianNội dung công việcChủ trì/Tham dựĐịa điểm
Thứ Hai
10/08
VT. Trần Bá Hoằng   

Làm việc tại Viện

PVT. Nguyễn Nghĩa Hùng  Sáng 

Làm việc tại Viện

Chiều 

Đi công tác các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

Hoạt động chung của viện
 
14:00 

Viện trưởng làm việc về tiến độ thực hiện đề tài: Nghiên cứu sử dụng phế thải, phụ phẩm từ rơm, rạ, trấu, thân cây để chế tạo vật liệu nhẹ, cấu kiện bảo vệ sông rạch thân thiện với môi trường tại ĐBSCL. Chương trình Tây Nam Bộ - Chủ nhiệm: PGS. TS. Nguyễn Phú Quỳnh

Thành phần: Lãnh đạo và các cá nhân thực hiện đề tài của 02 đơn vị: Tài nguyên nước và P. Vật liệu Xây dựng.

Mời dự: PGĐ VVN - PGS. TS. Tô Văn Thanh

TCHC chuẩn bị phòng họp

Thứ Ba
11/08
VT. Trần Bá Hoằng   

Làm việc tại Viện

PVT. Nguyễn Nghĩa Hùng  Sáng 

Đi công tác các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 

Làm việc tại Viện

Hoạt động chung của viện
 
09:00 

Họp Ban Giám đốc

14:00 

Họp giao ban Viện tháng 8/2020

Thành phần: BGĐ; trưởng, phó các đơn vị, Đoàn thể.

TCHC chuẩn bị phòng họp

Thứ Tư
12/08
VT. Trần Bá Hoằng   

Làm việc tại Viện

PVT. Nguyễn Nghĩa Hùng   

Làm việc tại Viện

Thứ Năm
13/08
VT. Trần Bá Hoằng   

Làm việc tại Viện

PVT. Nguyễn Nghĩa Hùng   

Làm việc tại Viện

Thứ Sáu
14/08
VT. Trần Bá Hoằng   

Làm việc tại Viện

PVT. Nguyễn Nghĩa Hùng   

Làm việc tại Viện

Hoạt động chung của viện
 
08:30 

Họp chấm các chuyên đề Tiến sĩ và tiểu luận tổng quan cho NCS Nguyễn Mạnh Tường với đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của các tải trọng tĩnh và động tới sức chịu tải của cọc khu vực Tp HCM - chuyên ngành: Địa kỹ thuật - Xây dựng.

Thành phần: PVT. Nguyễn Nghĩa Hùng; Các thành viên HĐ theo QĐ; 

TCHC chuẩn bị phòng họp

Thứ Bảy
15/08/2020
         
Chủ Nhật
16/08/2020
         

PHÒNG KẾ HOẠCH