LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO VIỆN KHTLMN

Cập nhật lần:1
Thời gian:11:43
Ngày:17/09/2021
Cập nhật lần: 1 (11:43 17/09/2021)
Lãnh đạo
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì/ Tham dự
Địa điểm
Viện trưởng
Trần Bá Hoằng
Phó viện trưởng
Nguyễn Nghĩa Hùng
Phó viện trưởng
Nguyễn Phú Quỳnh
Hoạt động chung của viện
Sáng
08:30 

Họp trực tuyến Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Cơ sở cho nghiên cứu sinh Đỗ Đắc Hải với tên đề tài: Xác định cơ chế xâm nhập mặn và đề xuất giải pháp kiểm soát mặn vùng cửa sông ven biển Đồng bằng Cửu Long; Chuyên ngành: Kỹ thuật Tài nguyên nước; Mã số: 9 58 02 12.

Thành phần:-  Các thành viên Hội đồng, Giáo viên hướng dẫn, NCS Đỗ Đắc Hải;-  Lãnh đạo Phòng TCHC.

Mời dự:  PGS. TS Trần Bá Hoằng;

Lưu ý: Các cán bộ quan tâm muốn tham dự gửi mail đăng ký về địa chỉ daotaosdh. vkhtlmn@gmail. com để nhận đường link họp.

 
Lãnh đạo
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì/ Tham dự
Địa điểm
Viện trưởng
Trần Bá Hoằng
Phó viện trưởng
Nguyễn Nghĩa Hùng
Phó viện trưởng
Nguyễn Phú Quỳnh
Hoạt động chung của viện
Lãnh đạo
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì/ Tham dự
Địa điểm
Viện trưởng
Trần Bá Hoằng
Phó viện trưởng
Nguyễn Nghĩa Hùng
Phó viện trưởng
Nguyễn Phú Quỳnh
Hoạt động chung của viện
Sáng
08:30 

Họp trực tuyến Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Anh Tiến với tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp và đánh giá chức năng giảm sóng của công trình đê rỗng phức hợp bảo vệ bờ biển từ mũi Cà Mau đến Hà Tiên; Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy; Mã số: 9 58 02 02

Thành phần: Các thành viên Hội đồng, Giáo viên hướng dẫn, NCS Nguyễn Anh Tiến; PGS. TS Nguyễn Nghĩa Hùng, Lãnh đạo Phòng TCHC.

Mời dự:

-    Đại diên lãnh đạo Viện KHTL  Việt Nam

-    Đại diện lãnh đạo Ban TCHC – Viện KHTL Việt Nam

-    PGS. TS Trần Bá Hoằng

Lưu ý: Các cán bộ quan tâm muốn tham dự gửi mail đăng ký về địa chỉ daotaosdh. vkhtlmn@gmail. com để nhận đường link họp.

 
Lãnh đạo
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì/ Tham dự
Địa điểm
Viện trưởng
Trần Bá Hoằng
Phó viện trưởng
Nguyễn Nghĩa Hùng
Phó viện trưởng
Nguyễn Phú Quỳnh
Hoạt động chung của viện
Lãnh đạo
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì/ Tham dự
Địa điểm
Viện trưởng
Trần Bá Hoằng
Phó viện trưởng
Nguyễn Nghĩa Hùng
Phó viện trưởng
Nguyễn Phú Quỳnh
Hoạt động chung của viện
Lãnh đạo
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì/ Tham dự
Địa điểm
Viện trưởng
Trần Bá Hoằng
Phó viện trưởng
Nguyễn Nghĩa Hùng
Phó viện trưởng
Nguyễn Phú Quỳnh
Hoạt động chung của viện
Lãnh đạo
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì/ Tham dự
Địa điểm
Viện trưởng
Trần Bá Hoằng
Phó viện trưởng
Nguyễn Nghĩa Hùng
Phó viện trưởng
Nguyễn Phú Quỳnh
Hoạt động chung của viện
Ghi chú:
Ngày thángLãnh đạoThời gianNội dung công việcChủ trì/Tham dựĐịa điểm
Thứ Hai
20/09
Hoạt động chung của viện
 
08:30 

Họp trực tuyến Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Cơ sở cho nghiên cứu sinh Đỗ Đắc Hải với tên đề tài: Xác định cơ chế xâm nhập mặn và đề xuất giải pháp kiểm soát mặn vùng cửa sông ven biển Đồng bằng Cửu Long; Chuyên ngành: Kỹ thuật Tài nguyên nước; Mã số: 9 58 02 12.

Thành phần:-  Các thành viên Hội đồng, Giáo viên hướng dẫn, NCS Đỗ Đắc Hải;-  Lãnh đạo Phòng TCHC.

Mời dự:  PGS. TS Trần Bá Hoằng;

Lưu ý: Các cán bộ quan tâm muốn tham dự gửi mail đăng ký về địa chỉ daotaosdh. vkhtlmn@gmail. com để nhận đường link họp.

Thứ Ba
21/09/2021
         
Thứ Tư
22/09
Hoạt động chung của viện
 
08:30 

Họp trực tuyến Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Anh Tiến với tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp và đánh giá chức năng giảm sóng của công trình đê rỗng phức hợp bảo vệ bờ biển từ mũi Cà Mau đến Hà Tiên; Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy; Mã số: 9 58 02 02

Thành phần: Các thành viên Hội đồng, Giáo viên hướng dẫn, NCS Nguyễn Anh Tiến; PGS. TS Nguyễn Nghĩa Hùng, Lãnh đạo Phòng TCHC.

Mời dự:

-    Đại diên lãnh đạo Viện KHTL  Việt Nam

-    Đại diện lãnh đạo Ban TCHC – Viện KHTL Việt Nam

-    PGS. TS Trần Bá Hoằng

Lưu ý: Các cán bộ quan tâm muốn tham dự gửi mail đăng ký về địa chỉ daotaosdh. vkhtlmn@gmail. com để nhận đường link họp.

Thứ Năm
23/09/2021
         
Thứ Sáu
24/09/2021
         
Thứ Bảy
25/09/2021
         
Chủ Nhật
26/09/2021
         

PHÒNG KẾ HOẠCH