LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO VIỆN KHTLMN

Cập nhật lần:1
Thời gian:9g15
Ngày:11/11/2019
Cập nhật lần: 1 (9g15 11/11/2019)
Lãnh đạo
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì/ Tham dự
Địa điểm
Viện trưởng
Trần Bá Hoằng
 

Làm việc tại Viện

 
Phó viện trưởng
Nguyễn Nghĩa Hùng
 

Dự Hội thảo về Chiến lược phát triển Lưu vực sông Mê Công do Ủy ban sông mê Công Việt Nam tổ chức

 

Hải Phòng

Hoạt động chung của viện
Sáng
09:30 

Họp với chuyên gia KTXH Hà Lan - Hỗ trợ tiểu dự án 1- WB9

Thành phần: TT PCTT; P. ĐLS

 

TCHC chuẩn bị phòng họp

Lãnh đạo
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì/ Tham dự
Địa điểm
Viện trưởng
Trần Bá Hoằng
 

Làm việc tại Viện

 
Phó viện trưởng
Nguyễn Nghĩa Hùng
 

Dự Hội thảo về Chiến lược phát triển Lưu vực sông Mê Công do Ủy ban sông mê Công Việt Nam tổ chức

 

Hải Phòng

Hoạt động chung của viện
Lãnh đạo
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì/ Tham dự
Địa điểm
Viện trưởng
Trần Bá Hoằng
 

Làm việc tại Viện

 
Phó viện trưởng
Nguyễn Nghĩa Hùng
 

Làm việc tại Viện

 
Hoạt động chung của viện
Lãnh đạo
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì/ Tham dự
Địa điểm
Viện trưởng
Trần Bá Hoằng
 

Làm việc tại Viện

 
Phó viện trưởng
Nguyễn Nghĩa Hùng
 

Làm việc tại Viện

 
Hoạt động chung của viện
Sáng
08:00 

Hội thảo cuối kỳ đề tài: Nghiên cứu đánh giá tổng thể quá trình xói lở và dự báo diễn biến bờ biển ĐBSCL phục vụ đề xuất giải pháp nhằm ổn định và phát triển bền vững vùng ven biển - Chủ nhiệm: PGS. TS. Trần Bá Hoằng

Thành phần: Lãnh đạo Viện; các Đại biểu theo giấy mời; Lãnh đạo và cán bộ TT PCTT; PKH; các cán bộ KH quan tâm.

 

TCHC chuẩn bị hội trường lớn.

Lãnh đạo
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì/ Tham dự
Địa điểm
Viện trưởng
Trần Bá Hoằng
 

Dự Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Viện KHTLVN

Cùng dự và biểu diễn: A. Phát; C. Mai; C. Vân.

 

Hà Nội

Phó viện trưởng
Nguyễn Nghĩa Hùng
 

Làm việc tại Viện

 
Hoạt động chung của viện
Lãnh đạo
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì/ Tham dự
Địa điểm
Viện trưởng
Trần Bá Hoằng
 

Dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường Đại học Thủy lợi

 

Hà Nội

Phó viện trưởng
Nguyễn Nghĩa Hùng
Hoạt động chung của viện
Lãnh đạo
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì/ Tham dự
Địa điểm
Viện trưởng
Trần Bá Hoằng
Phó viện trưởng
Nguyễn Nghĩa Hùng
Hoạt động chung của viện
Ghi chú:
Ngày thángLãnh đạoThời gianNội dung công việcChủ trì/Tham dựĐịa điểm
Thứ Hai
11/11
VT. Trần Bá Hoằng   

Làm việc tại Viện

PVT. Nguyễn Nghĩa Hùng   

Dự Hội thảo về Chiến lược phát triển Lưu vực sông Mê Công do Ủy ban sông mê Công Việt Nam tổ chức

Hải Phòng

Hoạt động chung của viện
 
09:30 

Họp với chuyên gia KTXH Hà Lan - Hỗ trợ tiểu dự án 1- WB9

Thành phần: TT PCTT; P. ĐLS

TCHC chuẩn bị phòng họp

Thứ Ba
12/11
VT. Trần Bá Hoằng   

Làm việc tại Viện

PVT. Nguyễn Nghĩa Hùng   

Dự Hội thảo về Chiến lược phát triển Lưu vực sông Mê Công do Ủy ban sông mê Công Việt Nam tổ chức

Hải Phòng

Thứ Tư
13/11
VT. Trần Bá Hoằng   

Làm việc tại Viện

PVT. Nguyễn Nghĩa Hùng   

Làm việc tại Viện

Thứ Năm
14/11
   

Làm việc tại Viện

VT. Trần Bá Hoằng   

Làm việc tại Viện

PVT. Nguyễn Nghĩa Hùng   

Làm việc tại Viện

Hoạt động chung của viện
 
08:00 

Hội thảo cuối kỳ đề tài: Nghiên cứu đánh giá tổng thể quá trình xói lở và dự báo diễn biến bờ biển ĐBSCL phục vụ đề xuất giải pháp nhằm ổn định và phát triển bền vững vùng ven biển - Chủ nhiệm: PGS. TS. Trần Bá Hoằng

Thành phần: Lãnh đạo Viện; các Đại biểu theo giấy mời; Lãnh đạo và cán bộ TT PCTT; PKH; các cán bộ KH quan tâm.

TCHC chuẩn bị hội trường lớn.

Thứ Sáu
15/11
VT. Trần Bá Hoằng   

Dự Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Viện KHTLVN

Cùng dự và biểu diễn: A. Phát; C. Mai; C. Vân.

Hà Nội

PVT. Nguyễn Nghĩa Hùng   

Làm việc tại Viện

Thứ Bảy
16/11
VT. Trần Bá Hoằng   

Dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường Đại học Thủy lợi

Hà Nội

Chủ Nhật
17/11/2019
         

PHÒNG KẾ HOẠCH