LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO VIỆN KHTLMN


Tuần trước Tuần này Tuần sau
Cập nhật lần:2
Thời gian:8g30
Ngày:25/09/2023
Cập nhật lần: 2 (8g30 25/09/2023)
Lãnh đạo
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì/ Tham dự
Địa điểm
Viện trưởng
Trần Bá Hoằng
 

Làm việc tại Viện

 
Phó viện trưởng
Nguyễn Nghĩa Hùng
Sáng
09:00 

Tiếp An Ninh Tp. HCM.

Thành phần: Lãnh đạo HTQT, TCHC.

Mời dự: VT Trần Bá Hoằng.

 

TCHC chuẩn bị phòng họp

Chiều
13:30 

Tiếp đoàn Khóa chỉ huy tham mưu thuộc Đại học Quốc Phòng Australia.

Chuẩn bị nội dung: P.  HTQT

Mời dự:  VT  Trần Bá Hoằng.

 

P. TCHC chuẩn bị phòng họp

Phó viện trưởng
Nguyễn Phú Quỳnh
 

Làm việc tại Viện

 
Phó viện trưởng
Tô Văn Thanh
 

Làm việc tại Viện

 
Hoạt động chung của viện
Lãnh đạo
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì/ Tham dự
Địa điểm
Viện trưởng
Trần Bá Hoằng
 

Làm việc tại Viện

 
Phó viện trưởng
Nguyễn Nghĩa Hùng
 

Làm việc tại Viện

 
Sáng
09:00 

 Họp với Cục XDCT về công tác thi công nhà 11 tầng

Thành phần: Ban XDCT Viện, lãnh đạo các bên thi công, thiết kế, thẩm tra, giám sát.

Mời dự: VT. Trần Bá Hoằng.

 

P. TCHC chuẩn bị phòng họp

Phó viện trưởng
Nguyễn Phú Quỳnh
 

Làm việc tại Viện

 
Phó viện trưởng
Tô Văn Thanh
 

Làm việc tại Viện

 
Hoạt động chung của viện
Lãnh đạo
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì/ Tham dự
Địa điểm
Viện trưởng
Trần Bá Hoằng
 

Làm việc tại Viện

 
Phó viện trưởng
Nguyễn Nghĩa Hùng
 

Làm việc tại Viện

 
Phó viện trưởng
Nguyễn Phú Quỳnh
 

Làm việc tại Viện

 
Phó viện trưởng
Tô Văn Thanh
 

Làm việc tại Viện

 
Hoạt động chung của viện
Lãnh đạo
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì/ Tham dự
Địa điểm
Viện trưởng
Trần Bá Hoằng
 

Làm việc tại Viện

 
Phó viện trưởng
Nguyễn Nghĩa Hùng
 

Làm việc tại Viện

 
Phó viện trưởng
Nguyễn Phú Quỳnh
 

Làm việc tại Viện

 
Phó viện trưởng
Tô Văn Thanh
 

Làm việc tại Viện

 
Hoạt động chung của viện
Chiều
13:00 

Từ 13g00 đến 18g00: Hội thảo cuối kỳ dự án DECIDER "Decisions for adaptive pathway design and intergrative Development Evaluation and Govenancer of  flood Rick Reduction Measures in Transforming Uban - Rural - System)"

Thành phần: P. HTQT; Khách mời; các nhà khoa học theo thư mời.

Mời dự: Đại diện Ban Giám đốc

 

TCHC chuẩn bị phòng họp

Lãnh đạo
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì/ Tham dự
Địa điểm
Viện trưởng
Trần Bá Hoằng
 

Làm việc tại Viện

 
Phó viện trưởng
Nguyễn Nghĩa Hùng
 

Dự hội thảo WWF dự án: Tư vấn về xây dựng kế hoạch và tài liệu tập huấn nhằm duy trì sự ổn định hình thái sông ở vùng ĐBSCL - Chuyển dịch cát, giảm thiểu các tác động của BĐKH lên vùng ĐBSCL thông qua sự tham gia của khối công tư trong ngành công nghiệp cát

Cùng đi: TT PCTT

 

 Cần Thơ.

Phó viện trưởng
Nguyễn Phú Quỳnh
 

Làm việc tại Viện

 
Phó viện trưởng
Tô Văn Thanh
 

Làm việc tại Viện

 
Hoạt động chung của viện
Lãnh đạo
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì/ Tham dự
Địa điểm
Viện trưởng
Trần Bá Hoằng
Phó viện trưởng
Nguyễn Nghĩa Hùng
Phó viện trưởng
Nguyễn Phú Quỳnh
Phó viện trưởng
Tô Văn Thanh
Hoạt động chung của viện
Lãnh đạo
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì/ Tham dự
Địa điểm
Viện trưởng
Trần Bá Hoằng
Phó viện trưởng
Nguyễn Nghĩa Hùng
Phó viện trưởng
Nguyễn Phú Quỳnh
Phó viện trưởng
Tô Văn Thanh
Hoạt động chung của viện
Ghi chú:
Ngày thángLãnh đạoThời gianNội dung công việcChủ trì/Tham dựĐịa điểm
Thứ Hai
25/09
VT. Trần Bá Hoằng   

Làm việc tại Viện

PVT. Nguyễn Nghĩa Hùng  09:00 

Tiếp An Ninh Tp. HCM.

Thành phần: Lãnh đạo HTQT, TCHC.

Mời dự: VT Trần Bá Hoằng.

TCHC chuẩn bị phòng họp

13:30 

Tiếp đoàn Khóa chỉ huy tham mưu thuộc Đại học Quốc Phòng Australia.

Chuẩn bị nội dung: P.  HTQT

Mời dự:  VT  Trần Bá Hoằng.

P. TCHC chuẩn bị phòng họp

PVT. Nguyễn Phú Quỳnh   

Làm việc tại Viện

PVT. Tô Văn Thanh   

Làm việc tại Viện

Thứ Ba
26/09
VT. Trần Bá Hoằng   

Làm việc tại Viện

PVT. Nguyễn Nghĩa Hùng   

Làm việc tại Viện

09:00 

 Họp với Cục XDCT về công tác thi công nhà 11 tầng

Thành phần: Ban XDCT Viện, lãnh đạo các bên thi công, thiết kế, thẩm tra, giám sát.

Mời dự: VT. Trần Bá Hoằng.

P. TCHC chuẩn bị phòng họp

PVT. Nguyễn Phú Quỳnh   

Làm việc tại Viện

PVT. Tô Văn Thanh   

Làm việc tại Viện

Thứ Tư
27/09
VT. Trần Bá Hoằng   

Làm việc tại Viện

PVT. Nguyễn Nghĩa Hùng   

Làm việc tại Viện

PVT. Nguyễn Phú Quỳnh   

Làm việc tại Viện

PVT. Tô Văn Thanh   

Làm việc tại Viện

Thứ Năm
28/09
VT. Trần Bá Hoằng   

Làm việc tại Viện

PVT. Nguyễn Nghĩa Hùng   

Làm việc tại Viện

PVT. Nguyễn Phú Quỳnh   

Làm việc tại Viện

PVT. Tô Văn Thanh   

Làm việc tại Viện

Hoạt động chung của viện
 
13:00 

Từ 13g00 đến 18g00: Hội thảo cuối kỳ dự án DECIDER "Decisions for adaptive pathway design and intergrative Development Evaluation and Govenancer of  flood Rick Reduction Measures in Transforming Uban - Rural - System)"

Thành phần: P. HTQT; Khách mời; các nhà khoa học theo thư mời.

Mời dự: Đại diện Ban Giám đốc

TCHC chuẩn bị phòng họp

Thứ Sáu
29/09
VT. Trần Bá Hoằng   

Làm việc tại Viện

PVT. Nguyễn Nghĩa Hùng   

Dự hội thảo WWF dự án: Tư vấn về xây dựng kế hoạch và tài liệu tập huấn nhằm duy trì sự ổn định hình thái sông ở vùng ĐBSCL - Chuyển dịch cát, giảm thiểu các tác động của BĐKH lên vùng ĐBSCL thông qua sự tham gia của khối công tư trong ngành công nghiệp cát

Cùng đi: TT PCTT

 Cần Thơ.

PVT. Nguyễn Phú Quỳnh   

Làm việc tại Viện

PVT. Tô Văn Thanh   

Làm việc tại Viện

Thứ Bảy
30/09/2023
         
Chủ Nhật
01/10/2023
         

PHÒNG KẾ HOẠCH