LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO VIỆN KHTLMN


Tuần trước Tuần này Tuần sau
Cập nhật lần:4
Thời gian:8g45
Ngày:19/08/2022
Cập nhật lần: 4 (8g45 19/08/2022)
Lãnh đạo
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì/ Tham dự
Địa điểm
Viện trưởng
Trần Bá Hoằng
 

Làm việc tại Viện

 
Phó viện trưởng
Nguyễn Nghĩa Hùng
Chiều
 

Họp online dự án WB11 

Thành Phần: Anh Hải; a. Huế; các đơn vị có đề xuất tỉnh

 
Phó viện trưởng
Nguyễn Phú Quỳnh
Sáng
 

Làm việc tại Viện

 
Chiều
 

Đi công tác

Cùng đi: TT. TNN; TT. HMT

 

An Giang

Hoạt động chung của viện
Lãnh đạo
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì/ Tham dự
Địa điểm
Viện trưởng
Trần Bá Hoằng
 

Làm việc tại Viện

 
Phó viện trưởng
Nguyễn Nghĩa Hùng
Sáng
09:00 

Họp Ban Tổ chức giải bóng đá Viện

Thành Phần: Theo QĐ; các đội trưởng đội bóng

 

TCHC chuẩn bị phòng họp

Chiều
14:00 

Họp Ban Quản lý dự án

Thành Phần: BQLDA

 

TCHC chuẩn bị phòng họp

Phó viện trưởng
Nguyễn Phú Quỳnh
 

Dự hội thảo báo cáo các kịch bản quy trình vận hành gói thầu thuộc tiểu dự án Tăng cường khả năng thích ứng và quản lý nước cho vùng thượng nguồn sông Cửu Long huyện An Phú Tỉnh An Giang - Dự án (ICRSL)

Cùng đi: TNN, HMT

 

An Giang

Hoạt động chung của viện
Lãnh đạo
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì/ Tham dự
Địa điểm
Viện trưởng
Trần Bá Hoằng
 

Làm việc tại Viện

 
Sáng
 

Đi công tác

Cùng đi: TT PCTT

 

Vĩnh Long

Phó viện trưởng
Nguyễn Nghĩa Hùng
 

Làm việc tại Viện

 
Phó viện trưởng
Nguyễn Phú Quỳnh
 

Làm việc tại Viện

 
Hoạt động chung của viện
Sáng
08:30 

Kiểm tra đỉnh kỳ NCS 06 tháng đầu năm 2022 chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Thành Phần: Các nhà khoa học theo giấy mời, giáo viên hướng dẫn, NCS Lê Xuân Tú PGS. TS Nguyễn Nghĩa Hùng, Lãnh đạo P. TCHC

 

TCHC chuẩn bị phòng họp

10:00 

Kiểm tra đỉnh kỳ NCS 06 tháng đầu năm 2022 chuyên ngành Địa Kỹ thuật xây dựng

Thành Phần: Các nhà khoa học theo giấy mời, giáo viên hướng dẫn, NCS Lê Thành Trung PGS. TS Nguyễn Nghĩa Hùng, Lãnh đạo P. TCHC

 

TCHC chuẩn bị phòng họp

Lãnh đạo
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì/ Tham dự
Địa điểm
Viện trưởng
Trần Bá Hoằng
Sáng
08:00 

Thăm và làm việc công ty Mỹ Lan ở Trà Vinh.

 Cùng đi:  a. Minh Tuấn, a. Đắc Hải, a. Thuần; a. Sản

 

Trà Vinh

Chiều
14:30 

Dự tập huấn online phần mềm quản trị văn phòng.

Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên phòng chức năng.

 Mời dự: Lãnh đạo viện

 

TCHC kết nối họp.

Phó viện trưởng
Nguyễn Nghĩa Hùng
 

Làm việc tại Viện

 
Phó viện trưởng
Nguyễn Phú Quỳnh
 

Làm việc tại Viện

 
Hoạt động chung của viện
Lãnh đạo
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì/ Tham dự
Địa điểm
Viện trưởng
Trần Bá Hoằng
Sáng
09:30 

Dự Lễ bế mạc giải bóng đá truyền thống của Viện

 
Chiều
14:00 

Báo cáo cục XDCT dự án nhà 11 tầng,

Thành phần:  Lãnh đạo BQL dự án, TVTK, TVTT.

 

Số 135 , Pasteur, Quận 3.

Phó viện trưởng
Nguyễn Nghĩa Hùng
 

Làm việc tại Viện

 
Phó viện trưởng
Nguyễn Phú Quỳnh
 

Làm việc tại Viện

 
Hoạt động chung của viện
Sáng
 

Bế mạc giải bóng đá truyền thống của Viện

 
Lãnh đạo
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì/ Tham dự
Địa điểm
Viện trưởng
Trần Bá Hoằng
Phó viện trưởng
Nguyễn Nghĩa Hùng
Phó viện trưởng
Nguyễn Phú Quỳnh
Hoạt động chung của viện
Chiều
14:30 

Họp tổ chuyên gia đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp chỉnh trị hệ thống sông Tiền, sông Hậu phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long, do GS. TS. Lê Mạnh Hùng làm chủ nhiệm

Thành Phần: Các thành viên trong Tổ theo QĐ; chủ nhiệm và cán bộ thực hiện đề tài; TT. HT

 

TCHC chuẩn bị phòng họp

Lãnh đạo
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì/ Tham dự
Địa điểm
Viện trưởng
Trần Bá Hoằng
Phó viện trưởng
Nguyễn Nghĩa Hùng
Phó viện trưởng
Nguyễn Phú Quỳnh
Hoạt động chung của viện
Ghi chú:
Ngày thángLãnh đạoThời gianNội dung công việcChủ trì/Tham dựĐịa điểm
Thứ Hai
15/08
VT. Trần Bá Hoằng   

Làm việc tại Viện

PVT. Nguyễn Nghĩa Hùng  Chiều 

Họp online dự án WB11 

Thành Phần: Anh Hải; a. Huế; các đơn vị có đề xuất tỉnh

PVT. Nguyễn Phú Quỳnh  Sáng 

Làm việc tại Viện

Chiều 

Đi công tác

Cùng đi: TT. TNN; TT. HMT

An Giang

Thứ Ba
16/08
VT. Trần Bá Hoằng   

Làm việc tại Viện

PVT. Nguyễn Nghĩa Hùng  09:00 

Họp Ban Tổ chức giải bóng đá Viện

Thành Phần: Theo QĐ; các đội trưởng đội bóng

TCHC chuẩn bị phòng họp

14:00 

Họp Ban Quản lý dự án

Thành Phần: BQLDA

TCHC chuẩn bị phòng họp

PVT. Nguyễn Phú Quỳnh   

Dự hội thảo báo cáo các kịch bản quy trình vận hành gói thầu thuộc tiểu dự án Tăng cường khả năng thích ứng và quản lý nước cho vùng thượng nguồn sông Cửu Long huyện An Phú Tỉnh An Giang - Dự án (ICRSL)

Cùng đi: TNN, HMT

An Giang

Thứ Tư
17/08
VT. Trần Bá Hoằng   

Làm việc tại Viện

Sáng 

Đi công tác

Cùng đi: TT PCTT

Vĩnh Long

PVT. Nguyễn Nghĩa Hùng   

Làm việc tại Viện

PVT. Nguyễn Phú Quỳnh   

Làm việc tại Viện

Hoạt động chung của viện
 
08:30 

Kiểm tra đỉnh kỳ NCS 06 tháng đầu năm 2022 chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Thành Phần: Các nhà khoa học theo giấy mời, giáo viên hướng dẫn, NCS Lê Xuân Tú PGS. TS Nguyễn Nghĩa Hùng, Lãnh đạo P. TCHC

TCHC chuẩn bị phòng họp

10:00 

Kiểm tra đỉnh kỳ NCS 06 tháng đầu năm 2022 chuyên ngành Địa Kỹ thuật xây dựng

Thành Phần: Các nhà khoa học theo giấy mời, giáo viên hướng dẫn, NCS Lê Thành Trung PGS. TS Nguyễn Nghĩa Hùng, Lãnh đạo P. TCHC

TCHC chuẩn bị phòng họp

Thứ Năm
18/08
VT. Trần Bá Hoằng  08:00 

Thăm và làm việc công ty Mỹ Lan ở Trà Vinh.

 Cùng đi:  a. Minh Tuấn, a. Đắc Hải, a. Thuần; a. Sản

Trà Vinh

14:30 

Dự tập huấn online phần mềm quản trị văn phòng.

Thành phần: Lãnh đạo và chuyên viên phòng chức năng.

 Mời dự: Lãnh đạo viện

TCHC kết nối họp.

PVT. Nguyễn Nghĩa Hùng   

Làm việc tại Viện

PVT. Nguyễn Phú Quỳnh   

Làm việc tại Viện

Thứ Sáu
19/08
VT. Trần Bá Hoằng  09:30 

Dự Lễ bế mạc giải bóng đá truyền thống của Viện

14:00 

Báo cáo cục XDCT dự án nhà 11 tầng,

Thành phần:  Lãnh đạo BQL dự án, TVTK, TVTT.

Số 135 , Pasteur, Quận 3.

PVT. Nguyễn Nghĩa Hùng   

Làm việc tại Viện

PVT. Nguyễn Phú Quỳnh   

Làm việc tại Viện

Hoạt động chung của viện
 
Sáng 

Bế mạc giải bóng đá truyền thống của Viện

Thứ Bảy
20/08
Hoạt động chung của viện
 
14:30 

Họp tổ chuyên gia đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp chỉnh trị hệ thống sông Tiền, sông Hậu phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long, do GS. TS. Lê Mạnh Hùng làm chủ nhiệm

Thành Phần: Các thành viên trong Tổ theo QĐ; chủ nhiệm và cán bộ thực hiện đề tài; TT. HT

TCHC chuẩn bị phòng họp

Chủ Nhật
21/08/2022
         

PHÒNG KẾ HOẠCH