LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO VIỆN KHTLMN

Cập nhật lần:4
Thời gian:9g15
Ngày:16/01/2019
Cập nhật lần: 4 (9g15 16/01/2019)
Lãnh đạo
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì/ Tham dự
Địa điểm
Viện trưởng
Trần Bá Hoằng
 

Làm việc tại Viện

 
Phó viện trưởng
Đỗ Tiến Lanh
 

Làm việc tại Viện

 
Phó viện trưởng
Tô Văn Thanh
 

Làm việc tại Viện

 
Phó viện trưởng
Nguyễn Nghĩa Hùng
 

Làm việc tại Viện

 
Hoạt động chung của viện
Sáng
08:30 

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ: " Nghiên cứu dự báo và giải pháp giảm thiểu sự lan truyền ô nhiễm theo dòng chảy phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng bán đảo Cà Mau " - chủ nhiệm GS. TS. Tăng Đức Thắng

Thành phần: Hội đồng nghiệm thu cơ sở theo QĐ số 925/QĐ-VKHTLVN do GS. TSKS. Nguyễn Ân Niên làm chủ tịch; Đại diện Lãnh đạo Viện; lãnh đạo HĐKH; PKH; Trung tâm Thủy công; Cán bộ KH quan tâm.

 

Hội trường nhỏ

Chiều
15:00 

Họp góp ý cho công trình Cống 25

Thành phần: PVT. Tô Văn Thanh ( chủ trì); Hội đồng Khoa học - Tiểu ban Xây dựng công trình; Lãnh đạo và cán bộ Trung tâm Tư vấn; PKH.

 

Hội trường nhỏ

Lãnh đạo
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì/ Tham dự
Địa điểm
Viện trưởng
Trần Bá Hoằng
 

Làm việc tại Viện

 
Phó viện trưởng
Đỗ Tiến Lanh
 

Làm việc tại Viện

 
Phó viện trưởng
Tô Văn Thanh
 

Đi công tác

 

Cà Mau

Phó viện trưởng
Nguyễn Nghĩa Hùng
 

Làm việc tại Viện

 
Hoạt động chung của viện
Lãnh đạo
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì/ Tham dự
Địa điểm
Viện trưởng
Trần Bá Hoằng
 

Làm việc tại Viện

 
Phó viện trưởng
Đỗ Tiến Lanh
 

Làm việc tại Viện

 
Phó viện trưởng
Tô Văn Thanh
 

Đi công tác

 

Hà Nội

Phó viện trưởng
Nguyễn Nghĩa Hùng
 

Đi công tác

Cùng đi: Trung tâm Hạ tầng

 

Bà Rịa - Vũng Tàu

Hoạt động chung của viện
Lãnh đạo
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì/ Tham dự
Địa điểm
Viện trưởng
Trần Bá Hoằng
 

Đi công tác

 

Tiền Giang

Phó viện trưởng
Đỗ Tiến Lanh
 

Đi công tác

 

Hà Nội

Phó viện trưởng
Tô Văn Thanh
 

Đi công tác

 

Hà Nội

Phó viện trưởng
Nguyễn Nghĩa Hùng
Chiều
13:30 

Dự Hội nghị Khoa học thường niên năm 2018 của Viện KHTL Việt Nam

 

Hà Nội

Hoạt động chung của viện
Lãnh đạo
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì/ Tham dự
Địa điểm
Viện trưởng
Trần Bá Hoằng
Sáng
08:30 

Dự Hội nghị Tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Viện KHTL VN 

 

Hà Nội

Phó viện trưởng
Đỗ Tiến Lanh
Sáng
08:30 

 Dự Hội nghị Tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Viện KHTL VN 

 

Hà Nội

Phó viện trưởng
Tô Văn Thanh
Sáng
08:30 

 Dự Hội nghị Tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Viện KHTL VN 

 

Hà Nội

Phó viện trưởng
Nguyễn Nghĩa Hùng
Sáng
08:30 

Dự Hội nghị Tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Viện KHTL VN 

 

Hà Nội

Hoạt động chung của viện
Sáng
08:30 

Hội nghị Tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Viện KHTL VN 

Thành phần: Lãnh đạo các Đơn vị; đoàn thể họp trực tuyến

 

Hội trường Viện KHTLVN;

TCHC chuẩn bị phòng họp trực tuyến;

Lãnh đạo
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì/ Tham dự
Địa điểm
Viện trưởng
Trần Bá Hoằng
Sáng
10:00 

Dự Gặp mặt chúc tết Lãnh đạo Bộ, lão thành cách mạng, lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ, anh hùng lao động đã nghỉ hưu  - do Bộ Trưởng Nguyễn Xuân Cường chủ trì.

 

Tại Văn phòng Bộ, số 135 Pasteur, Quận 3, Tp HCM.

Phó viện trưởng
Đỗ Tiến Lanh
Phó viện trưởng
Tô Văn Thanh
Phó viện trưởng
Nguyễn Nghĩa Hùng
Hoạt động chung của viện
Lãnh đạo
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì/ Tham dự
Địa điểm
Viện trưởng
Trần Bá Hoằng
Phó viện trưởng
Đỗ Tiến Lanh
Phó viện trưởng
Tô Văn Thanh
Phó viện trưởng
Nguyễn Nghĩa Hùng
Hoạt động chung của viện
Ghi chú:
Ngày thángLãnh đạoThời gianNội dung công việcChủ trì/Tham dựĐịa điểm
Thứ Hai
14/01
VT. Trần Bá Hoằng   

Làm việc tại Viện

PVT. Đỗ Tiến Lanh   

Làm việc tại Viện

PVT. Tô Văn Thanh   

Làm việc tại Viện

PVT. Nguyễn Nghĩa Hùng   

Làm việc tại Viện

Hoạt động chung của viện
 
08:30 

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ: " Nghiên cứu dự báo và giải pháp giảm thiểu sự lan truyền ô nhiễm theo dòng chảy phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng bán đảo Cà Mau " - chủ nhiệm GS. TS. Tăng Đức Thắng

Thành phần: Hội đồng nghiệm thu cơ sở theo QĐ số 925/QĐ-VKHTLVN do GS. TSKS. Nguyễn Ân Niên làm chủ tịch; Đại diện Lãnh đạo Viện; lãnh đạo HĐKH; PKH; Trung tâm Thủy công; Cán bộ KH quan tâm.

Hội trường nhỏ

15:00 

Họp góp ý cho công trình Cống 25

Thành phần: PVT. Tô Văn Thanh ( chủ trì); Hội đồng Khoa học - Tiểu ban Xây dựng công trình; Lãnh đạo và cán bộ Trung tâm Tư vấn; PKH.

Hội trường nhỏ

Thứ Ba
15/01
VT. Trần Bá Hoằng   

Làm việc tại Viện

PVT. Đỗ Tiến Lanh   

Làm việc tại Viện

PVT. Tô Văn Thanh   

Đi công tác

Cà Mau

PVT. Nguyễn Nghĩa Hùng   

Làm việc tại Viện

Thứ Tư
16/01
VT. Trần Bá Hoằng   

Làm việc tại Viện

PVT. Đỗ Tiến Lanh   

Làm việc tại Viện

PVT. Tô Văn Thanh   

Đi công tác

Hà Nội

PVT. Nguyễn Nghĩa Hùng   

Đi công tác

Cùng đi: Trung tâm Hạ tầng

Bà Rịa - Vũng Tàu

Thứ Năm
17/01
VT. Trần Bá Hoằng   

Đi công tác

Tiền Giang

PVT. Đỗ Tiến Lanh   

Đi công tác

Hà Nội

PVT. Tô Văn Thanh   

Đi công tác

Hà Nội

PVT. Nguyễn Nghĩa Hùng  13:30 

Dự Hội nghị Khoa học thường niên năm 2018 của Viện KHTL Việt Nam

Hà Nội

Thứ Sáu
18/01
VT. Trần Bá Hoằng  08:30 

Dự Hội nghị Tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Viện KHTL VN 

Hà Nội

PVT. Đỗ Tiến Lanh  08:30 

 Dự Hội nghị Tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Viện KHTL VN 

Hà Nội

PVT. Tô Văn Thanh  08:30 

 Dự Hội nghị Tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Viện KHTL VN 

Hà Nội

PVT. Nguyễn Nghĩa Hùng  08:30 

Dự Hội nghị Tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Viện KHTL VN 

Hà Nội

Hoạt động chung của viện
 
08:30 

Hội nghị Tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Viện KHTL VN 

Thành phần: Lãnh đạo các Đơn vị; đoàn thể họp trực tuyến

Hội trường Viện KHTLVN;

TCHC chuẩn bị phòng họp trực tuyến;

Thứ Bảy
19/01
VT. Trần Bá Hoằng  10:00 

Dự Gặp mặt chúc tết Lãnh đạo Bộ, lão thành cách mạng, lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ, anh hùng lao động đã nghỉ hưu  - do Bộ Trưởng Nguyễn Xuân Cường chủ trì.

Tại Văn phòng Bộ, số 135 Pasteur, Quận 3, Tp HCM.

Chủ Nhật
20/01/2019
         

PHÒNG KẾ HOẠCH