LỊCH CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO VIỆN KHTLMN

Cập nhật lần:1
Thời gian:08:36
Ngày:20/05/2019
Cập nhật lần: 1 (08:36 20/05/2019)
Lãnh đạo
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì/ Tham dự
Địa điểm
Viện trưởng
Trần Bá Hoằng
 

Tham dự khóa học bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho cán bộ thuộc diện đối tượng 2 đến hết ngày 31/5/2019

 
Phó viện trưởng
Đỗ Tiến Lanh
 

Nghỉ phép đến hết ngày 25/5/2019

 
Phó viện trưởng
Tô Văn Thanh
 

Đi công tác

 

Nha Trang

Phó viện trưởng
Nguyễn Nghĩa Hùng
 

Đi công tác

 

Hà Nội

Hoạt động chung của viện
Lãnh đạo
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì/ Tham dự
Địa điểm
Viện trưởng
Trần Bá Hoằng
Phó viện trưởng
Đỗ Tiến Lanh
Phó viện trưởng
Tô Văn Thanh
 

Làm việc tại Viện

 
Phó viện trưởng
Nguyễn Nghĩa Hùng
 

Đi công tác

 

Hà Nội

Hoạt động chung của viện
Lãnh đạo
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì/ Tham dự
Địa điểm
Viện trưởng
Trần Bá Hoằng
Phó viện trưởng
Đỗ Tiến Lanh
Phó viện trưởng
Tô Văn Thanh
 

Làm việc tại Viện

 
Phó viện trưởng
Nguyễn Nghĩa Hùng
 

Đi công tác

 

Hà Nội

Hoạt động chung của viện
Lãnh đạo
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì/ Tham dự
Địa điểm
Viện trưởng
Trần Bá Hoằng
Phó viện trưởng
Đỗ Tiến Lanh
Phó viện trưởng
Tô Văn Thanh
 

Đi công tác

 

Kiên Giang

Phó viện trưởng
Nguyễn Nghĩa Hùng
 

Làm việc tại Viện

 
Hoạt động chung của viện
Lãnh đạo
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì/ Tham dự
Địa điểm
Viện trưởng
Trần Bá Hoằng
Phó viện trưởng
Đỗ Tiến Lanh
Phó viện trưởng
Tô Văn Thanh
 

Làm việc tại Viện

 
Phó viện trưởng
Nguyễn Nghĩa Hùng
 

Làm việc tại Viện

 
Hoạt động chung của viện
Lãnh đạo
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì/ Tham dự
Địa điểm
Viện trưởng
Trần Bá Hoằng
Phó viện trưởng
Đỗ Tiến Lanh
Phó viện trưởng
Tô Văn Thanh
Phó viện trưởng
Nguyễn Nghĩa Hùng
Hoạt động chung của viện
Lãnh đạo
Thời gian
Nội dung công việc
Chủ trì/ Tham dự
Địa điểm
Viện trưởng
Trần Bá Hoằng
Phó viện trưởng
Đỗ Tiến Lanh
Phó viện trưởng
Tô Văn Thanh
Phó viện trưởng
Nguyễn Nghĩa Hùng
Hoạt động chung của viện
Ghi chú:
Ngày thángLãnh đạoThời gianNội dung công việcChủ trì/Tham dựĐịa điểm
Thứ Hai
20/05
VT. Trần Bá Hoằng   

Tham dự khóa học bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho cán bộ thuộc diện đối tượng 2 đến hết ngày 31/5/2019

PVT. Đỗ Tiến Lanh   

Nghỉ phép đến hết ngày 25/5/2019

PVT. Tô Văn Thanh   

Đi công tác

Nha Trang

PVT. Nguyễn Nghĩa Hùng   

Đi công tác

Hà Nội

Thứ Ba
21/05
PVT. Tô Văn Thanh   

Làm việc tại Viện

PVT. Nguyễn Nghĩa Hùng   

Đi công tác

Hà Nội

Thứ Tư
22/05
PVT. Tô Văn Thanh   

Làm việc tại Viện

PVT. Nguyễn Nghĩa Hùng   

Đi công tác

Hà Nội

Thứ Năm
23/05
PVT. Tô Văn Thanh   

Đi công tác

Kiên Giang

PVT. Nguyễn Nghĩa Hùng   

Làm việc tại Viện

Thứ Sáu
24/05
PVT. Tô Văn Thanh   

Làm việc tại Viện

PVT. Nguyễn Nghĩa Hùng   

Làm việc tại Viện

Thứ Bảy
25/05/2019
         
Chủ Nhật
26/05/2019
         

PHÒNG KẾ HOẠCH