Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Các đơn vị trực thuộc > Trung tâm nghiên cứu Phát triển hạ tầng kỹ thuật nông thôn

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT NÔNG THÔN

* Chức năng nhiệm vụ
- Thực hiện các đề tài nghiên cứu, các dự án, chương trình điều tra cơ bản trong lĩnh vực cấp thoát nước, giao thông nông thôn và công trình hạ tầng kỹ thuật thủy lợi phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn ở các tỉnh phía Nam.
- Thực hiện các dịch vụ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vềcấp thoát nước, giao thông nông thôn và công trình thủy lợi.
- Khảo sát, quy hoạch, lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật các công trình cấp thoát nước, giao thông nông thôn, hạ tầng kỹ thuật nông thôn và công trình thủy lợi- thủy sản.
- Lập các dự án quy hoạch, chỉnh trang khu dân cư nông thôn phù hợp các vùng sinh thái theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu.
- Đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư và nghiên cứu các giải pháp xử lý.
- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, sinh viên về các lĩnh vực trên.
- Hợp tác với các trường đại học, các Viện, các địa phương, các nhà khoa học trong và ngoài nước trong nghiên cứu khoa học, đào tạo và chuyển giao công nghệ.

* Năng lực

Về nhân lực: Đội ngũ nhân viên gồm các chuyên gia hàng đầu có nhiều năm kinh nghiệm và các nghiên cứu viên trẻ, tiềm năng đủ sức tham gia tất cả các lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu thủy nông, hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển nông thôn.

Trang thiết bị :Trung tâm được trang bị các thiết bị hiện đại, ngoài hệ thống mạng máy tính có cấu hình mạnh, Trung tâm còn có các thiết bị phục vụ nghiên cứu và sản xuất như: máy định vị vệ tinh, máy hồi âm đo sâu, máy toàn đạc điện tử, máy thủy bình…..Các mô hình toán của DHI như: MIKE11, MIKE 11-Ecolab, MIKE 21C, MIKE21FM, chương trình tính ổn định GEO-Slope, BSM, Plaxis,..…

 

hatang001.jpg

Máy toàn đạc điện tử Topcon 230N

Máy Thủy bình Topcon AT-G4

hatang002.jpg

Máy hồi âm đo sâu Odom; Máy định vị trimble SPS 351

Máy định vị cầm tay Garmin

Trung tâm đã thực hiện các đề tài, dự án cấp nhà nước đến cơ sở và các dịch vụ tư vấn nhiều công trình ở các tỉnh phía Nam và miền Trung.

Một số hình ảnh, hoạt động:

hatang003.jpg

hatang004.jpg

hatang005.jpg

Hệ thống tưới phun mưa khu thí

nghiệm Hưng Lộc – Đồng Nai

Mô hình thực nghiệm

nuôi cá Tra bền vững ở ĐBSCL

Nghiên cứu chế độ Thủy động lực

sông Cần Thơ bằng mô hình Mike 21C

hatang006.jpg

hatang007.jpg

hatang008.jpg

Hình ảnh đi thực địa

Công tác đo nước ngoài hiện trường

Công tác đo địa hình ngoài hiện trường

 

* Các đề tài, dự án tiêu biểu đã nghiệm thu bao gồm:

Năm

Tên đề tài, dự án

Mục tiêu

Sản phẩm

2004-2005

Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp KHCN, xây dựng các công trình nhỏ trữ, dâng nước phục vụ cấp nước vùng đồi núi và trung du Nam Trung bộ - Đông Nam Bộ.

Đề xuất các giải pháp KHCN để xây dựng các công trình nhỏ trữ, dâng nước phục vụ cấp nước vùng đồi núi và trung du Nam Trung Bộ - Đông Nam Bộ.

-Đánh giá thực trạng khai thác nguồn nước Nam Trung Bộ - Đông Nam Bộ, đề xuất các giải pháp KHCN để xây dựng các công trình nhỏ trữ, dâng nước phục vụ cho vùng nghiên cứu.

- Xây dựng phương pháp tính toán thiết kế nhanh công trình trữ, dâng nước loại nhỏ.

2008-2009

Nghiên cứu giải pháp tạo nguồn nước cho các huyện đảo ở phía Nam phục vụ các mục tiêu kinh tế xã hội (2008-2009).

Tối ưu hóa việc sử dụng nguồn nước tại chỗ phục vụ phát triển xã hội có hiệu quả đồng thời đề xuất một số giải pháp giữ nước mặt và tạo nguồn nước ngầm cho các huyện đảo.

-Đánh giá thực trạng các giải pháo trữ khai thác và sưt dụng nguồn nước, đưa ra các biện pháp trữ nước hợp lý về kinh tế và kỹ thuật

-Đề xuất các giải pháp công trình trữ nước , phi công trình từng bước áp dụng vào thực tế cho các huyện đảo

2008-2010

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ thuỷ lợi phục vụ phát triển bền vững vùng nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt.

-Đề xuất được các mô hình thủy lợi (cấp thoát nước và xử lý nước thải) phục vụ nuôi cá Tra bền vững, thân thiện với môi trường

-Đưa ra được dự báo diễn biến môi trường nước vùng muôi cá tra đến năm 2020 để có kế hoạch phát triển phù hợp và bền vững

-Quy hoạch được một khu mẫu và xây dựng được một mô hình thí điểm nuôi cá Tra bền vững để làm cơ sở phổ biến rộng rãi.

-Xây dựng cơ sở khoa học cho việc quy hoạch hệ thống kênh cấp thoát nước phục vụ nuôi cá Tra bền vững

- Đề xuất mô hình thủy lợi xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học phục vụ nuôi cá Tra bền vững.

-Xác định được hệ số cấp thoát nước cho cá Tra dựa trên những cơ sở phân tích,tính toán khoa học về lượng nước cần, thời gian cấp thoát nước phù hợp với từng vùng khác nhau

2009-2010

Quy hoạch Phòng chống sạt lở các sông, rạch thành phố Cần Thơ

-Đánh giá thực trạng sạt lở và lấn chiếm lòng sông kênh rạch trên địa bàn Thành Phố Cần Thơ.

-Đề xuất hành lang an toàn hai bên bờ sông kênh rạch nhằm đáp ứng yêu cầu ổn định cuộc sống tôn tạo cảnh quan chỉnh trang đô thị cho Thành phố.

-Đề xuất các giải pháp chống sạt lở đảm bảo về kinh tế- kỹ thuật và cảnh quan môi trường.

-Báo cáo tổng kết tổng hợp cảnh báo các vị trí có nguy cơ sạt lở trên toàn Thành phố.

-Bản đồ hành lang an toàn hai bên bờ sông, kênh rạch.

- Cắm mốc cảnh báo, chỉ dẫn phòng tránh sạt lở

- Lên kế hoạch đầu tư các công trình bảo vệ bờ

-Các báo cáo chuyên đề.


Liên hệ:

 

 

 

 

Giám đốc :

ThS.Đinh Quốc Phong

Tel: 0909696247

Email: dinhquocphong@gmail.com

 

 

 Phó Giám đốc:

ThS. Phạm Khắc Thuần

Tel 0918338003

Email: pkhacthuan@gmail.com

Liên kết web