Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Các đơn vị trực thuộc > Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên nước

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN NƯỚC

dv81.jpg

Sơ đồ tinh thuỷ lực theo mô hình KOD01

cho đồng bằng sông Cửu Long

* Chức năng nhiệm vụ:

- Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học cho việc qui hoạch, khai thác, quản lý tài nguyên nước; đánh giá trữ lượng nước, tính toán cân bằng nước các dự án thủy lợi, các vùng sinh thái và lưu vực sông.
- Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật và bước đi thích hợp cho việc khai thác, sử dụng bền vững, phòng chống suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm nguồn tài nguyên nước; giải pháp quản lý tổng hợp lưu vực sông, bảo đảm khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và bền vững tài nguyên nước;
- Nghiên cứu nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi, các biện pháp khắc phục sự cố phát sinh trong quá trình khai thác;
- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ quản lý, khai thác tài nguyên nước và công trình thủy lợi;
- Lập các dự án quy hoạch, đầu tư, thiết kế kỹ thuật, quy trình quản lý vận hành công trình thủy lợi;
- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, sinh viên về công nghệ quản lý tài nguyên nước.

* Năng lực:

Trung tâm được trang bị các thiết bị hiện đại, ngoài hệ thống mạng máy tính có cấu hình mạnh, Trung tâm còn có các thiết bị phục vụ nghiên cứu và sản xuất như: máy định vị vệ tinh GPS 4800 hai tần số, máy Plotter HP DesignJet 1050C Plus, bộ phần mềm ứng dụng công nghệ GIS ArcInfo 8.1.2, bộ phần mềm xử lý ảnh viễn thám PCI Geomatica 8.2, các mô hình toán của DHI như: MIKE11, MIKE Basin, NAM. Ngoài ra còn có các phần mềm do Trung tâm tự nghiên cứu và xây dựng như: Mô hình toán KOD01, chương trình thiết kế kênh CMSPro 1.0, chương trình tính ổn định...

dv82.jpg

Cống Vàm Thạnh - Hệ thống thủy lợi

kênh cầu số 9 (Kiên Giang)

* Các công trình tiêu biểu:

Đề tài đánh giá tác động của hồ Phước Hòa đối với hạ du sông Sài Gòn - Vàm Cỏ (1994), quy trình quản lý vận hành hồ Dầu Tiếng phối hợp với Trị An, Thác Mơ (1995), cơ sở khoa học các phương án phòng tránh lũ ĐBSCL (1996 - 2002), thẩm định quy hoạch lũ ĐBSCL giai đoạn ngắn hạn (1999), hệ thống kiểm soát lũ kênh cầu số 9, hệ thống thủy lợi ven biển Tây (Rạch Giá - Ba Hòn), hệ thống đê biển đê cửa sông Cù Lao Dung, phòng chống lũ Cát Tiên (Lâm Đồng), hệ thống tiêu nước khu công nghiệp Việt Nam - Singapo (Bình Dương) v.v...; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về thiết kế cống Vàm Thạnh - Huy chương vàng chất lượng cao. Đề tài Quản lý hệ thống công trình kiểm soát lũ vùng Tứ giác Long xuyên; phần mềm tính toán thủy lực KOD-WPRS.
 

 

 

Liên hệ:

 

 

 

 

Anhthe_D.D.Hai.JPG

Giám đốc

TS. Đỗ Đắc Hải

Tel: 0918 477 779

Email: haitlmn@yahoo.com

Lý lịch khoa học

 

 

 

 

 

 

AnhThe_NgocNam.jpg

 

Phó Giám đốc

ThS. Ưng Ngọc Nam

Tel: 0987453887

Email: namsiwrr@gmail.com

Lý lịch khoa học


 

Liên kết web