Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Dự báo chuyên ngành > Dự báo chất lượng nước
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam xin gửi Nội dung của Bản tin tuần đánh giá dự báo kết quả chất lượng nước ngày 17/04/2024 đến ngày 23/04/2024 .Dự kiến ngày 02/05/2024 sẽ đăng Bản tin tuần bao gồm đáng giá hiện trạng chất lượng nước ngày lấy mẫu 22-24/04/2024 và đánh giá dự báo kết quả chất lượng nước đến ngày 04/05/2024, sẽ tiếp tục được gửi tới Ban ngành và cập nhật lên trang web của Cục Thủy lợi.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam xin gửi Nội dung của Bản tin tuần bao gồm đáng giá hiện trạng chất lượng nước ngày lấy mẫu 07-09/04/2024 và đánh giá dự báo kết quả chất lượng nước cho đến ngày 16/04/2024. Dự kiến ngày 16/04/2024 đăng Bản tin tuần dự báo kết quả chất lượng nước ngày 17/04/2024 đến 23/04/2024 sẽ tiếp tục được gửi tới Ban ngành và cập nhật lên trang web của Cục Thủy lợi.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam xin gửi Nội dung của Bản tin tuần đánh giá dự báo kết quả chất lượng nước ngày 03/04/2024 đến ngày 09/04/2024. Dự kiến ngày 15/04/2024 sẽ đăng Bản tin tuần bao gồm đáng giá hiện trạng chất lượng nước ngày lấy mẫu 08-10/04/2024 và đánh giá dự báo kết quả chất lượng nước đến ngày 17/04/2024, sẽ tiếp tục được gửi tới Ban ngành và cập nhật lên trang web của Cục Thủy lợi.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam xin gửi Nội dung của Bản tin tuần bao gồm đáng giá hiện trạng chất lượng nước ngày lấy mẫu 22-24/03/2024 và đánh giá dự báo kết quả chất lượng nước cho đến ngày 02/04/2024. Dự kiến ngày 02/04/2024 đăng Bản tin tuần dự báo kết quả chất lượng nước ngày 02/04/2024 đến 09/04/2024 sẽ tiếp tục được gửi tới Ban ngành và cập nhật lên trang web của Cục Thủy lợi.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam xin gửi Nội dung của Bản tin tuần đánh giá dự báo kết quả chất lượng nước cho ngày 19/03/2024 đến ngày 25/03/2023. Dự kiến ngày 30/03/2023 sẽ đăng Bản tin tuần bao gồm đáng giá hiện trạng chất lượng nước ngày lấy mẫu 23-25/03/2024 và đánh giá dự báo kết quả chất lượng nước đến ngày 02/04/2024, sẽ tiếp tục được gửi tới Ban ngành và cập nhật lên trang web của Cục Thủy lợi.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam xin gửi Nội dung của Bản tin tuần bao gồm đáng giá hiện trạng chất lượng nước ngày lấy mẫu 08-10/03/2024 và đánh giá dự báo kết quả chất lượng nước cho đến ngày 19/03/2024 . Dự kiến ngày 19/03/2024 đăng Bản tin tuần dự báo kết quả chất lượng nước ngày 19/03/2024 đến 25/03/2024 sẽ tiếp tục được gửi tới Ban ngành và cập nhật lên trang web của Cục Thủy lợi.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam xin gửi Nội dung của Bản tin tuần đánh giá dự báo kết quả chất lượng nước cho ngày 06/03/2024 đến ngày 11/03/2023. Dự kiến ngày 15/03/2023 sẽ đăng Bản tin tuần bao gồm đáng giá hiện trạng chất lượng nước ngày lấy mẫu 09-11/03/2024 và đánh giá dự báo kết quả chất lượng nước đến ngày 18/03/2024, sẽ tiếp tục được gửi tới Ban ngành và cập nhật lên trang web của Cục Thủy lợi.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam xin gửi Nội dung của Bản tin tuần đánh giá dự báo kết quả chất lượng nước cho ngày 19/02/2024 đến ngày 24/02/2023. Dự kiến ngày 29/02/2023 sẽ đăng Bản tin tuần bao gồm đáng giá hiện trạng chất lượng nước ngày lấy mẫu 23-26/02/2024 và đánh giá dự báo kết quả chất lượng nước đến ngày 03/03/2024, sẽ tiếp tục được gửi tới Ban ngành và cập nhật lên trang web của Cục Thủy lợi.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam xin gửi Nội dung của Bản tin tuần bao gồm đáng giá hiện trạng chất lượng nước ngày lấy mẫu 06-08/02/2024 và đánh giá dự báo kết quả chất lượng nước cho ngày 12/02/2024 đến ngày 18/02/2024. Dự kiến ngày 19/02/2024 đăng Bản tin tuần dự báo kết quả chất lượng nước ngày 19/02/2024 đến 24/02/2024 sẽ tiếp tục được gửi tới Ban ngành và cập nhật lên trang web của Cục Thủy lợi.
Giám sát và dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi vùng kẹp giữa hai sông Vàm Cỏ, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp được Bộ NN&PTNN và Tổng cục Thủy lợi giao nhiệm vụ thực hiện cho Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Thời gian thực hiện từ 01/02/2023 đến 31/07/2023, trong đó mỗi tháng sẽ có 2 đợt lấy mẫu (ngày 1 và ngày 15 âm lịch) và dự báo 2 lần/1 đợt lấy mẫu.
Giám sát và dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi vùng kẹp giữa hai sông Vàm Cỏ, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp được Bộ NN&PTNN và Tổng cục Thủy lợi giao nhiệm vụ thực hiện cho Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Thời gian thực hiện từ 01/02/2023 đến 31/07/2023, trong đó mỗi tháng sẽ có 2 đợt lấy mẫu (ngày 1 và ngày 15 âm lịch) và dự báo 2 lần/1 đợt lấy mẫu.
Giám sát và dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi vùng kẹp giữa hai sông Vàm Cỏ, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp được Bộ NN&PTNN và Tổng cục Thủy lợi giao nhiệm vụ thực hiện cho Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Thời gian thực hiện từ 01/02/2023 đến 31/07/2023, trong đó mỗi tháng sẽ có 2 đợt lấy mẫu (ngày 1 và ngày 15 âm lịch) và dự báo 2 lần/1 đợt lấy mẫu.
Giám sát và dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi vùng kẹp giữa hai sông Vàm Cỏ, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp được Bộ NN&PTNN và Tổng cục Thủy lợi giao nhiệm vụ thực hiện cho Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Thời gian thực hiện từ 01/02/2023 đến 31/07/2023, trong đó mỗi tháng sẽ có 2 đợt lấy mẫu (ngày 1 và ngày 15 âm lịch) và dự báo 2 lần/1 đợt lấy mẫu.
Giám sát và dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi vùng kẹp giữa hai sông Vàm Cỏ, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp được Bộ NN&PTNN và Tổng cục Thủy lợi giao nhiệm vụ thực hiện cho Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Thời gian thực hiện từ 01/02/2023 đến 31/07/2023, trong đó mỗi tháng sẽ có 2 đợt lấy mẫu (ngày 1 và ngày 15 âm lịch) và dự báo 2 lần/1 đợt lấy mẫu.
Giám sát và dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi vùng kẹp giữa hai sông Vàm Cỏ, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp được Bộ NN&PTNN và Tổng cục Thủy lợi giao nhiệm vụ thực hiện cho Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Thời gian thực hiện từ 01/02/2023 đến 31/07/2023, trong đó mỗi tháng sẽ có 2 đợt lấy mẫu (ngày 1 và ngày 15 âm lịch) và dự báo 2 lần/1 đợt lấy mẫu.
88 tin/bài
trước123456sau
Liên kết web