Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Giới thiệu > Danh sách lãnh đạo Viện

LÃNH ĐẠO VIỆN

a-hoang.jpg

PGS. TS. Trần Bá Hoằng

Viện trưởng

 

hung.jpg

PGS. TS. Nguyễn Nghĩa Hùng

Phó Viện trưởng

PGS.TS. Nguyễn Phú Quỳnh

Phó Viện trưởng

PGS.TS. Tô Văn Thanh

Phó Viện trưởng

Liên kết web