Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Đào tạo & HTQT > Danh sách nghiên cứu sinh

THỐNG KÊ DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH

Đã bảo vệ luận án

TT

Họ và Tên

Thời gian đào tạo

Chuyên ngành

Tên luận án

Họ và tên người hướng dẫn

Ghi chú

01

Tăng Đức Thắng

1997-2002

TL-TV-CTTL

Nghiên cứu bài toán thủy lợi có nhiều nguồn nước tác động( ứng dụng cho đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam bộ

- GS.TSKH. Nguyễn Ân Niên

- PGS.TS.Lê Sâm

 

02

Tô Văn Lận

1997-2002

CHĐ-CHNM-CTN

Nghiên cứu ảnh hưởng môi trường mặn và nhiễm mặn đến sự ổn định và biến dạng của công trình

- GS.TSKH. Nguyễn văn Thơ

- GS.TSKH. Lê Bá Lương

 

03

Võ Khắc Trí

1997-2002

TN-CTĐ

Nghiên cứu sự chuyển vận của nước và chất hoà tan trong đất phèn Đồng Tháp Mười

- PGS.TS.Lê Sâm

- PGS.TS.Cù Xuân Đồng

 

04

Lương Văn Thanh

1997-2002

TN-CTĐ

Nghiên cứu và đề xuất các biện pháp quản lý nước hợp lý nhằm cải tạo, sử dụng đất phèn trồng lúa vùng Đồng Tháp Mười

- PGS.TS.Lê Sâm

- PGS.TS.Cù Xuân Đồng

 

05

Trịnh Công Vấn

1997-2002

TL-TV-CTTL

Hố xói hạ lưu công trình có cột nước thấp, chịu ảnh hưởng triều tại Đồng bằng sông Xcửu Long và biện pháp ổ định hố xói

- GS.TS. Trần Như Hối

- PGS.TS.Trần Chấn Chỉnh

 

06

Võ Phán

1999-2002

CHĐ-CHNM-CTN

Xây dựng các liên hệ tương quan về các chỉ tiêu vật lý và cơ học dựa theo kết quả thí nghiệm trong phòng và kết quả thí nghiệm ngoài hiện trường của đất ở khu vực thành phố HCM , khu vực lân cận và một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

- GS.TSKH. Hoàng Văn Tân

- GS.TSKH. Nguyễn Văn Thơ

 

07

Bùi Việt Hưng

1999-2003

TL-TV-CTTL

Nâng cao độ chính xác của lời giải bài toán truyền chất một chiều

- PGS.TS. Nguyễn Tất Đắc

 

 

08

Nguyễn Ngọc Thọ

2000-2003

CHĐ-CHNM-CTN

Nghiên cứu sự thay đổi tính chất cơ lý của đất phèn, nhiễm phèn và ứng dụng tính toán ổ định công trình đấtở đồng bằng sông Cửu Long

-GS.TSKH. Nguyễn Văn Thơ

- GS.TSKH. Lê Bá Lương

 

 

09 Võ Ngọc Hà 2001-2004 CHĐ-CHNM-CTN Nghiên cứu đặc điểm địa chất công trình, phương pháp thí nghiệm thích hợp và tính toán ổn định công trình trên nền đất yếu ở đồng bằng sông Cửu Long . - GS.TSKH. Nguyễn văn Thơ - PGS.TS. Trần Thị Thanh

 

10

Đinh Công Sản

2001-2004

TL-TV-CTTL

Một số vấn đề về động lực dòng chảy và quan hệ hình thái sông Cửu Long

- GS.TS. Lương Phương Hậu

- PGS.Lê Ngọc Bích

 

 

11

Lương Quang Xô

2002-2005

TL-TV-CTTL

Nghiên cứu tính toán triều mặn vùng cửa sông Cửu Long có xét đến tương tác động lực sông biển

- GS.TSKH. Nguyễn Ân Niên

- PGS.TS. Nguyễn Tất Đắc

 

12 Nguyễn Việt Tuấn 2004-2007 CHĐ-CHNM-CTN Nghiên cứu sự thay đổi sức chống cắt của đất loại sét theo thời gian và áp dụng tính toán ổn định đê, đập ở đồng bằng sông Cửu Long

- PGS.TS. Trần Thị Thanh

- GS.TSKH. Lê Bá Lương

 

13

Nguyễn Kế Tường 2002-2005 CHĐ-CHNM-CTN Nghiên cứu ảnh hưởng áp lực lỗ rỗng đối với sự ổn định của đập đất được đắp bằng đất sét có tính trương nở

- PGS.TS. Trần Thị Thanh

- GS.TSKH. Nguyễn Văn Thơ

 

14

Nguyễn Hùng Sơn

2002-2007

CHĐ-CHNM-CTN

Nghiên cứu độ chặt, độ ẩm thích hợp theo chiều cao đập để nâng cao tính ổn định của đập đất

- GS.TSKH. Nguyễn Văn Thơ

- PGS.TS. Trần Thị Thanh

 

15

Nguyễn Ngọc Phúc

2003-2006

CHĐ-CHNM-CTN

Nghiên cứu sử dụng loại đất sét có tính trương nở để đắp sau lưng tường chắn trọng lực thuộc khu vực miền Trung

- PGS.TS. Trần Thị Thanh

- GS.TSKH. Nguyễn Văn Thơ

 

16

Trịnh Thị Long

2003-2006

TN-CTĐ

Nghiên cứu quản lý ô nhiễm trong hệ thống thủy lợi vùng ven đô thị ảnh hưởng triều( ví dụ nghiên cứu: vùng ven sông Saigon thành phố HCM

- PGS.TS.Lê Sâm

-GS.TSKH. Nguyễn Ân Niên

 

17

Hồ Trọng Tiến

2003-2006

TL-TV-CTTL

Nghiên cứu mô hình dự báo lũ sông Cửu Long dựa trên đánh giá vai trò tác động các nguồn nước

GS.TSKH. Nguyễn Ân Niên

 

18 Khương Văn Huân 2005-2009 Vật liệu xây dựng Nghiên cứu ảnh hưởng độ chống thấm tới độ bền của bêtông trong môi trường chua phèn khu vực ĐBSCL. - PGS. TS Phan Xuân Hoàng
- PGS. TS Lê Minh
 
19 Trương Quang Thành 2006-2010 Địa kỹ thuật xây dựng

Nghiên cứu sự thay đổi tính chất cơ lý, độ bền cuả đất đắp trong quá trình khai thác có ảnh hưởng đến sự ổn định lâu dài của đập đất ở miền Trung

GS.TSKH Nguyễn Văn Thơ

TS. Tô Văn Lận

 

20

Nguyễn Phú Quỳnh

2005-2009

Công trình thuỷ

Nâng cao độ chính xác tính toán dòng chảy qua công trình trong mạng lưới sông kênh vùng triều.

-GS.TSKH. Nguyễn Ân Niên

 
21 Huỳnh Chức 2005-2009 Kỹ thuật môi trường Nghiên cứu cơ sở khoa học đánh gía và quản lý chất lượng nước các điểm nguồn cấp nước sinh hoạt trên sông Sài Gòn thuộc hệ thống sông Đồng Nai -PGS. TS. Tăng Đức Thắng

 

22

Nguyễn Thanh Hải 2005-2009 Công trình thuỷ Nghiên cứu xác định sơ đồ kết cấu hợp lý hạ lưu công trình cột nước thấp vùng triều. - PGS.TS. Tăng Đức Thắng  
23 Ngô Tấn Dược 2007-2011 Địa kỹ thuật Xây dựng Nghiên cứu sự thay đổi tính chất cơ lý của các loại đất tàn sườn - tích ở Tây Nguyên khi mưa lũ kéo dài có ảnh hưởng đến sự ổn định của sườn dốc cạnh đường ô tô.

GS.TS Trần Thị Thanh

GS. TSKH. Nguyễn Văn Thơ

 

 
24 Trần Bá Hoằng 2006-2010 Chỉnh trị sông và bờ biển

Nghiên cứu diễn biến và giải pháp chỉnh trị đoạn sông phân lạch- ứng dụng cho sông Cửu Long.

PGS.TS Lê Mạnh Hùng

GS.TS Lương PHương Hậu
 
25 Tô Quang Toản 2006-2010 Quy hoạch quản lý tài nguyên nước Nghiên cứu cơ sở khoa học các biện pháp quản lý nước vùng đất phèn Đồng Tháp Mưới nhằm giảm thiểu ảnh hưởng có hại cuả nước phèn. PGS.TS. Tăng Đức Thắng  
26 Đặng Thanh Lâm 2006-2010 Quy hoạch quản lý tài nguyên nước Xây dựng mô hình thích hợp cho tính toán hệ thống công trình tổng hợp tiêu thoát nước đô thị vùng ảnh hưởng triều PGS.TS. Nguyễn Tất Đắc  
27 Lê Văn Tuấn 2008-2012 Ký thuật Xây dựng công trình Thủy Nghiên cứu cơ chế tác động để chỉnh trị đoạn sông cong gấp trong vùng chịu ảnh hưởng của thủy triều PGS.TS.Hoàng Văn Huân

GS.TS.Lương PhươngHậu

 
28 Bạch Vũ Hoàng Lan 2012-2016 Địa kỹ thuật Xây dựng Nghiên cứu ảnh hưởng của hiệu ứng nhóm đến khả năng chịu tải dọc trục vfa độ lún của nhóm cọc thẳng đứng PGS.TS Tô Văn Lận
GS.TS Nguyễn Công Mẫn
 
29 Nguyễn Đình Vượng 2007-2011 Quy hoạch và Quản lý Tài nguyên nước Đặc tính thủy động lực và môi trường vùng triều ứng dụng cho hệ thống nuôi trồng thủy sản ven biển

PGS. TS Tăng Đức Thắng

GS.TS Lê Sâm

   
30 Phạm Văn Tùng

2009-2013

Môi trường Đất
và Nước
Nghiên cứu, Đề xuất chế độ nước hợp lý để phát triển rừng tràm tái sinh vườn Quốc Gia U Minh Thượng PGS.TS Lương Văn Thanh
TS. Thái Thành Lượm
   
31 Trần Thái Hùng

2009-2013

Thủy nông –
Cải tạo đất
Nghiên cứu, động thái ẩm của đất trong kỹ thuật tưới nhỏ giọt để xác định chế độ tưới hợp lý cho cây nho lấy lá trên vùng khan hiếm nước. PGS.TS Võ Khắc Trí
GS.TS Lê Sâm
   
32 Ngô Đức Trung 2011-2014 Địa kỹ thuật Xây dựng Nghiên cứu sự thay đổi một số đặc trưng cơ lý của đất yếu TP. Hồ Chí Minh theo các lộ trình ứng suất dỡ tải trong tính toán hố đào sâu.

PGS.TS.Võ Phán

GS.TS.Trần Thị Thanh

 
33

Nguyễn Công Oanh

2014-2018 Địa kỹ thuật Xây dựng

Nghiên cứu ứng dụng thí nghiệm cố kết tốc độ biến dạng không (CRS) vào phân tích bài toán cố kết có sử dụng bấc thấm trong điều kiện Việt Nam

GS.TS.Trần Thị Thanh  
34 Nguyễn Thị Phương Thảo 2012-2016 Xây dựng công trình thủy

Nghiên cứu cở sở khoa học cho việc đề xuất giải pháp chỉnh trị và ổn định bờ biển tỉnh Trà Vinh

PGS.TS Hoàng Văn Huân
* PGS.TS Lương Văn Thanh
 
35

Phạm Thế Vinh

2013-2017 Kỹ thuật Tài nguyên nước Nghiên cứu vai trò của các bãi ngập đến đặc trưng thủy lực trên hạ du sông Sài Gòn - Đồng Nai

GS.TSKH. Nguyễn Ân Niên

GS.TS. Tăng Đức Thắng

 

36

Nguyễn Anh Tiến

2016-2020 Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy Nghiên cứu đánh giá hiệu quả bảo vệ bờ của hệ thống công trình ngăn cát giảm sóng (Ứng dụng cho bờ biển từ mũi Cà Mau đến Hà Tiên)

GS.TS.Lương Phương Hậu

PGS.TS. Tô Văn Thanh

 
37

Phạm Trung

2011-2015 Chỉnh trị Sông và bờ biển Nghiên cứu diễn biến hình thái vùng cửa sông Nam Trung Bộ trong điều kiện nước biển dâng do biến đổi khí hậu PGS.TS. Trịnh Công Vấn
TS. Trần Thu Tâm
 
38 Nguyễn Văn Lanh 2011-2015 Quy hoạch và Quản lý tài nguyên nước Xây dựng mô hình vận hành hợp lý công trình thủy lợi Dầu Tiếng để phục vụ cấp nước và phòng lũ hạ du sông Sài Gòn PGS. TS. Đỗ Tiến Lanh
GS. TSKH. Nguyễn Ân Niên
 
39

Nguyễn Mạnh Tường

2013-2017 Địa kỹ thuật Xây dựng Nghiên cứu ảnh hưởng của các tải trọng tĩnh và động tới sức chịu tải của cọc khu vực thành phố Hồ Chí Minh PGS.TS. Châu Ngọc Ẩn  
40 Đỗ Đắc Hải 2014-2018  Quản lý tài nguyên nước Nghiên cứu cơ chế xâm nhập mặn và một số giải pháp công trình, phi công trình cho vùng cửa sông ven biển đồng bằng sông Cửu Long PGS.TS. Huỳnh Thanh Sơn

GS.TSKH. Nguyễn Ân Niên

 
41 Vũ Văn Hiếu

2016-2020

Môi trường Đất
và Nước

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thiết kế thực địa đường qua đập cho tôm càng xanh ở hồ Thủy lợi Phước Hòa

PGS.TS.Vũ Cẩm Lương

TS. Nguyễn Nghĩa Hùng

 
42

Trần Ký

 

 

 

2015-2019 Kỹ thuật Tài nguyên nước Xây dựng mô hình toán cho lan truyền nước phèn vùng Tứ giác Long Xuyên và áp dụng xem xét một số tác động đến sản xuất trong vùng

GS.TS Nguyễn Tất Đắc

PGS.TS. Lương Văn Thanh

 

 

THỐNG KÊ DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH

Đang thực hiện luận án

TT

Họ và Tên

Thời gian đào tạo

Chuyên ngành

Tên luận án


 

 

Công việc hoàn thành

1 Nguyễn Ngọc Thy 2014-2018 Kỹ thuật Tài nguyên nước Nghiên cứu các giải pháp cải tạo đất nhiễm mặn do tác động của biến động cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng ở đồng bằng sông Cửu Long PGS.TS. Võ Khắc Trí

TS. Hoàng Quang Huy

 
2 Lê Thị Mỹ Diệp 2015-2019 Môi trường Đất
và Nước
Nghiên cứu sự thay đổi xâm nhập mặn vùng Duyên Hải tỉnh Quảnh Ngãi do tác động của biến đổi khí hậu PGS.TS. Lương Văn Thanh

PGS.TS. Bùi Tá Long

 
3 Lê Thanh Quang 2015-2019 Môi trường Đất
và Nước
Xây dựng mối tương quan giữa các chỉ tiêu môi trường đất, nước với sinh trưởng của cây rừng ngập mặn khu vực miền Trung PGS.TS. Thái Thành Lượm  
4 Hứa Thành Thân 2016-2020 Địa kỹ thuật Xây dựng Nghiên cứu sức chịu tải dọc trục của cọc có xét đến hiện tượng hóa lỏng khi động đất TS. Nguyễn Ngọc Phúc

GS.TS. Trần Thị Thanh

 
5 Doãn Văn Huế 2016-2020 Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy Ứng dụng lý thuyết độ tin cậy trong phân tích an toàn công trình kè bảo vệ bờ sông ở đồng bằng sông Cửu Long PGS.TS. Tô Văn Thanh

PGS.TS.Mai Văn Công

 
6 Lê Xuân Tú 2020-2024 Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy Nghiên cứu hiệu quả giảm sóng của kết cấu đê rỗng, ứng dụng cho đồng bằng sông Cửu Long PGS.TS. Trần Bá Hoằng
GS.TS. Lê Mạnh Hùng
 
7 Lê Thành Trung 2021 - 2025 Địa Kỹ thuật xây dựng

Nghiên cứu khả năng tăng sức chịu tải cọc khoan nhồi khi phụt vữa dọc thân cọc

TS. Bạch Vũ Hoàng Lan

PGS.TS Nguyễn Nghĩa Hùng
 
8 Trần Tuấn Anh 2022-2026 Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy

Nghiên cứu diễn biến hình thái sông vùng triều trong điều kiện khai thác cát ở sông Tiền, sông Hậu

1. PGS.TS Nguyễn Nghĩa Hùng
2. GS.TS Kim Dan Nguyen
 
9 Lê Thị Phương Thanh 2022-2026 Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy Nghiên cứu đánh giá diễn biến hình thái khu vực cửa sông sau khi chỉnh trị bằng đê chắn sóng và đề xuất các giải pháp ứng phó 1. PGS.TS Võ Công Hoang
2. PGS.TS Trần Bá Hoằng
 
10 Đặng Quang Thanh

2022-2026

Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy

Mô phỏng và cảnh báo sớm ngập lụt đô thị Tp. HCM dựa trên nền tảng

trí tuệ nhân tạo
1. TS. Trần Ánh Dương
2. PGS.TS Trần Bá Hoằng
 
11 Nguyễn Văn Hoàng 2022-2026 Môi trường đất và nước

Nghiên cứu biến động Chloropyll – A ở vùng cửa sông Đông Nam Bộ

Việt Nam

. TS. Hồ Đình Duẩn

2. GS.TS. Tăng Đức Thắng
 

 

Liên kết web