Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Tin tức > Thông báo
Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2022
Căn cứ nhu cầu thực tế, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022.

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức năm 2022

Căn cứ nhu cầu thực tế, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022, cụ thể như sau:

I. Số lượng, vị trí việc làm cần tuyển dụng: 03 vị trí, gồm:

1. Vị trí tuyển dụng vào chức danh chuyên viên (mã ngạch 01.003): 01 vị trí

2. Vị trí tuyển dụng vào chức danh nghiên cứu viên (mã ngạch V.05.01.03): 02 vị trí.

II. Điều kiện dự tuyển như sau:

1. Điều kiện tiêu chuẩn chung: Theo quy định tại Điều 22 của Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên;

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.

2. Tiêu chuẩn trình độ đối với vị trí chuyên viên (mã ngạch 01.003)

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: ô tô và xe chuyên dụng, sửa chữa ô tô; Điện dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật điện.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương.

3. Tiêu chuẩn trình độ đối với các vị trí nghiên cứu viên (mã ngạch V.05.01.03):

- Tốt nghiệp thạc sĩ trở lên thuộc các chuyên ngành:

+ Quy hoạch và Quản lý Tài nguyên nước;

+ Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu viên (hạng III).

4. Yêu cầu kỹ năng, nghiệp vụ của từng vị trí việc làm:

Ứng viên liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức - Hành chính để nắm thông tin cụ thể về yêu cầu kỹ năng, nghiệp vụ của các vị trí việc làm dưới đây:

- Nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu Thủy nông & Cấp nước;

- Nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên nước;

- Chuyên viên phòng Tổ chức – Hành chính.

III. Hồ sơ gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Mẫu 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức);

- Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao Giấy khai sinh, Hộ khẩu, chứng minh nhân dân; các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận tại Việt Nam và được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

- Ứng viên đủ điều kiện, nộp hồ sơ từ ngày 01/12 đến ngày 30/12/2022 tại:

Phòng Tổ chức - Hành chính, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

Số 658 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh,

Điện thoại: 028.3923.3228

IV. Thời gian tổ chức kiểm tra, sát hạch: Dự kiến tháng 02/202

 

 Nơi nhận:                                                         

 - Như trên;

- Viện KHTLVN (thay b/c);                                                    

- Lưu VT, TCHC.    

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

(Đã ký)

NGUYỄN NGHĨA HÙNG

                                                                         

 

Các tin Thông báo khác
Căn cứ chỉ đạo của Ban Giám đốc và Hội đồng khoa học Viện, năm 2024 Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam tiếp tục xuất bản Tuyển tập Khoa học công nghệ (mã số ISSN:0866-7292). Ban Biên tập xin thông báo một số vấn đề liên quan đến Tuyển tập như sau:
Căn cứ chỉ đạo của Ban Giám đốc và Hội đồng khoa học Viện, năm 2023 Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam tiếp tục xuất bản Tuyển tập Khoa học công nghệ (mã số ISSN:0866-7292). Ban Biên tập xin thông báo một số vấn đề liên quan đến Tuyển tập như sau:
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Kính gửi : Công ty Cổ phần Tư vấn kỹ thuật và Đầu tư xây dựng ACOCI
Căn cứ chỉ đạo của Ban Giám đốc và Hội đồng khoa học Viện, năm 2022 Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam tiếp tục xuất bản Tuyển tập Khoa học công nghệ. Ban Biên tập xin thông báo một số vấn đề liên quan đến Tuyển tập như sau:
Căn cứ nhu cầu thực tế, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2021, cụ thể như sau: Số lượng, vị trí việc làm cần tuyển dụng: 08 chỉ tiêu, gồm: 1. Vị trí tuyển dụng vào chức danh Kế toán viên (mã ngạch 06.031): 01 chỉ tiêu 2. Vị trí tuyển dụng vào chức danh Nghiên cứu viên (mã ngạch V.05.01.03): 07 chỉ tiêu
Căn cứ chỉ đạo của Ban Giám đốc và Hội đồng khoa học Viện, năm 2021 Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam tiếp tục xuất bản Tuyển tập Khoa học công nghệ. Ban Biên tập xin thông báo một số vấn đề liên quan đến Tuyển tập như sau:
Theo thông báo số 23/TB - VKHTLMN, ký ngày 14 tháng 8 năm 2020 về việc tuyển dụng viên chức năm 2020. Căn cứ nhu cầu thực tế, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thông báo kế hoạch tuyển dụng biên chế sự nghiệp khoa học đơn vị tự lo lương năm 2020 (Đính kèm bản mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng), cụ thể như sau:
Giới thiệu tuyển dụng: Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam là cơ quan khoa học công nghệ trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, có chức năng nghiên cứu khoa học, nghiên cứu khoa học phục vụ các dịch vụ công của nhà nước, tham gia đào tạo sau đại học, hợp tác quốc tế, tư vấn và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực thủy lợi, thủy điện, môi trường ở các tỉnh phía Nam. Viện được thành lập từ năm 1978, đến nay đã có quá trình xây dựng và phát triển hơn 40 năm. Kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ và tư vấn kỹ thuật của Viện nhiều năm qua đã góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường ở các tỉnh phía Nam.
Vị trí tuyển dụng: từ 05 - 15 người; Kỹ sư ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông; Kỹ sư ngành Cảng - Công trình biển; Kỹ sư ngành Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng; Kỹ sư ngành Kỹ thuật Công trình thủy; Kỹ sư ngành Kỹ thuật Trắc địa – bản đồ; Kỹ sư ngành Kỹ thuật Vật liệu xây dựng; Kỹ sư ngành Kỹ thuật Môi trường.
Căn cứ chỉ đạo của Ban Giám đốc, Hội đồng Khoa học và Ban chỉ đạo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam (19/8/1978-19/8/2018), trong khuôn khổ các hoạt động khoa học công nghệ chào mừng Kỷ niệm 40 năm, Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam dự kiến phối hợp với Tạp chí Khoa học công nghệ Thủy lợi
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam có nhu cầu tuyển 06 – 10 Kỹ sư, Thạc sỹ.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam có nhu cầu tuyển 02 – 04 nghiên cứu viên
Căn cứ Thông báo số 130/TB-VKHTLVN ngày 02/03/2017 của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017 như sau:
Căn cứ chỉ đạo của Ban Giám đốc và Hội đồng khoa học Viện, năm 2017 Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam tiếp tục xuất bản Tuyển tập Khoa học công nghệ. Ban Biên tập xin thông báo một số vấn đề liên quan đến Tuyển tập như sau:
21 tin/bài
trước12sau
Liên kết web