Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Các đơn vị trực thuộc > Phòng Nghiên cứu Nền móng và Ðịa kỹ thuật

PHÒNG NGHIÊN CỨU NỀN MÓNG VÀ ĐỊA KỸ THUẬT

Huân chương Lao động hạng III (1998)

dv78.jpg

Thiết bị khoan hiện trường

* Chức năng nhiệm vụ:

- Lĩnh vực nền móng
+ Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới trong xử lý nền móng công trình;
+ Nghiên cứu giải pháp nền móng trong xây dựng và quản lý công trình thuỷ lợi, thủy điện, xây dựng dận dụng và giao thông;
+ Nghiên cứu thí nghiệm lựa chọn vật liệu cho nền móng công trình thủy lợi, thủy điện và dân dụng;
+ Nghiên cứu xây dựng qui trình, qui phạm về lĩnh vực nền móng;
+ Thực hiện tư vấn về khảo sát, thí nghiệm địa chất công trình, kiểm tra chất lượng công trình;
+ Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, sinh viên về lĩnh vực nền móng công trình.

dv72.1.jpg

Thiết bị nén 3 trục

- Lĩnh vực Địa kỹ thuật:
+ Nghiên cứu địa chất công trình, địa chất động lực, ứng dụng công nghệ tiên tiến để xác định tính chất cơ lý của đất đá và vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp xây dựng công trình thuỷ lợi. Nghiên cứu giải quyết các vấn đề địa kỹ thuật công trình thuỷ lợi bằng mô hình toán;
+ Nghiên cứu, bổ sung và xây dựng các qui trình qui phạm về Địa kỹ thuật;
+ Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện địa chất thuỷ văn đến tính chất cơ lý của đất đá và sự ổn định của công trình thuỷ lợi;
+ Thực hiện tư vấn và dịch vụ kỹ thuật về lĩnh vực Địa kỹ thuật xây dựng. Khảo sát địa kỹ thuật công trình thủy và xây dựng, thí nghiệm lựa chọn vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp cho xây dựng công trình…; kiểm định chất lượng công trình thủy lợi và dân dụng trong lĩnh vực Địa kỹ thuật xây dựng;
+ Thử nghiệm trong phòng và hiện trường các chỉ tiêu cơ lý của đất, đá, vật liệu địa kỹ thuật tổng hợp trong lĩnh vực địa kỹ thuật xây dựng; nghiên cứu thiết bị để xác định các thông số địa kỹ thuật của đất đá.
+ Đào tạo sau đại học, đại học, thí nghiệm viên, bồi dưỡng cán bộ về lĩnh vực địa kỹ thuật xây dựng;

 

dv71.jpg

Thao tác máy nén ba trục

* Năng lực:

Phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật được trang bị các thiết bị hiện đại: máy nén ba trục, thiết bị thấm bão hòa, thiết bị xuyên tĩnh, xuyên động và nhiều thiết bị hiện trường. Phòng thí nghiệm được Bộ Xây dựng công nhận năng lực thí nghiệm (mã số LAS - XD155) trong các lĩnh vực thí nghiệm cơ lý đất trong phòng và hiện trường, thí nghiệm kiểm tra độ chặt và chất lượng công trình đất đắp theo các tiêu chuẩn hiện hành.

* Các công trình tiêu biểu:

Kiểm tra chất lượng công trình hồ chứa Đá Đen (Bà Rịa - Vũng Tàu), Dương Đông (Phú Quốc), Nậm Tiên (Lào), Easoup (Đắc Lắc), Cà Giây (Ninh Thuận, Thủy điện Trị An, Thác Mơ, đập Chủ Chí (Cà Mau), Sa Rài (Đồng Tháp).
 

dv72.jpg

Máy thí nghiệm các chỉ tiêu lực học

vải địa kỹ thuật và bấc thấm

 

dv75.jpg

Máy thí nghiệm nén đơn trục

     

dv74.jpg

Máy thí nghiệm các chỉ tiêu lực học

vải địa kỹ thuật và bấc thấm

 

dv76.2.jpg

Máy thấm đa dụng

     

dv76.1.jpg

Máy thí nghiệm cắt nhanh

 

dv77.jpg

Thiết bị đo kháng xuyên vải

địa kỹ thuật

 

Liên hệ:

Anhthe_NguyenVanCuu.jpg

Trưởng phòng:

ThS. Nguyễn Văn Cửu

Tel:(028)39242358; 0903673545

Email: nguyenvancuu@yahoo.com

Lý lịch khoa học

Anhthe_ThuyTrang.jpg

Phó trưởng phòng:

ThS. Nguyễn Thúy Trang

Tel: 0982 468 901

Email: trangvtl@yahoo.com

Lý lịch khoa học

Anhthe_Tu001.jpg

Phó trưởng phòng:

ThS. Trần Thanh Tú

Tel: 0983843780

Email: thanhtu_dkt@yahoo.com

Lý lịch khoa học

Liên kết web