Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Hoạt động NCKH > Các đề tài NCKH đã thực hiện
2021-2024 | 2017-2020 | 2013-2016 | 2009-2012 | 2005-2008 | 2001-2004 | 1997-2000 |

Năm 2021-2024
TT Nội dung Chủ trì đề tài Thời gian thực hiện Ghi chú Thông tin nhiệm vụ
Nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước
1

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xây dựng công trình trữ nước ngọt trên hệ thống thủy lợi ở địa bàn tỉnh Bến Tre và vùng phụ cận

ThS. Nguyễn Văn Hoạt 12/2023-12/2026 Đang thực hiện

(File chi tiết thông tin nhiệm vụ)

2

Nghiên cứu xây dựng giải pháp phục hồi và bảo vệ các nguồn nước mạch lộ trong các thành tạo bazan và lục nguyên phục vụ cấp nước sinh hoạt cho vùng khan hiếm nước khu vực Tây nguyên

ThS. Trần Thị Thu Hương 2021-2024 Đang thực hiện

(File chi tiết thông tin nhiệm vụ) 

Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ
1

Nghiên cứu giải pháp thủy lợi phục vụ chuyển đổi mô hình sản xuất lúa sang mô hình sản xuất khác (thủy sản, rau màu, sen) nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và thích ứng với lũ tại vùng thượng nguồn đồng bằng sông Cửu Long

TS. Đỗ Đắc Hải 01/2024-12/2026 Đang thực hiện

(File chi tiết thông tin nhiệm vụ)

2

Nghiên cứu dự báo xâm nhập mặn và nguồn nước thời hạn dài phục vụ sản xuất và dân sinh vùng Đồng bằng sông Cửu Long

GS.TS. Tăng Đức Thắng 2021-2024 Đang thực hiện

(File chi tiết thông tin nhiệm vụ)

3

Nghiên cứu đánh giá nguyên nhân và đề xuất các giải pháp chủ động ngăn ngừa, hạn chế hiện tượng sụt lún công trình hạ tầng (đê, đường GTNT) ở bán đảo Cà Mau trong điều kiện hạn hán

ThS. Trần Thanh Tú 2021-2023 Đang thực hiện

(File chi tiết thông tin nhiệm vụ)

4

Nghiên cứu giải pháp, công nghệ tích trữ nước phân tán phục vụ vùng cây ăn quả vùng Đồng bằng sông Cửu Long

TS. Trần Thái Hùng 2021-2023 Đang thực hiện

(File chi tiết thông tin nhiệm vụ)

Đề tài cơ sở
1

Tiềm năng, giải pháp quản lý nước  ngọt phục vụ sản xuất và dân sinh hiệu quả ở tỉnh Hậu Giang

TS. Tô Quảng Toản 2022-2024 Đang thực hiện

(File chi tiết thông tin nhiệm vụ)

2

Nghiên cứu xây dựng khung quản lý tổng hợp hạn hán, xâm nhập mặn nhằm chủ động phòng, chống hạn, mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên địa bàn tỉnh Long An

ThS. Trần Minh Tuấn 2022-2024 Đang thực hiện

(File chi tiết thông tin nhiệm vụ)

3

Dự báo tác động của xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu đối với phát triển kinh tế - xã hội, môi trường của tỉnh Vĩnh Long và giải pháp ứng phó

ThS. Nguyễn Văn Hoạt 2021-2024 Đang thực hiện

(File chi tiết thông tin nhiệm vụ)

4

Nghiên cứu xâm nhập mặn nhằm đề xuất các giải pháp nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống hạ tầng thủy lợi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang

ThS. Trần Minh Tuấn 2022-2023 Đang thực hiện

(File chi tiết thông tin nhiệm vụ)

Liên kết web