Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Tin nổi bật
Tin bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Anh Tiến Tin bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Phạm Thế Vinh Nghiệm thu cấp Nhà nước đề tài KHCN cấp Quốc gia, mã số KC08-25/16-20: “Nghiên cứu diễn biến nguồn nước, chất lượng nước và đề xuất các giải pháp khai thác thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả và hạn chế rủi ro thiên tai (hạn mặn) vùng nuôi thủy sản, trồng tr Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Quốc gia: “Nghiên cứu sử dụng phế thải, phụ phẩm từ rơm, rạ, trấu, thân cây để chế tạo vật liệu nhẹ, cấu kiện bảo vệ sông rạch thân thiện với môi trường tại ĐBSCL” Hội thảo Đề tài khoa học cấp Nhà nước "Nghiên cứu diễn biến nguồn nước, chất lượng nước và đề xuất các giải pháp khai thác thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả và hạn chế rủi ro thiên tai (hạn mặn) vùng nuôi thủy sản, trồng trọt ven biển Đồng bằng sông Hội thảo tham vấn “Xây dựng quy trình vận hành HTTL Cái Lớn – Cái Bé, giai đoạn 1” thuộc dự án HTTL Cái Lớn – Cái Bé, giai đoạn 1. Hội thảo cuối kỳ Đề tài khoa học cấp Nhà nước thuộc Chương trình Tây Nam Bộ “Nghiên cứu sử dụng phế thải, phụ phẩm từ rơm, rạ, trấu, thân cây để chế tạo vật liệu nhẹ, cấu kiện bảo vệ sông rạch thân thiện với môi trường tại ĐBSCL”. TỔNG THUẬT: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị lần thứ 3 về phát triển bền vững ĐBSCL Sáng 13/3, tại Cần Thơ Đồng bằng sông Cửu Long 'thuận thiên', vượt qua 'lời nguyền' sản xuất nhỏ lẻ Đồng bằng sông Cửu Long: Từ ‘dấu chân lấm bùn’ đến bước chuyển mới.
Hoạt động NCKH > Các đề tài NCKH đã thực hiện
2018-2021 | 2014-2017 | 2010-2013 | 2006-2009 | 2002-2005 | 1998-2001 |

Năm 2006-2009
TT Nội dung Chủ trì đề tài Thời gian thực hiện Ghi chú Thông tin nhiệm vụ
Nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước
1 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp chống ngập cho thành phố Hồ Chí Minh GS.TS Lê Sâm 2007-2009 Đề tài độc lập cấp Nhà nước
2 Nghiên cứu các giải pháp thủy lợi nhằm khai thác bền vững vùng bán đảo Cà Mau (mã số ĐTĐL2007G/28) PGS.TS. Tăng Đức Thắng 2007-2009 Đề tài độc lập cấp Nhà nước
3 Nghiên cứu đánh giá tác động của sự phát triển kinh tế xã hội đến môi trường sông Thị Vải và đề xuất các giải pháp (mã số ĐTĐL2007T/47) Ths. Trịnh Thị Long 2008-2009 Đề tài độc lập cấp Nhà nước
4 Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin liên quan tới nước để phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. TS. Võ Khắc Trí 2007-2009 Hợp tác quốc tế theo Nghị định thư
5 Nghiên cứu lập quy trình điều hành hệ thống công trình chống ngập úng và cải tạo môi trường cho khu vực thành phố HCM (mã số ĐTĐL.2009G/38) ThS. Phạm Đức Nghĩa 2009-2011 Đề tài độc lập cấp Nhà nước
6 1- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp chống ngập cho thành phố Hồ Chí Minh GS. Lê Sâm 2007-2009
7 2- Nghiên cứu các giải pháp thủy lợi nhằm khai thác bền vững vùng Bán đảo Cà Mau PGS.TS. Tăng Đức Thắng 2007-2009
8 3- Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của quá trình phát triển KTXH tới môi trường sông Thị Vải và vùng phụ cận. Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường. ThS. Trịnh Thị Long 2008-2009
9 4- Đánh giá tồn lưu của Dioxin và các tác động tới môi trường hồ Dầu Tiếng, đề xuất các giải pháp khắc phục PGS.TS. Lương Văn Thanh 2007-2009
10 5- KC.08.16/06-10: Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm quản lý và phát triển bền vững hệ thống công trình Dầu Tiếng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. PGS.TS. Đinh Công Sản 2006-2010
11 6- KC.08.18/06-10: Quản lý tổng hợp lưu vực và sử dụng hợp lý tài nguyên nước hệ thống sông Đồng Nai TS. Đỗ Tiến Lanh 2007-2010
12 7- Đánh giá suy thoái môi trường trong quá trình chuyển đổi đất nông lâm sang nuôi trồng thủy sản ở các huyện ven biển ĐBSCL và đề xuất các giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên đất ThS. Nguyễn Văn Lân 2007-2009
13 1- Đánh giá tồn lưu của Dioxin và các tác động tới môi trường hồ Dầu Tiếng, đề xuất các giải pháp khắc phục PGS.TS. Lương Văn Thanh 2007-2009
14 1- Đề tài độc lập cấp Nhà nước: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng hệ thống hồ sinh thái phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội ĐBSCL và miền Trung GS.TS Lê Sâm 2005-2006
Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ
1 Nghiên cứu giải pháp KHCN thủy lợi nhằm phát triển bền vững vùng chuyên canh cây ăn quả: cam, quýt, bưởi, nhãn vùng ĐBSCL ThS. Phan Thanh Hùng 2007-2009 Đề tài tiếp tục
2 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ thuỷ lợi phục vụ phát triển bền vững vùng nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt ở đồng bằng sông Cửu Long KS. Mai Văn Cương 2008-2010 Đề tài tiếp tục
3 Nghiên cứu đề xuất quy trình rửa mặn phục hồi vùng đất bị nhiễm mặn do nuôi trồng thủy sản thuộc 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau Nguyễn Đình Vượng 2009-2011 Đề tài mới
4 Nghiên cứu giải pháp xây dựng mới và nâng cấp các công trình kiểm soát mặn ở ĐBSCL nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu Nguyễn Phú Quỳnh 2009-2011 Đề tài mới
5 Nghiên cứu đề xuất mặt cắt ngang đê biển hợp lý và phù hợp với điều kiện từng vùng từ TPHCM đến Kiên Giang Lê Thanh Chương 2009-2011 Đề tài mới
6 Nghiên cứu chế độ dòng chảy, phân bố bùn cát dải ven biển từ cửa sông Soài Rạp đến cửa Tiểu, đề xuất giải pháp chống sạt lở đê biển Gò Công, tỉnh Tiền Giang Lê Mạnh Hùng 2009-2011 Đề tài mới
7 1- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chống thấm hiệu quả cho đập bằng vật liệu địa phương PGS.TS. Trần Thị Thanh 2006-2008
8 2- Nghiên cứu giải pháp công nghệ, thiết bị trong hệ thống thuỷ lợi nhằm phân phối về số lượng nước hiệu quả cao. PGS.TS Võ Khắc Trí 2006-2008
9 3- Nghiên cứu các giải pháp kinh tế, kỹ thuật trữ nước cho vùng hạn hán sa mạc hóa các tỉnh Nam Trung bộ. GS. Lê Sâm 2006-2008
10 4- Nghiên cứu giải pháp ổn định lòng dẫn và tỷ lệ phân lưu thích hợp qua sông Vàm Nao, nhằm hạn chế những diễn biến bất lợi về lũ lụt, về xói bồi lòng dẫn hạ du sông Tiền, sông Hậu. TS. Phan Anh Tuấn  2006-2008
11 5- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới vào việc bảo vệ, phòng chống xói lở bờ vùng ven biển, cửa sông, hải đảo các tỉnh Duyên hải miền Trung (từ Đà Nẵng trở vào) và Nam bộ. Ths. Nguyễn Đức Vượng 2006-2008
12 6- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới (MIKE 21C) vào đánh giá và dự báo phòng chống sạt lở bờ sông (miền Bắc, miền Trung, miền Nam) PGS.TS. Hoàng Văn Huân  2006-2008
13 7- Nghiên cứu giải pháp KHCN thủy lợi nhằm phát triển bền vững vùng chuyên canh cây ăn quả: cam, quýt, bưởi, nhãn ở ĐBSCL ThS. Phan Thanh Hùng 2007-2009
14 8- Nghiên cứu các giải pháp giảm thiểu tổn thất nước trên hệ thống kênh tưới thuộc các hệ thống hồ chứa và bơm tưới vùng Duyên Hải miền Trung ThS. Nguyễn Văn Lân 2007-2008
15 9- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ thuỷ lợi phục vụ phát triển bền vững vùng nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt ở đồng bằng sông Cửu Long KS. Mai Văn Cương 2008-2010
16 1- Ứng dụng các biện pháp công trình và phi công trình để cải tạo các vùng đất bị bỏ hoá ở Duyên hải Nam Trung bộ do đào ao nuôi trồng thủy sản không đúng kỹ thuật thành vùng canh tác nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản bền vững PGS.TS. Lương Văn Thanh 2007-2009 Nhiệm vụ Môi trường cấp Bộ
17 2- Đánh giá ảnh hưởng của các phương thức trồng phục hồi rừng Tràm sau cháy ở U Minh hạ tới môi trường ThS. Lê Thị Siêng 2006-2008 Nhiệm vụ Môi trường cấp Bộ
18 1- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chống thấm hiệu quả cho đập bằng vật liệu địa phương PGS.TS. Trần Thị Thanh 2006-2008
19 2- Nghiên cứu giải pháp công nghệ, thiết bị trong hệ thống thuỷ lợi nhằm phân phối về số lượng nước hiệu quả cao. TS Võ Khắc Trí 2006-2008
20 3- Nghiên cứu các giải pháp kinh tế, kỹ thuật trữ nước cho vùng hạn hán sa mạc hóa các tỉnh Nam Trung bộ. GS. Lê Sâm 2006-2008
21 4- Nghiên cứu các giải pháp công nghệ chống xói lở khu vực đầu các Cù lao sông Hậu, tỉnh Sóc Trăng Ths. Nguyễn Phú Quỳnh 2005-2006
22 5- Nghiên cứu cơ sở KHCN nâng cao chất lượng đất đắp khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên (2005-2007) Ths. Nguyễn Văn Cửu 2005-2007 
23 6- Nghiên cứu giải pháp ổn định lòng dẫn và tỷ lệ phân lưu thích hợp qua sông Vàm Nao, nhằm hạn chế những diễn biến bất lợi về lũ lụt, về xói bồi lòng dẫn hạ du sông Tiền, sông Hậu. TS. Phan Anh Tuấn  2006-2008
24 7- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới vào việc bảo vệ, phòng chống xói lở bờ vùng ven biển, cửa sông, hải đảo các tỉnh Duyên hải miền Trung (từ Đà Nẵng trở vào) và Nam bộ. Ths. Nguyễn Đức Vượng 2006-2008
25 8- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới (MIKE 21C) vào đánh giá và dự báo phòng chống sạt lở bờ sông (miền Bắc, miền Trung, miền Nam) PGS.TS. Hoàng Văn Huân  2006-2008
26 9- Nghiên cứu giải pháp KHCN thủy lợi nhằm phát triển bền vững vùng chuyên canh cây ăn quả: cam, quýt, bưởi, nhãn ở ĐBSCL ThS. Phan Thanh Hùng 2007-2009
27 10- Nghiên cứu các giải pháp giảm thiểu tổn thất nước trên hệ thống kênh tưới thuộc các hệ thống hồ chứa và bơm tưới vùng Duyên Hải miền Trung ThS. Nguyễn Văn Lân 2007-2008
28 1- Ứng dụng các biện pháp công trình và phi công trình để cải tạo các vùng đất bị bỏ hoá ở Duyên hải Nam Trung bộ do đào ao nuôi trồng thủy sản không đúng kỹ thuật thành vùng canh tác nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản bền vững PGS.TS. Lương Văn Thanh 2007-2009 Nhiệm vụ Môi trường cấp Bộ
29 2- Đánh giá ảnh hưởng của các phương thức trồng phục hồi rừng Tràm sau cháy ở U Minh hạ tới môi trường ThS. Lê Thị Siêng 2006-2007 Nhiệm vụ Môi trường cấp Bộ
30 1- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chống thấm hiệu quả cho đập bằng vật liệu địa phương PGS.TS. Trần Thị Thanh 2006-2008
31 2- Nghiên cứu giải pháp công nghệ, thiết bị trong hệ thống thuỷ lợi nhằm phân phối về số lượng nước hiệu quả cao. TS Võ Khắc Trí 2006-2008
32 3- Nghiên cứu các giải pháp kinh tế, kỹ thuật trữ nước cho vùng hạn hán sa mạc hóa các tỉnh Nam Trung bộ. GS. Lê Sâm 2006-2008
33 4- Nghiên cứu các giải pháp KHCN để trữ và bảo vệ nguồn nước mặt, nước ngầm ở những vùng khan hiếm nước phục vụ cây trồng vật nuôi TS. Đỗ Tiến Lanh 2004-2006
34 5- Nghiên cứu đề xuất mô hình sử dụng nguồn nước phục vụ phát triển sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp bền vững cho các tiểu vùng sinh thái Duyên hải miền Trung Ths. Nguyễn Văn Lân 2002-2006
35 6- Nghiên cứu các giải pháp công nghệ chống xói lở khu vực đầu các Cù lao sông Hậu, tỉnh Sóc Trăng Ths. Nguyễn Phú Quỳnh 2005-2006
36 7- Nghiên cứu cơ sở KHCN nâng cao chất lượng đất đắp khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên (2005-2006) Ths. Nguyễn Văn Cửu 2005-2006 
37 8- Nghiên cứu giải pháp ổn định lòng dẫn và tỷ lệ phân lưu thích hợp qua sông Vàm Nao, nhằm hạn chế những diễn biến bất lợi về lũ lụt, về xói bồi lòng dẫn hạ du sông Tiền, sông Hậu. TS. Phan Anh Tuấn  2006-2008
38 9- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới vào việc bảo vệ, phòng chống xói lở bờ vùng ven biển, cửa sông, hải đảo các tỉnh Duyên hải miền Trung (từ Đà Nẵng trở vào) và Nam bộ. Ths. Nguyễn Đức Vượng 2006-2008
39 10- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới (MIKE 21C) vào đánh giá và dự báo phòng chống sạt lở bờ sông (miền Bắc, miền Trung, miền Nam) PGS.TS. Hoàng Văn Huân  2006-2008
40 1- Xây dựng mô hình thử nghiệm xử lý nước thải giầu chất hữu cơ bằng phương pháp sinh học kỵ khí có bổ sung chế phẩm sinh học ThS. Trịnh Thị Long 2003-2006 Nhiệm vụ Môi trường cấp Bộ
41 2- Đánh giá ảnh hưởng của các phương thức trồng phục hồi rừng Tràm sau cháy ở U Minh hạ tới môi trường ThS. Lê Thị Siêng 2006-2007 Nhiệm vụ Môi trường cấp Bộ
Đề tài cơ sở
1 Nghiên cứu biến động môi trường vùng Đồng bằng sông Cửu Long dưới tác động của con người và đề xuất các giải pháp giảm thiểu (thực hiện cho Hệ thống thủy lợi Nam Măng Thít thuộc tỉnh Trà Vinh) ThS. Vũ Nguyễn Hoàng Giang 2008-2009 Đề tài tiếp tục
2 Nâng cao độ chính xác tính toán dòng chảy qua cống và bờ bao vùng ngập lũ (ứng dụng cho vùng Tứ giác Long Xuyên) ThS.NCS. Nguyễn Phú Quỳnh 2008-2009 Đề tài tiếp tục
3 Nghiên cứu diến biến chất lượng bê tông trong môi trường chua phèn vùng đồng bằng sông Cửu Long ThS. NCS. Khương Văn Huân 2008-2009 Đề tài tiếp tục
4 Nghiên cứu xác định các thông số kỹ thuật để tính toán nhu cầu nước phục vụ phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững ở ĐBSCL ThS. NCS. Nguyễn Đình Vượng 2008-2009 Đề tài tiếp tục
5 Nghiên cứu đề xuất nối tiếp hạ lưu cho các cống cải tiến vùng đồng bằng sông Cửu Long ThS. NCS. Nguyễn Thanh Hải 2008-2009 Đề tài tiếp tục
6 Nghiên cứu giải pháp tạo nguồn nước cho các huyện đảo ở phía Nam phục vụ các mục tiêu kinh tế xã hội KS.Võ Văn Thanh 2008-2009 Đề tài tiếp tục
7 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ màng để xử lý nước thải sinh hoạt trên kênh tiêu hở ở các vùng đô thị ThS. NCS. Trịnh Thị Long 2008-2009 Đề tài tiếp tục
8 Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc tách rời kênh cấp nước và kênh thoát nước trong các hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản KS. Nguyễn Đức Phong 2008-2009 Đề tài tiếp tục
9 Xây dựng phần mềm quản lý vận hành hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng ThS. Nguyễn Bình Dương 2008-2009 Đề tài tiếp tục
10 Nghiên cứu áp dụng mô hình 2 chiều MIKE 21 ECOLab vào nghiên cứu chất lượng nước trên sông Hậu đoạn từ Long Xuyên đến Tp Cần Thơ. ThS. Phạm Đức Nghĩa 2008-2009 Đề tài tiếp tục
11 Nghiên cứu ứng dụng mô hình hai chiều MIKE 21C tính toán bồi lắng tuyến luồng sông Soài Rạp (đoạn từ cửa Soài Rạp đến khu vực vào cảng KCN Hiệp Phước). KS. Phạm Trung 2008-2009 Đề tài tiếp tục
12 Nghiên cứu chế độ dòng chảy và diễn biến lòng dẫn đoạn kênh đào nối giữa hai sông, kênh, rạch vùng ĐBSCL ThS. Lê Thanh Chương 2008-2009 Đề tài tiếp tục
13 Nghiên cứu sử dụng thứ phẩm khi nghiền đá dăm dùng làm cốt liệu nhỏ cho bê tông KS. Đoàn Văn Cừ 2008-2009 Đề tài tiếp tục
14 Đánh giá thực trạng và khả năng tiêu thoát nước chua vùng Đồng Tháp Mười phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững trong vùng. ThS.NCS. Tô Quang Toản 2008-2009 Đề tài tiếp tục
15 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ thủy lợi phục vụ nuôi trồng thuỷ sản vùng ảnh hưởng triều ven biển tỉnh Kiên Giang ThS. Nguyễn Thái Hoà 2008-2009 Đề tài tiếp tục
16 Nghiên cứu sự thay đổi tính chất cơ lý của đất đắp có tính xói rửa trong xây dựng đập đất ở miền Trung KS. Phạm Vĩnh Thành 2008-2009 Đề tài tiếp tục
17 Nghiên cứu đề xuất chế độ nước thích hợp cho hồ rừng khu vực rừng tràm U Minh CN. Dương Công Chinh 2008-2009 Đề tài tiếp tục
18 Nghiên cứu cải tiến cửa van Clape trục dưới tự động điều tiết nguồn nước ở ĐBSCL ThS. Doãn Văn Huế 2008-2009 Đề tài tiếp tục
19 Nghiên cứu xác định dòng chảy môi trường cho đoạn sông sau nhà máy thủy điện Sông Bung 4 phục vụ quản lý, khai thác sử dụng hợp lý và bền vững tài nguyên nước ThS. Đỗ Đắc Hải 2008-2009 Đề tài tiếp tục
20 Thông tin KHCN, hỗ trợ công tác xuất bản, website Phòng Kế hoạch 2007-2009 Đề tài tiếp tục
21 Nghiên cứu đánh giá hiểm hoạ ngập lụt lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai trong điều kiện nước biển dâng do sự biến đổi khí hậu. ThS. Đỗ Thị Chính 2009-2010 Đề tài cấp cơ sở mới
22 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ khoan định hướng phục vụ thi công công trình thủy lợi ThS. Mai Văn Tiến 2009-2010 Đề tài cấp cơ sở mới
23 Nghiên cứu biện pháp xử lý chất thải từ nuôi cá tra bằng biện pháp sinh học (ở quy mô phòng thí nghiệm) CN.Đồng Thị An Thuỵ 2009-2010 Đề tài cấp cơ sở mới
24 Nghiên cứu biện pháp xử lý nước thải cho các cơ sở chế biến khoai mì quy mô nhỏ ở miền Đông Nam bộ KS. Mai Thị Tuyết Tâm 2009-2010 Đề tài cấp cơ sở mới
25 Nghiên cứu chế độ thủy lực, đánh giá ảnh hưởng và đề xuất giải pháp khắc phục, hạn chế sạt lở bờ tại khu vực khai thác cát trên sông Đồng Nai-Sài Gòn (thuộc huyện Củ Chi và Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh). ThS. Nguyễn Đức Vượng 2009-2010 Đề tài cấp cơ sở mới
26
Liên kết web