Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Hoạt động NCKH > Các đề tài NCKH đã thực hiện
2019-2022 | 2015-2018 | 2011-2014 | 2007-2010 | 2003-2006 | 1999-2002 | 1995-1998 |

Năm 2014-2017
TT Nội dung Chủ trì đề tài Thời gian thực hiện Ghi chú Thông tin nhiệm vụ
Nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước
1

KC.08.12/16-20: Nghiên cứu tác động bất lợi của biến đổi hình thái hình thái lòng dẫn và hạ thấp mực nước hệ thống sông Cửu Long, đề xuất giải pháp giảm thiểu

PGS.TS. Nguyễn Nghĩa Hùng từ 9/2017 đến 8/2020 Đề tài đã kết thúc

(File chi tiết thông tin nhiệm vụ)

2 Nghiên cứu đề xuất giải pháp khoa học công nghệ khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên nước phục vụ phòng chống hạn, đảm bảo an ninh nguồn nước cho vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ GS.Lê Sâm 2017-2019 Đề tài đã kết thúc
3 Nghiên cứu đánh giá tổng thể quá trình xói lở và dự báo diễn biến bờ biển ĐBSCL phục vụ đề xuất giải pháp nhằm ổn định và phát triển bền vững vùng ven biển. PGS.TS.Trần Bá Hoằng 2017-2019 Đề tài đã kết thúc
4 Nghiên cứu giải pháp hợp lý và công nghệ thích hợp phòng chống xói lở, ổn định dải bờ biển và các cửa sông Cửu Long, đoạn từ Tiền Giang đến Sóc Trăng ThS. Lê Xuân Tú 2017-2020 Đang thực hiện
5 Nghiên cứu giải pháp hợp lý và công nghệ thích hợp phòng chống xói lở, ổn định bờ biển đoạn từ Sóc Trăng đến Mũi Cà Mau. ThS. Lê Thanh Chương 2017-2020 Đang thực hiện
6 KC.08.04/16-20: Nghiên cứu biến động nguồn nước thượng lưu, điều kiện khí hậu cực đoan ở đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất các giải pháp chuyển đổi cơ cấu sản xuất TS. Tô Quang Toản 2016-2019 Đề tài đã kết thúc
7 KC08.07/16-20: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nước, đảm bảo an toàn công trình đầu mối và hạ du Hồ Dầu Tiếng trong điều kiện khí hậu, thời tiết cực đoan PGS.TS. Đinh Công Sản 2016-2019 Đề tài đã kết thúc
8 KC 08.18/11-15: Nghiên cứu xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp khoa học công nghệ nhằm ổn định các cửa sông và vùng bờ biển tỉnh Bình Thuận ThS. Nguyễn Đức Vượng 2012-2015 Đề tài kết thúc
9 KC 08.13/11-15: Nghiên cứu đánh giá tác động của các bậc thang thuỷ điện trên dòng chính hạ lưu sông Mêkông đến dòng chảy, môi trường kinh tế xã hội vùng ĐBSCL và đề xuất giải pháp giảm thiểu bất lợi ThS. Tô Quang Toản 2012-2015 Đề tài kết thúc
10 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thuỷ lợi phục vụ sản xuất lúa vụ Thu Đông ở Đồng bằng sông Cửu Long GS.TS Tăng Đức Thắng 2012-2015 Đề tài kết thúc
11 KC 08.20/11-15: Nghiên cứu đánh giá tác động tích cực và những tồn tại, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả vè Kinh tế - xã hội và môi trường của hệ thống công trình kiểm soát lũ vùng TGLX TS. Tô Văn Thanh 2013-2015 Đề tài kết thúc
12 KC 08.21/11-15: Nghiên cứu các giải pháp khoa học - công nghệ để điều chỉnh và ổn định các đoạn sông có cù lao đang diễn ra biến động lớn về hình thái trên sông Tiền, sông Hậu TS. Nguyễn Nghĩa Hùng 2013-2015 Đề tài kết thúc
13 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ về cơ sở hạ tầng thuỷ lợi và nước sinh hoạt phục vụ phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới cấp xã vùng Duyên Hải Nam Trung bộ GS.TS. Lê Sâm 2012-2015 Đề tài kết thúc
14 ĐTĐL.CN-64/15:Nghiên cứu đề xuất các mô hình thu gom khai thác bền vững nguồn nước mạch lộ phục vụ cấp nước sạch cho các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước khu vực Tây Nguyên ThS. Phạm Thế Vinh 2015-2018 Đề tài kết thúc
15 Nghiên cứu Biến động của chế độ thuỷ thạch động lực vùng cửa sông ven biển chịu tác động của dự án đê biển Vũng Tàu - Gò Công ThS. Trần Bá Hoằng 2011-2014 Đề tài đã kết thúc
16 Nghiên cứu giải pháp tổng thể xây dựng tuyến đê biển vịnh Rạch Giá – Kiên Giang TS. Nguyễn Phú Quỳnh 2011-2014 Đề tài đã kết thúc
17 Nghiên cứu đánh giá tác động của dự án đê biển vịnh Rạch Giá – Kiên Giang đến kinh tế, xã hội, môi trường, hệ sinh thái trong khu vực TS. Trịnh Thị Long 2011-2014 Đề tài đã kết thúc
18 KC 08.18/11-15: Nghiên cứu xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp khoa học công nghệ nhằm ổn định các cửa sông và vùng bờ biển tỉnh Bình Thuận ThS. Nguyễn Đức Vượng 2012-2015 Đề tài đã kết thúc
19 KC 08.13/11-15: Nghiên cứu đánh giá tác động của các bậc thang thuỷ điện trên dòng chính hạ lưu sông Mêkông đến dòng chảy, môi trường kinh tế xã hội vùng ĐBSCL và đề xuất giải pháp giảm thiểu bất lợi ThS. Tô Quang Toản 2012-2014 Đề tài đã kết thúc
20 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thuỷ lợi phục vụ sản xuất lúa vụ Thu Đông ở Đồng bằng sông Cửu Long PGS.TS. Tăng Đức Thắng 2012-2014 Đề tài đã kết thúc
21 KC 08.20/11-15: Nghiên cứu đánh giá tác động tích cực và những tồn tại, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả vè Kinh tế - xã hội và môi trường của hệ thống công trình kiểm soát lũ vùng TGLX TS. Tô Văn Thanh 2013-2015 Đề tài đã kết thúc
22 KC 08.21/11-15: Nghiên cứu các giải pháp khoa học - công nghệ để điều chỉnh và ổn định các đoạn sông có cù lao đang diễn ra biến động lớn về hình thái trên sông Tiền, sông Hậu TS. Nguyễn Nghĩa Hùng 2013-2015 Đề tài đã kết thúc
23 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ về cơ sở hạ tầng thuỷ lợi và nước sinh hoạt phục vụ phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới cấp xã vùng Duyên Hải Nam Trung bộ GS.TS. Lê Sâm 2013-2015 Đề tài đã kết thúc
Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ
1

Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng hợp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh ứng phó với hạn hán trên các lưu vực sông vùng Đông Nam Bộ

TS. Nguyễn Đình Vượng từ 01/2017 đến 12/2019 Đề tài đã kết thúc

(File chi tiết thông tin nhiệm vụ)

2

Nghiên cứu đề xuất khung và kế hoạch quản lý hạn cho các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ

PGS.TS.Võ Khắc Trí 2016-2018 Đề tài đã kết thúc

(File chi tiết thông tin nhiệm vụ)

3

Nghiên cứu giải pháp, công nghệ chống sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau

PGS.TS. Trần Bá Hoằng 2016-2018 Đề tài đã kết thúc

(File chi tiết thông tin nhiệm vụ)

4 Nghiên cứu giải pháp hạ tầng kỹ thuật thuỷ lợi nội đồng (cấp, thoát và xử lý nước) phục vụ nuôi tôm vùng ven biển ĐBSCL TS. Nguyễn Phú Quỳnh 2013-2015 Đề tài kết thúc
5

Nghiên cứu đề xuất giải pháp công nghệ chống xói lở bờ biển, cửa sông phù hợp vùng từ Tp Hồ Chí Minh đến Kiên Giang

ThS. Lê Thanh Chương 2015-2017 Đề tài kết thúc

(File chi tiết thông tin nhiệm vụ)

6

Nghiên cứu dự báo và giải pháp giảm thiểu sự lan truyền ô nhiễm theo dòng chảy phục vụ nuôi trồng thuỷ sản vùng Bán đảo Cà Mau

GS.TS Tăng Đức Thắng 2015-2017 Đề tài kết thúc

(File chi tiết thông tin nhiệm vụ)

7 Nghiên cứu ứng tràn có ngưỡng kiểu phím Piano vào xây dựng công trình thuỷ lợi ở Việt Nam TS. Nguyễn Thanh Hải 2012-2014 Đề tài đã kết thúc
8 Hoàn thiện công nghệ thiết kế, chế tạo và thi công cống lắp ghép bằng bê tông cốt thép dự ứng lực ở ĐBSCL ThS. Doãn Văn Huế 2012-2014 Dự án đã kết thúc
9 Nghiên cứu giải pháp hạ tầng kỹ thuật thuỷ lợi nội đồng (cấp, thoát và xử lý nước) phục vụ nuôi tôm vùng ven biển ĐBSCL TS. Nguyễn Phú Quỳnh 2013-2015 Đề tài đã kết thúc
Đề tài cơ sở
1

Nghiên cứu xác định công nghệ tưới tiết kiệm nước, kết hợp sử dụng các tiến bộ kỹ thuật canh tác hợp lý trong điều kiện khô hạn cho cây Nho, Táo tỉnh Ninh Thuận

GS.Lê Sâm; ThS. Huỳnh Ngọc Tuyên 2016-2018 Đề tài đã kết thúc

(File chi tiết thông tin nhiệm vụ)

2

Ứng dụng thử nghiệm công nghệ scada internet/3G để điều tiết, phân phối nước một tuyến kênh điển hình thuộc hệ thống kênh TN17 từ cống đầu kênh cấp 1 đến cống lấy nước của hộ và nhóm hộ dùng nước.

PGS.TS.Võ Khắc Trí 2016-2019 PGS.TS.Võ Khắc Trí

(File chi tiết thông tin nhiệm vụ)

3

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phân lũ, chậm lũ, giảm lũ nhằm giảm ngập lụt cho Tp HCM khi hồ Dầu Tiếng xả lũ theo thiết kế hoặc gặp sự cố

TS. Nguyễn Phú Quỳnh 2015-2017 Đề tài kết thúc

(File chi tiết thông tin nhiệm vụ)

4 Nghiên cứu các giải pháp tạo nguồn nước và xây dựng mô hình khai thác sử tổng hợp để phục vụ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nước sinh hoạt cho 02 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên Th.S. Nguyễn Đình Vượng 2015-2017 Đề tài kết thúc
5 Nghiên cứu giải pháp tăng cường đầu tư hạ tầng thủy lợi phục vụ các vùng trồng màu chuyên canh trên địa bàn huyện An Phú tỉnh An Giang Trung tâm Thủy nông 2015-2017 Đề tài kết thúc
6 Tư vấn nghiên cứu giải pháp tổng thể chống xói lở bờ biển đoạn từ Vũng Tàu đến Bình Châu TS. Nguyễn Duy Khang 2015-2017 Đề tài kết thúc
7 Thực nghiệm đo đạc tính toán tổn thất nước từ cống đầu kênh cấp I đến mặt ruộng trên hệ thống Dầu Tiếng PGS.TS. Đỗ Tiến Lanh 2015-2017 Đề tài kết thúc
8 Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật để nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống thủy lợi nội đồng phục phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Th.S. Nguyễn Đình Vượng 2014-2017 Đề tài đã kết thúc
9 Nghiên cứu đề xuất giải pháp khoa học công nghệ về hạ tầng cơ sở thủy lợi nhằm phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh Th.S. Nguyễn Đình Vượng 2014-2017 Đề tài đã kết thúc
Liên kết web