Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Thư viện > Sách mới
Thư viện thông báo tới Bạn đọc cuốn sách mới: Giải pháp tổng hợp sử dụng nguồn nước vùng Đông Nam Bộ và Phụ cận - TS. Nguyễn Đình Vượng (Chủ biên); ThS. Trần Minh Tuấn, ThS. Huỳnh Ngọc Tuyên ThS. Lê Văn Thịnh, ThS. Bùi Văn Cường.
Thư viện thông báo tới Bạn đọc cuốn sách mới: Bờ biển đồng bằng sông Cửu Long - Sạt lở và các giải pháp phòng chống. PGS.TS. Trần Bá Hoằng (Chủ biên); PGS.TS. Đinh Công Sản; ThS. Lê Thanh Chương; ThS. Lê Xuân Tú.
Thư viện thông báo tới Bạn đọc cuốn sách mới: Tài liệu hướng dẫn tạm thời kỹ thuật trữ nước, tưới hiệu quả cho cây ăn trái vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Áp dụng trong điều kiện xâm nhập mặn mùa khô năm 2020-2021)
Thư viện thông báo tới Bạn đọc cuốn sách mới " Sổ tay hướng dẫn quy hoạch mạng lưới cấp thoát nước đô thị" ThS. Phan Tiến Tâm (chủ biên); ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương.
Thư viện thông báo tới Bạn đọc cuốn sách mới "Quy hoạch xây dựng và phát triển môi trường sinh thái đô thị - nông thôn"- Lê Hồng Kế
Thư viện thông báo tới Bạn đọc cuốn sách mới "Kiến trúc nhà ở nông thôn thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa" - PGS.TS.KTS. Nguyễn Đình Thi
Thư viện thông báo tới Bạn đọc cuốn sách mới "Các giải pháp kết cấu công trình ven biển thích ứng biến đổi khí hậu", TS. Vũ Minh Tuấn (chủ biên); PGS.TS. Nguyễn Viết Thanh; PGS.TS. Nguyễn Thị Bạch Dương; TS. Nguyễn Thành Trung.
Thư viện thông báo tới Bạn đọc cuốn sách mới tái bản và bổ sung: " Giải pháp chống ngập cho các thành phố lớn" của các Tác giả: GS.TS. Lê Sâm; GS.TS. Nguyễn Tất Đắc; TS. Nguyễn Đình Vượng; ThS. Trần Minh Tuấn; ThS. Huỳnh Ngọc Tuyên.
Thư viện thông báo tới Bạn đọc cuốn sách mới : "Chỉnh trị sông phân lạch" của các tác giả: Lương Phương Hậu; Trần Bá Hoằng; Nguyễn nghĩa Hùng.
Xói bồi hệ thống sông rạch vùng đồng bằng Sông Cửu Long PGS.TS.Lê Mạnh Hùng
Hệ thống thủy lợi nội đồng ở ĐBSCL GS.TS. Lê Sâm ThS. Nguyễn Đình Vượng ThS. Phan ANh Dũng
Thư viện thông báo tới tất cả Bạn đọc cuốn sách mới : “ Thủy nông ở vùng khô hạn” được Nhà nước đặt hàng của GS.TS Lê Sâm và Ths. Nguyễn Đình Vượng phát hành vào tháng 12 năm 2009. Cuốn sách đã đạt giải khuyến khích - sách hay giải thưởng sách Việt Nam do Hội xuất bản Việt Nam trao tặng.
Sách chuyên ngành bằng tiếng của chị Đinh Thị Thùy Trang trong thời gian đi học ở Nhật Bản cung cấp. Mời bạn đọc đón xem tại thư viện hoặc truy cập vào Website Ủy ban Môi trường Hồ quốc tế theo địa chỉ www.Ilec.Or.Jp
Sách chuyên ngành bằng tiếng của chị Đinh Thị Thùy Trang trong thời gian đi học ở Nhật Bản cung cấp. Mời bạn đọc đón xem tại thư viện hoặc truy cập vào Website Ủy ban Môi trường Hồ quốc tế theo địa chỉ www.Ilec.Or.Jp
Thư viện đã có 02 tập Tiêu chuẩn Quốc Gia Việt Nam: Tập 1: Tiêu chuẩn Quốc Gia Việt Nam: Công trình Thuỷ lợi và hệ thống công trình Thuỷ lợi Tập 2: Tiêu chuẩn Quốc Gia Việt Nam: Công trình Thuỷ lợi Trong đó có một số tiêu chuẩn đã được chuyển đổi từ những tiêu chuẩn cũ của 14 TCN.
30 tin/bài
trước12sau
Liên kết web