Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Giới thiệu > Lĩnh vực hoạt động

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH


* Chiến lược phát triển thủy lợi ở các tỉnh phía Nam trong tổng thể chiến lược phát triển thủy lợi Quốc gia;

* Quy hoạch phát triển và quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên đất, nước ở các lưu vực sông phía Nam;

* Chỉnh trị sông, bảo vệ bờ sông, phòng chống lũ, lụt và giảm nhẹ thiên tai;

* Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nguồn nước, quy hoạch, xây dựng và vận hành hệ thống thủy lợi, đê điều, thủy sản, nông nghiệp, nông thôn.

* Thủy nông cải tạo đất, môi trường, xử lý nước; quản lý tưới có sự tham gia của cộng đồng; thủy lợi phục vụ thủy sản, quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, thủy điện;

* Công nghệ xây dựng công trình thủy lợi;

* Vật liệu xây dựng, kết cấu công trình;

* Nền móng và địa kỹ thuật;

* Thủy công, thủy lực và mô hình vật lý các công trình thủy lợi, thủy điện;

* Công nghệ thông tin và tự động các hệ thống thủy lợi;


 

Liên kết web