Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Hoạt động NCKH > Các thành tựu nổi bật

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NỔI BẬT

Số TT

Tên kết quả

Xuất xứ của kết quả

(tên đề tài/dự án, cá nhân chủ trì)

Quy mô, khối lượng sản phẩm tạo ra, chỉ tiêu kinh tế- kỹ thuật chủ yếu

Hiệu quả kinh tế-

xã hội*

Ghi chú

1

Dự báo sạt lở bờ sông Cửu Long và các hệ thống sông ở ĐBSCL

Đề tài KC 08.15

 

Nghiên cứu dự báo xói lở, bồi lắng lòng dẫn và đề xuất các biện pháp phòng chống cho hệ thống sông ĐBSCL.

- Dự báo hành lang an toàn cho hơn 50 vị trí trọng điểm sông Tiền, sông Hậu và các sông khác.

- Cung cấp tài liệu cho Phân Ban PCLB Nam bộ, Ban Chỉ huy PCLB các tỉnh

 

Giúp các địa phương có giải pháp di dời bảo đảm an toàn người và tài sản

 

2

Dự báo xâm nhập mặn ĐBSCL

Đề tài KC 08.18

Nghiên cứu xâm nhập mặn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển ĐBSCL

- Dự báo xâm nhập mặn vào mùa khô cho các tỉnh ven biển ĐBSCL.

- Dự báo mặn cập nhật

- Đề xuất phương án chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo quan điểm xâm nhập mặn.

- Xác định diện tích ngọt hoá nhờ đầu tư thủy lợi.

Giúp các cơ quan quản lý Nhà nước, các địa phương chỉ đạo sản xuất và sinh hoạt của nhân dân

 

3

Nghiên cứu ảnh hưởng chất độc hoá học đối với môi trường

Đề tài thuộc Chương trình 33

Đánh giá ảnh hưởng hiện nay của chất độc hoá học đối với môi trường lưu vực hồ Trị An. Đề xuất giải pháp khắc phục

- Xây dựng bản đồ xói mòn tính bồi lắng hồ Trị An để tính phương pháp xử lý trầm tích dioxin ở lòng hồ.

- Xây dựng bản đồ phân bố lượng băng rải chất độc hoá học trên lưu vực Trị An

- Tổ chức hội thảo khoa học

- Đề tài có tính chất khoa học - xã hội quan trọng

 

4

Công nghệ thiết kế, thi công đập cao su bằng vật liệu trong nước

Dự án SXTN hoàn thiện công nghệ thiết kế, chế tạo và thi công đập cao su bằng vật liệu trong nước (2002 - 2004)

- Đã hoàn thành lắp đặt cho 5 đập cao su ở Đồng Nai, Bình Định, Ninh Thuận bằng vật liệu và công nghệ trong nước

- Tương đương chất lượng túi đập của Trung Quốc.

- Giá thành giảm hơn 30%

 

5

Công nghệ quản lý và quan trắc tự động chất lượng nước, mực nước, lưu lượng cho các HTTL

Từng bước HĐH công tác quản lý HTTL Gò Công, Tiền Giang.

(Chương trình nâng cấp HĐH (2001 - 2004)

- Hoàn thành lắp đặt và vận hành hệ thống quan trắc tự động cho 10 cống thuộc hệ thống Gò Công.

- Chuyển giao công nghệ cho địa phương

Giúp Cty QLKT thủy nông quản lý và chỉ đạo sản xuất theo công nghệ hiện đại

Mở rộng ứng dụng cho các hệ thống khác: Nam Măng Thít (Trà Vinh), Củ Chi (TP.HCM), Tân Hưng (Tây Ninh).

6

Công nghệ cọc bản bê tông cốt thép dự ứng lực trong xây dựng thủy lợi

ứng dụng vật liệu và công nghệ mới trong xây dựng CTTL (Chương trình nâng cấp HĐH 2001 - 2004)

 

Dự án SXTN KC 07-DA 03

- ứng dụng thành công cho kè Gành Hào - Bạc Liêu năm 2003 dài 835m.

- ứng dụng thành công cho cống Ninh Quới

- Giảm 60 - 80% giá thành công trình do giảm đền bù, giải phóng mặt bằng.

- Bộ đã cho phép thiết kế thử nghiệm cho các cống thuộc hệ thống Ô Môn - Xà No (Kiên Giang - Cần Thơ).

 

7

Bài toán thành phần nguồn nước trong quản lý hệ thống thủy lợi

Nghiên cứu giải pháp KHCN đánh giá và quản lý nguồn nước ở HTTL có cống ngăn mặn ở ĐBSCL và đề xuất các giải pháp khắc phục (Đề tài cấp Bộ, chương trình nâng cấp HĐH)

- Phát triển bài toán thành phần nguồn nước

- Phương pháp luận, phương pháp tính toán hệ thống.

- Giải pháp nâng cao hiêu quả sử dụng và giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước cho các HTTL

Góp phần nâng cao hiệu quả các HTTL ven biển ĐBSCL

 

8

Chương trình KOD.WQPS tính lũ tràn và chất lượng nước

Thuộc đề tài quản lý hệ thống kiểm soát lũ TGLX (chương trình nâng cấp HĐH)

- Đã hoàn thiện chương trình tính lũ tràn đồng trên cơ sở cải tiến mô hình KOD và chạy trên Window.

- Ngôn ngữ lập trình Borland.Delphi

- 4 Module tính thủy lực, mặn, thành phần nguồn nước, tính phù sa

Góp phần hiện đại hoá công tác quản lý HTTL vùng lũ và ven biển ĐBSCL

 

9 Quyết định số 2586/QĐ-BKHCN, ngày 06/09/2018  Về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12262: 2018 Công trình thủy lợi - Tràn xả lũ - Tính toán thủy lực tràn dạng phím piano Xem chi tiết  File tiêu chuẩn

 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHCN CÁC ĐỀ TÀI ĐÃ HOÀN THÀNH

TT Tên đề tài Chủ nhiệm Thời gian thực hiện Kết quả đạt được
1

Nghiên cứu ảnh hưởng hoạt động khai thác cát đến thay đổi lòng dẫn sông Cửu Long (sông Tiền, sông Hậu) và đề xuất giải pháp quản lý, quy hoạch khai thác hợp lý (ĐTĐL 2010G/29)

PGS.TS. Lê Mạnh Hùng

2010-2013

Kết quả

2 Sổ tay kỹ thuật thủy lợi nuôi Tôm (file) Đề tài: Nghiên cứu giải pháp hạ tầng kỹ thuật thuỷ lợi nội đồng (cấp, thoát và xử lý nước) phục vụ nuôi tôm vùng ven biển ĐBSCL TS. Nguyễn Phú Quỳnh 2013-2015 Kết quả
Liên kết web