Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Các đơn vị trực thuộc > Trung tâm Nghiên cứu Chỉnh trị sông và Phòng chống thiên tai

Toàn cảnh Nhà thí nghiệm Tổng quát - Cơ sở 2 Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam- Bình Dương  

 

Chức năng nhiệm vụ

Kè Long Toàn (Phòng nghiên cứu

động lực sông, ven biển và công trình

bảo vệ bờ)

 - Nghiên cứu các vấn đề thuộc diễn biến lòng sông ở trạng thái tự nhiên và sau khi có công trình, quy luật hình thái sông; động lực dòng sông; sự ổn định và phát triển các cù lao trên sông; nghiên cứu thủy văn: sóng, gió, triều sông…
- Nghiên cứu ứng dụng các vật liệu mới, công nghệ mới trong thiết kế, thi công công trình bảo vệ bờ.
- Nghiên cứu công trình chống xói lở, ổn định bờ sông, thông qua thí nghiệm các mô hình vật lý và mô hình toán, nghiên cứu các vấn đề thuộc động lực sông, diễn biến lòng dẫn, quy hoạch, thiết kế công trình bảo vệ tổng thể và cục bộ bờ sông.
- Tư vấn kỹ thuật, giám sát, thẩm tra các dự án, công trình thuộc lĩnh vực động lực sông và công trình bảo vệ bờ.
- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, sinh viên đại học, sau đại học về các lĩnh vực trên.
 

Công trình bảo vệ bờ sông Tiền khu vực thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp; Chiều dài 947m, xây dựng năm 2003

Năng lực

- Nghiên cứu các quy luật cơ bản của động lực học sông ngòi, quy luật diễn biến dòng sông, hình thái và động lực học dòng chảy, tác động của biến đổi khí hậu;
- Nghiên cứu các vấn đề về dòng chảy, thủy triều, sóng và lòng dẫn để trị sông chống xói lở, phục vụ giao thông vận tải thủy và đa ngành;
- Nghiên cứu tổng thể và chi tiết các yếu tố gây nên hiện tượng xói lở bờ sông, bờ biển: Cảnh báo, dự báo xói lở để phòng, tránh, giảm nhẹ thiên tai do sạt lở bờ;
- Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ về vật liệu mới, công nghệ mới phù hợp với điều kiện tự nhiên, dự án thử nghiệm trong công tác bảo vệ bờ.
- Thông qua thí nghiệm mô hình vật lý để nghiên cứu giải pháp và xác định tối ưu hình thức, kết cấu dạng công trình bảo vệ bờ;
- Tư vấn lập quy hoạch, dự án, khảo sát, thiết kế kỹ thuật, thẩm định, giám sát công trình bảo vệ bờ sông, bờ biển và các vấn đề thuộc động lực sông; Thiết kế các loại dạng công trình bảo vệ bờ sông, bờ biển thích ứng với biến đổi khí hậu và phù hợp theo đặc điểm điều kiện tự nhiên của từng vùng thuộc các tỉnh phía Nam;
- Xây dựng qui trình thiết kế công trình bảo vệ bờ;
- Đào tạo nhân lực thuộc lĩnh vực động lực sông và công trình bảo vệ bờ.
- Công cụ sử dụng: các phần mềm Mike11, Mike 21, Mike 21C, Mapinfo, Microstation, Geoslope, Plaxis, Sap2000 (phiên bản mới cập nhật) v.v…
- Thiết bị khảo sát: Địa hình (GPS 4800, máy đo sâu hồi âm ECHOTRACT...), thủy văn (Máy ADCP…). Các phần mềm xử lý số liệu Hydro (xử lý số liệu địa hình), ADCP (xử lý số liệu dòng chảy), Trimble geomatics office (xử lý số liệu địa hình)… 
- Phòng thí nghiệm Thủy động lực phía Nam (vốn đầu tư xây dựng 70 tỷ đồng).

 

Chứng nhận, chứng chỉ

   
 
   
 
   
 

 

 

DANH SÁCH THÍ NGHIỆM VIÊN VÀ CÁC LỌAI CHỨNG CHỈ ĐÃ ĐƯỢC ĐÀO TẠO

TT

Họ và tên

Nội dung chứng chỉ

  Quản lý Phòng thí nghiệm

1

Đinh Công Sản Hoàn thành khóa tập huấn về hệ thống tạo sóng trong máng kính và bể sóng, các phần mềm ứng dụng và duy tu bảo dưỡng hệ thống.

 

Lĩnh vực Thủy động lực sông biển

2

Nguyễn Duy Khang Hoàn thành khóa tập huấn về hệ thống tạo sóng trong máng kính và bể sóng, các phần mềm ứng dụng và duy tu bảo dưỡng hệ thống.

3

Nguyễn Tuấn Long Hoàn thành khóa tập huấn về hệ thống tạo sóng trong máng kính và bể sóng, các phần mềm ứng dụng và duy tu bảo dưỡng hệ thống.

4

Trần Tuấn Anh Hoàn thành khóa tập huấn về hệ thống tạo sóng trong máng kính và bể sóng, các phần mềm ứng dụng và duy tu bảo dưỡng hệ thống.

5

Phạm Văn Hiệp Hoàn thành khóa tập huấn về hệ thống tạo sóng trong máng kính và bể sóng, các phần mềm ứng dụng và duy tu bảo dưỡng hệ thống.

6

Nguyễn Ngọc Thành Hoàn thành khóa tập huấn về hệ thống tạo sóng trong máng kính và bể sóng, các phần mềm ứng dụng và duy tu bảo dưỡng hệ thống.

7

Đinh Quốc Phong Hoàn thành khóa tập huấn về hệ thống tạo sóng trong máng kính và bể sóng, các phần mềm ứng dụng và duy tu bảo dưỡng hệ thống.

8

Nguyễn Công Phong Hoàn thành khóa tập huấn về hệ thống tạo sóng trong máng kính và bể sóng, các phần mềm ứng dụng và duy tu bảo dưỡng hệ thống.

9

Phạm Trung Hoàn thành khóa tập huấn về hệ thống tạo sóng trong máng kính và bể sóng, các phần mềm ứng dụng và duy tu bảo dưỡng hệ thống.

10

Nguyễn Xuân Giáp Hoàn thành khóa tập huấn về hệ thống tạo sóng trong máng kính và bể sóng, các phần mềm ứng dụng và duy tu bảo dưỡng hệ thống.

11

Đỗ Thị Hồng Hạnh Hoàn thành khóa tập huấn về hệ thống tạo sóng trong máng kính và bể sóng, các phần mềm ứng dụng và duy tu bảo dưỡng hệ thống.

 

 

Thiết bị khảo sát

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
     

 

Các công trình tiêu biểu 

 Đề tài Nhà nước KC.08.29 đưa ra các giải pháp KHCN để ổn định lòng dẫn sông Đồng Nai –Sài Gòn. Đề tài cấp bộ về ứng dụng vật liệu mới, công nghệ mới bảo vệ bờ sông, cho 17 tỉnh ven biển. Nghiên cứu bồi lắng Hồ Trị An (Đồng Nai), nghiên cứu thủy lực, dòng chảy sông và cửa sông Cái Lớn – Cái Bé (Kiên Giang). Dự án điều tra cơ bản hệ thống sông Tiền, sông Hậu và sông Đồng Nai – Sài Gòn. Điều tra, cảnh báo lũ quét các tỉnh Trung bộ và Tây Nguyên.

- Lập dự án, thiết kế kỹ thuật xây dựng: hệ thống công trình chỉnh trị sông Sa Đéc (Đồng Tháp), kè sông Tiền khu vực Thị xã Sa Đéc (Đồng Tháp) và Kè sông Tiền khu vực cống Xuân Hòa (Tiền Giang), kè Long Toàn (Trà Vinh), kè Phú Xuân và Phú Thuận (Tp Hồ Chí Minh), kè biển Cần Giờ (Tp Hồ Chí Minh), kè biển Hàm Tiến (Bình Thuận), kè biển khu Resort – Hà Tiên (Kiên Giang)…

- Thiết kế tuyến mép bờ cao cho hơn 100 tuyến sông, kênh, rạch làm cơ sở quản lý đất đai theo QĐ 150 của UBND Tp Hồ Chí Minh. Lập quy hoạch công trình chống xói lở bờ biển tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2010-2020.

 

Kè biển Hàm Tiến Bình Thuận.

Chiều dài 425m.

Xây dựng 1997

 

Kè bảo vệ bờ sông Tiền khu vực cống Xuân Hòa.

Chiều dài 525m.

Xây dựng năm 2003-2004

 

Kè bảo vệ bờ sông Phú Xuân.

Chiều dài 1315m.

Xây dựng năm 2009

 


Nghi Son breakwater at Nghi Son refinery and Petrochemical Complex
 
Section 5A - NGHI SON Breakwater
 

Wave Generator 1
 
Wave Generator 2

 

Liên kết web