Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Dự báo chuyên ngành > Dự báo chất lượng nước
Bản tin tuần “Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống CTTL vùng kẹp giữa hai sông Vàm Cỏ, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2024” ngày lấy mẫu 18-20/06/2024 - Dự báo cho đến ngày 30/06/2024
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam xin gửi Nội dung của Bản tin tuần bao gồm đáng giá hiện trạng chất lượng nước ngày lấy mẫu 18-20/06/2024 và đánh giá dự báo kết quả chất lượng nước đến ngày 30/06/2024. Dự kiến ngày 01/07/2024 đăng Bản tin tuần dự báo kết quả chất lượng nước ngày 01/07/2024 đến 06/07/2024 sẽ tiếp tục được gửi tới Ban ngành và cập nhật lên trang web của Cục Thủy lợi.

Giám sát và dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi vùng kẹp giữa hai sông Vàm Cỏ, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp được Bộ NN&PTNN và Cục Thủy lợi giao nhiệm vụ thực hiện cho Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Thời gian thực hiện từ 01/01/2024 đến 31/07/2024, trong đó mỗi tháng sẽ có 2 đợt lấy mẫu (ngày 1 và ngày 15 âm lịch) và dự báo 2 lần/1 đợt lấy mẫu. Tất cả nội dung Bản tin tuần, Bản tin tháng, kết quả phân tích và dự báo sẽ được đưa lên trang web https://chatluongnuoc.tongcucthuyloi.gov.vn/ của Cục Thủy Lợi và gửi đến các địa phương vùng dự án để cập nhật kịp thời phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp.

(File chi tiết đính kèm)

Các tin Dự báo chất lượng nước khác
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam xin gửi Nội dung của Bản tin tuần đánh giá dự báo kết quả chất lượng nước ngày 17/07/2024 đến ngày 21/07/2024
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam xin gửi Nội dung của Bản tin tuần bao gồm đáng giá hiện trạng chất lượng nước ngày lấy mẫu 05-07/07/2024 và đánh giá dự báo kết quả chất lượng nước đến ngày 16/07/2024. Dự kiến ngày 16/07/2024 đăng Bản tin tuần dự báo kết quả chất lượng nước ngày 17/07/2024 đến 21/07/2024 sẽ tiếp tục được gửi tới Ban ngành và cập nhật lên trang web của Cục Thủy lợi.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam xin gửi Nội dung của Bản tin tuần đánh giá dự báo kết quả chất lượng nước ngày 01/07/2024 đến ngày 06/07/2024. Dự kiến ngày 12/07/2024 sẽ đăng Bản tin tuần bao gồm đáng giá hiện trạng chất lượng nước ngày lấy mẫu 05-07/07/2024 và đánh giá dự báo kết quả chất lượng nước đến ngày 15/07/2024, sẽ tiếp tục được gửi tới Ban ngành và cập nhật lên trang web của Cục Thủy lợi.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam xin gửi Nội dung của Bản tin tuần đánh giá dự báo kết quả chất lượng nước ngày 16/06/2024 đến ngày 20/06/2024. Dự kiến ngày 27/06/2024 sẽ đăng Bản tin tuần bao gồm đáng giá hiện trạng chất lượng nước ngày lấy mẫu 19-21/06/2024 và đánh giá dự báo kết quả chất lượng nước đến ngày 30/06/2024, sẽ tiếp tục được gửi tới Ban ngành và cập nhật lên trang web của Cục Thủy lợi.
Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống CTTL vùng kẹp giữa hai sông Vàm Cỏ, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2024” ngày lấy mẫu 04-06/06/2024 - Dự báo cho đến ngày 15/06/2024
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam xin gửi Nội dung của Bản tin tuần đánh giá dự báo kết quả chất lượng nước ngày 01/06/2024 đến ngày 06/06/2024 . Dự kiến ngày 11/06/2024 sẽ đăng Bản tin tuần bao gồm đáng giá hiện trạng chất lượng nước ngày lấy mẫu 05-07/06/2024 và đánh giá dự báo kết quả chất lượng nước đến ngày 13/06/2024, sẽ tiếp tục được gửi tới Ban ngành và cập nhật lên trang web của Cục Thủy lợi.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam xin gửi Nội dung của Bản tin tuần đánh giá dự báo kết quả chất lượng nước ngày 17/05/2024 đến ngày 22/05/2024. Dự kiến ngày 29/05/2024 sẽ đăng Bản tin tuần bao gồm đáng giá hiện trạng chất lượng nước ngày lấy mẫu 20-22/05/2024 và đánh giá dự báo kết quả chất lượng nước đến ngày 01/06/2024, sẽ tiếp tục được gửi tới Ban ngành và cập nhật lên trang web của Cục Thủy lợi.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam xin gửi Nội dung của Bản tin tuần bao gồm đáng giá hiện trạng chất lượng nước ngày lấy mẫu 06-08/05/2024 và đánh giá dự báo kết quả chất lượng nước đến ngày 16/05/2024. Dự kiến ngày 17/05/2024 đăng Bản tin tuần dự báo kết quả chất lượng nước ngày 17/05/2024 đến 22/05/2024 sẽ tiếp tục được gửi tới Ban ngành và cập nhật lên trang web của Cục Thủy lợi.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam xin gửi Nội dung của Bản tin tuần đánh giá dự báo kết quả chất lượng nước ngày 04/05/2024 đến ngày 09/05/2024. Dự kiến ngày 15/05/2024 sẽ đăng Bản tin tuần bao gồm đáng giá hiện trạng chất lượng nước ngày lấy mẫu 07-09/05/2024 và đánh giá dự báo kết quả chất lượng nước đến ngày 18/05/2024, sẽ tiếp tục được gửi tới Ban ngành và cập nhật lên trang web của Cục Thủy lợi.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam xin gửi Nội dung của Bản tin tuần bao gồm đáng giá hiện trạng chất lượng nước ngày lấy mẫu 22-24/04/2024 và đánh giá dự báo kết quả chất lượng nước cho đến ngày 03/05/2024. Dự kiến ngày 04/05/2024 đăng Bản tin tuần dự báo kết quả chất lượng nước ngày 04/05/2024 đến 09/05/2024 sẽ tiếp tục được gửi tới Ban ngành và cập nhật lên trang web của Cục Thủy lợi.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam xin gửi Nội dung của Bản tin tuần đánh giá dự báo kết quả chất lượng nước ngày 17/04/2024 đến ngày 23/04/2024 .Dự kiến ngày 02/05/2024 sẽ đăng Bản tin tuần bao gồm đáng giá hiện trạng chất lượng nước ngày lấy mẫu 22-24/04/2024 và đánh giá dự báo kết quả chất lượng nước đến ngày 04/05/2024, sẽ tiếp tục được gửi tới Ban ngành và cập nhật lên trang web của Cục Thủy lợi.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam xin gửi Nội dung của Bản tin tuần bao gồm đáng giá hiện trạng chất lượng nước ngày lấy mẫu 07-09/04/2024 và đánh giá dự báo kết quả chất lượng nước cho đến ngày 16/04/2024. Dự kiến ngày 16/04/2024 đăng Bản tin tuần dự báo kết quả chất lượng nước ngày 17/04/2024 đến 23/04/2024 sẽ tiếp tục được gửi tới Ban ngành và cập nhật lên trang web của Cục Thủy lợi.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam xin gửi Nội dung của Bản tin tuần đánh giá dự báo kết quả chất lượng nước ngày 03/04/2024 đến ngày 09/04/2024. Dự kiến ngày 15/04/2024 sẽ đăng Bản tin tuần bao gồm đáng giá hiện trạng chất lượng nước ngày lấy mẫu 08-10/04/2024 và đánh giá dự báo kết quả chất lượng nước đến ngày 17/04/2024, sẽ tiếp tục được gửi tới Ban ngành và cập nhật lên trang web của Cục Thủy lợi.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam xin gửi Nội dung của Bản tin tuần bao gồm đáng giá hiện trạng chất lượng nước ngày lấy mẫu 22-24/03/2024 và đánh giá dự báo kết quả chất lượng nước cho đến ngày 02/04/2024. Dự kiến ngày 02/04/2024 đăng Bản tin tuần dự báo kết quả chất lượng nước ngày 02/04/2024 đến 09/04/2024 sẽ tiếp tục được gửi tới Ban ngành và cập nhật lên trang web của Cục Thủy lợi.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam xin gửi Nội dung của Bản tin tuần đánh giá dự báo kết quả chất lượng nước cho ngày 19/03/2024 đến ngày 25/03/2023. Dự kiến ngày 30/03/2023 sẽ đăng Bản tin tuần bao gồm đáng giá hiện trạng chất lượng nước ngày lấy mẫu 23-25/03/2024 và đánh giá dự báo kết quả chất lượng nước đến ngày 02/04/2024, sẽ tiếp tục được gửi tới Ban ngành và cập nhật lên trang web của Cục Thủy lợi.
99 tin/bài
trước1234567sau
Liên kết web