Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Hoạt động NCKH > Các đề tài NCKH đã thực hiện
2020-2023 | 2016-2019 | 2012-2015 | 2008-2011 | 2004-2007 | 2000-2003 | 1996-1999 |

Năm 2019-2022
TT Nội dung Chủ trì đề tài Thời gian thực hiện Ghi chú Thông tin nhiệm vụ
Nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước
1

Nghiên cứu xây dựng giải pháp phục hồi và bảo vệ các nguồn nước mạch lộ trong các thành tạo bazan và lục nguyên phục vụ cấp nước sinh hoạt cho vùng khan hiếm nước khu vực Tây nguyên

ThS. Trần Thị Thu Hương 2021-2024 Đang thực hiện

(File chi tiết thông tin nhiệm vụ)

2

KC.08.30/16-20: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp tổng thể cải thiện và bảo vệ môi trường nước phục vụ phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long

ThS. Phạm Thế Vinh 2019-2020 Đề tài đã kết thúc

(File chi tiết thông tin nhiệm vụ)

3

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khai thác và sử dụng nguồn nước hợp lý để phát triển bền vững kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang và vùng phụ cận trong bối cảnh thay đổi của thượng nguồn sông Mê Kông và biến đổi khí hậu

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải 2019-2022 Đang thực hiện

(File chi tiết thông tin nhiệm vụ)

4

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp chỉnh trị hệ thống sông Tiền, sông Hậu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững cùng đồng bằng sông Cửu Long ( Chương trình Hợp tác Quốc tế- ViWat)

GS.TS. Lê Mạnh Hùng 2018-2021 Đề tài đã kết thúc

(File chi tiết thông tin nhiệm vụ)

5

Nghiên cứu giải pháp công nghệ chống xói lở, bảo vệ bờ biển hợp lý cho vùng đồng bằng sông Cửu Long dựa trên mô hình vật lý (Chương trình hợp tác Quốc tế -ViWat)

TS. Nguyễn Nguyệt Minh 2018-2021 Đề tài đã kết thúc

(File chi tiết thông tin nhiệm vụ)

6

Comp -Flood: Compound Flooding in Coastal Việt Nam (Ngập lụt vùng ven biển VN)

PGS.TS.Nguyễn Nghĩa Hùng 2019-2022 Đang thực hiện

(File chi tiết thông tin nhiệm vụ)

Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ
1

Nghiên cứu dự báo xâm nhập mặn và nguồn nước thời hạn dài phục vụ sản xuất và dân sinh vùng Đồng bằng sông Cửu Long

GS.TS. Tăng Đức Thắng 2021-2024 Đang thực hiện

(File chi tiết thông tin nhiệm vụ)

2

Nghiên cứu đánh giá nguyên nhân và đề xuất các giải pháp chủ động ngăn ngừa, hạn chế hiện tượng sụt lún công trình hạ tầng (đê, đường GTNT) ở bán đảo Cà Mau trong điều kiện hạn hán

ThS. Trần Thanh Tú 2021-2023 Đang thực hiện

(File chi tiết thông tin nhiệm vụ)

3

Nghiên cứu giải pháp, công nghệ tích trữ nước phân tán phục vụ vùng cây ăn quả vùng Đồng bằng sông Cửu Long

TS. Trần Thái Hùng 2021-2023 Đang thực hiện

(File chi tiết thông tin nhiệm vụ)

4

Nghiên cứu giải pháp công nghệ chống xói lở để bảo vệ rừng ngập mặn vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long

ThS. Đỗ Đắc Hải 2019-2021 Đề tài đã kết thúc

(File chi tiết thông tin nhiệm vụ)

5

Nghiên cứu giải pháp, công nghệ nâng cấp mở thêm khoang cống, vận hành cống tự động vùng triều đồng bằng sông Cửu Long

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải 2019-2021 Đang thực hiện

(File chi tiết thông tin nhiệm vụ)

Đề tài cơ sở
1

Tiềm năng, giải pháp quản lý nước  ngọt phục vụ sản xuất và dân sinh hiệu quả ở tỉnh Hậu Giang

TS. Tô Quảng Toản 2022-2024 Đang thực hiện

(File chi tiết thông tin nhiệm vụ)

2

Nghiên cứu xây dựng khung quản lý tổng hợp hạn hán, xâm nhập mặn nhằm chủ động phòng, chống hạn, mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên địa bàn tỉnh Long An

ThS. Trần Minh Tuấn 2022-2024 Đang thực hiện

(File chi tiết thông tin nhiệm vụ)

3

Dự báo tác động của xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu đối với phát triển kinh tế - xã hội, môi trường của tỉnh Vĩnh Long và giải pháp ứng phó

ThS. Nguyễn Văn Hoạt 2021-2024 Đang thực hiện

(File chi tiết thông tin nhiệm vụ)

4

Nghiên cứu xâm nhập mặn nhằm đề xuất các giải pháp nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống hạ tầng thủy lợi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang

ThS. Trần Minh Tuấn 2022-2023 Đang thực hiện

(File chi tiết thông tin nhiệm vụ)

5

Đánh giá, dự báo chế độ dòng chảy (lưu lượng. mực nước, chất lượng nước) và diễn biến bồi xói tuyến sông Cổ Chiên và sông Hậu tỉnh Trà Vinh

PGS.TS. Trần Bá Hoằng 2020-2023 Đang thực hiện

(File chi tiết thông tin nhiệm vụ)

6

Điều khiển thông minh hệ thống cống đập ngăn mặn, điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu

PGS.TS.Nguyễn Nghĩa Hùng 2019-2021 Đề tài đã kết thúc

(File chi tiết thông tin nhiệm vụ)

Liên kết web