Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Hoạt động NCKH > Tin hoạt động NCKH
Nghiệm thu các đề tài cấp Nhà nước thuộc chương trình KC08/11-15 do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thực hiện
Trong 2 ngày 20/3/2016 và 21/3/2016 tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức nghiệm thu cấp Quốc gia 4 đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước thuộc Chương trình KC08/11-15 do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam chủ trì thực hiện:

Trong 2 ngày 20/3/2016 và 21/3/2016 tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức nghiệm thu cấp Quốc gia 4 đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước thuộc Chương trình KC08/11-15 do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam chủ trì thực hiện:

+ "Nghiên cứu đánh giá tác động của các bậc thang thủy điện trên dòng chính hạ lưu sông Mê Kông đến dòng chảy, môi trường, kinh tế xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất giải pháp giảm thiểu bất lợi"

(Mã số KC08.13/11-15, chủ nhiệm đề tài: TS. Tô Quang Toản)

+ "Nghiên cứu xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp khoa học công nghệ nhằm ổn định các cửa song và vùng bờ biển tỉnh Bình Thuận"

(Mã số KC08.18/11-15, chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Đức Vượng)

+ "Nghiên cứu đánh giá các tác động tích cực và những tồn tại, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả về kinh tế- xã hội và môi trường của hệ thống công trình kiểm soát lũ vùng Tứ giác Long Xuyên"

(Mã số KC08.20/11-15, chủ nhiệm đề tài: TS. Tô Văn Thanh)

+ Nghiên cứu các giải pháp khoa học - công nghệ để điều chỉnh và ổn định các đoạn sông có cù lao đang diễn ra biến động lớn về hình thái trên sông Tiền, sông Hậu.

(Mã số KC08.21/11-15, chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Nghĩa Hùng)

4 đề tài trên thuộc Chương trình KC08/11-15 mang tên Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đã được Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước giao cho Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thực hiện từ các năm 2012, 2013 và đã kết thúc cuối năm 2015, đã được cơ quan chủ trì tổ chức nghiệm thu cơ sở tháng 12/2015 đúng hạn quy định.

Các Hội đồng nghiệm thu cấp Quốc gia đánh giá nghiệm thu 4 đề tài theo các quyết định sau:

- Đề tài KC08.13/11-15: theo Quyết định thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Quốc gia và Tổ chuyên gia đánh giá nghiệm thu số 431/QĐ-BKHCN ngày 07/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu là GS.TS. Đào Xuân Học (Chuyên gia độc lập), Phó chủ tịch Hội đồng là PGS.TS. Hoàng Văn Huân (Viện Kỹ thuật Biển), 2 ủy viên phản biện là GS.TS. Nguyễn Kỳ Phùng (Sở Khoa học và công nghệ TP.HCM) và TS. Phạm Ngọc (Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TPHCM). Tổ chuyên gia gồm 3 thành viên: PGS.TS. Hoàng Văn Huân (Tổ trưởng), TS. Phạm Ngọc và TS. Tô Văn Trường (Ban chủ nhiệm Chương trình KC08/11-15).

- Đề tài KC08.18/11-15: theo Quyết định thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Quốc gia và Tổ chuyên gia đánh giá nghiệm thu số 432/QĐ-BKHCN ngày 07/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu là GS.TS. Lương Phương Hậu (Chuyên gia độc lập), Phó chủ tịch Hội đồng là GS.TS. Đào Xuân Học, 2 ủy viên phản biện là PGS.TS. Lê Song Giang (Đại học Bách khoa, ĐHQG. TP.HCM) và PGS.TS. Phạm Văn Song (Đại học Thủy lợi). Tổ chuyên gia gồm 3 thành viên: GS.TS. Đào Xuân Học (Tổ trưởng), TS. Phạm Ngọc và TS. Tô Văn Trường.

- Đề tài KC08.20/11-15: theo Quyết định thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Quốc gia và Tổ chuyên gia đánh giá nghiệm thu số 433/QĐ-BKHCN ngày 07/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu là GS.TS. Đào Xuân Học (Chuyên gia độc lập), Phó chủ tịch Hội đồng là GS.TS. Nguyễn Tất Đắc (Chuyên gia độc lập), 2 ủy viên phản biện là PGS.TS. Hoàng Văn Huân (Viện Kỹ thuật Biển) và PGS.TS. Phạm Văn Song (Đại học Thủy lợi). Tổ chuyên gia gồm 3 thành viên: GS.TS. Nguyễn Tắt Đắc (Tổ trưởng), Ông Mai Anh Nhịn (UBND tỉnh Kiên Giang) và PGS.TS. Phạm Văn Song.

- Đề tài KC08.21/11-15: theo Quyết định thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Quốc gia và Tổ chuyên gia đánh giá nghiệm thu số 434/QĐ-BKHCN ngày 07/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu là GS.TS. Đào Xuân Học (Chuyên gia độc lập), Phó chủ tịch Hội đồng là GS.TS. Lương Phương Hậu (Chuyên gia độc lập), 2 ủy viên phản biện là PGS.TS. Dương Văn Viện (Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam bộ) và PGS.TS. Phạm Văn Song (Đại học Thủy lợi). Tổ chuyên gia gồm 3 thành viên: GS.TS. Lương Phương Hậu (Tổ trưởng), PGS.TS. Phạm Văn Song và TS. Tô Văn Trường.

Trước đó, trong 2 ngày 18 và 19/3/2016, các Tổ chuyên gia đánh giá nghiệm thu đã họp 4 phiên đầu tiên để thẩm định toàn bộ sản phẩm của 4 đề tài trên.

Tham dự các phiên họp nghiệm thu chính thức về phía Bộ Khoa học và công nghệ có Ông Nghiêm Xuân Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Khoa học xã hội và Tự nhiên, Ông Đỗ Xuân Cương, nguyên Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước, Ông Hồ Quang Vinh, Phó Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước, Ông Phạm Xuân Đà, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam – Bộ Khoa học và công nghệ, Ông Lê Minh Khánh, Phó cục trưởng Cục Công tác phía Nam, PGS.TS. Lê Mạnh Hùng, Chủ nhiệm Chương trình KC08/11-15 và các chuyên viên Vụ KHXH và tự nhiên; Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp Nhà nước, Văn phòng Chương trình KC08/11-15, báo Khoa học và Phát triển.

Tham dự các phiên họp nghiệm thu, về phía Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có GS.TS. Tăng Đức Thắng, Phó Giám đốc Viện. Về phía Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam có TS. Trần Bá Hoằng, Viện trưởng, các thành viên trong BGĐ Viện, lãnh đạo và cán bộ các đơn vị thực hiện đề tài, đại diện các phòng quản lý chức năng, các cán bộ khoa học của Viện.

Kết quả nghiệm thu theo quy chế đánh giá ban hành tại Thông tư số 12/2009/TT-BKHCN ngày 08/5/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ:

+ Đề tài KC08.13/11-15: đạt 84/100 điểm (loại Khá);

+ Đề tài KC08.18/11-15: đạt 78,13/100 điểm (loại Khá);

+ Đề tài KC08.20/11-15: đạt 82,5/100 điểm (loại Khá);

+ Đề tài KC08.21/11-15: đạt 89.63/100 điểm (loại Khá);

Một số hình ảnh Lễ nghiệm thu 4 đề tài:

Đề tài KC08.13/11-15

AToan_KC_13001.jpg AThanh_KC_20002.jpg
AThanh_KC_20003.jpg AToan_KC_13004.jpg

Đề tài KC08.18/11-15

AVuong_KC_18001.jpg AVuong_KC_18002.jpg
AVuong_KC_18003.jpg AVuong_KC_18004.jpg

Đề tài KC08.20/11-15

AThanh_KC_20002.jpg AThanh_KC_20003.jpg
AThanh_KC_20004.jpg AThanh_KC_20001.jpg

Đề tài KC08.21/11-15

NghiaHung_KC_21001.jpg NghiaHung_KC_21002.jpg
NghiaHung_KC_21003.jpg nghiaHung_KC_21004.jpg

Tin và Ảnh: Phòng Kế hoạch

Các tin Tin hoạt động NCKH khác
Đề tài Độc lập cấp Nhà nước, mã số ĐTĐL.2012-T/25 mang tên Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thủy lợi phục vụ sản xuất lúa vụ Thu Đông ở Đồng bằng sông Cửu Long do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam là cơ quan chủ trì, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam là cơ quan thực hiện đề tài, GS.TS. Tăng Đức Thắng làm chủ nhiệm đề tài đã được Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu cấp Nhà nước (theo Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước số 99/QĐ-BKHCN ngày 17/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
Đề tài “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp thủy lợi phục vụ sản xuất lúa vụ Thu Đông ở Đồng bằng sông Cửu Long”, mã số ĐTĐL.2012-T/25 đã được Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Nông nghiệp và PTNT giao cho Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam chủ trì, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thực hiện kể từ cuối tháng 12/2012 đến 31/12/2016. Đến thời điểm hiện nay.
Ngày 01/10/2016, tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức họp nghiệm thu chính thức kết quả thực hiện Đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu giải pháp hạ tầng kỹ thuật thủy lợi nội đồng (cấp, thoát và xử lý nước) phục vụ nuôi tôm vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long”, do TS. Nguyễn Phú Quỳnh –Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam làm Chủ nhiệm đề tài.
 Đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh Vĩnh Long, mang tên Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ để nâng cấp hiện đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Long do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam chủ trì thực hiện, GS.TS. Tăng Đức Thắng làm chủ nhiệm
Trong 2 ngày 20/3/2016 và 21/3/2016 tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức nghiệm thu cấp Quốc gia 4 đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước thuộc Chương trình KC08/11-15 do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam chủ trì thực hiện:
 Ngày 05/3/2016 tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015
Ngày 02/8/2015 tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức nghiệm thu đề tài độc lập cấp Nhà nước mang tên Nghiên cứu biến động của chế độ thủy thạch động lực vùng cửa sông ven biển chịu tác động của dự án đê biển Vũng Tàu – Gò Công do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thực hiện.
 Trong 2 ngày 30/5/2015 và 31/5/2015 tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức nghiệm thu 2 đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước thuộc nhóm đề tài “Cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng tuyến đê biển vịnh Rạch Giá – Kiên giang”:
Ngày 11/3/2014, tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp nghiệm thu cấp Nhà nước kết quả thực hiện Đề tài độc lập cấp Nhà nước: “Nghiên cứu các giải pháp nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn mới vùng Đồng bằng sông Cửu Long”
Ngày 21/12/2013 tại TP.Hồ Chí Minh, Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước đã họp phiên chính thức 02 đề tài Độc lập cấp Nhà nước mã số ĐTĐL.2010-T/29 và mã số ĐTĐL.2009-G/38 do Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam thực hiện
Đề tài khoa học công nghệ cấp Thành phố Cần Thơ, mang tên Luận cứ khoa học phòng chống ngập tại Thành phố Cần Thơ do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam chủ trì thực hiện, GS.TS. Lê Sâm làm chủ nhiệm đề tài đã được Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Cần Thơ tổ chức nghiêm thu chính thức cấp Thành phố vào ngày 10/5/2013
Đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh Kiên Giang, mang tên Nghiên cứu ứng dụng đập di động thay thế đập thời vụ vào sản xuất nông nghiệp và thủy sản khu vực ven biển tỉnh Kiên Giang do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam chủ trì thực hiện đã được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang tổ chức nghiêm thu chính thức cấp tỉnh vào ngày 27/3/2013
37-48/55 tin
Liên kết web