Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Tin tức > Tin hoạt động viện
Tin bảo vệ Luận án của nghiên cứu sinh Trần Thái Hùng
Ngày 26/12/2018 tại TP. Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ kỹ thuật (cấp Viện) cho nghiên cứu sinh Trần Thái Hùng với đề tài “Nghiên cứu động thái ẩm của đất trong kỹ thuật tưới nhỏ giọt để xác định chế độ tưới hợp lý cho cây nho lấy lá trên vùng khan hiếm nước”.

Luận án thuộc chuyên ngành Kỹ thuật tài nguyên nước, mã số 9-58-02-12. Luận án do 2 giảng viên hướng dẫn chính là GS.TS. Lê Sâm và PGS.TS Võ Khắc Trí.

 Hội đồng Đánh giá luận án chính thức (cấp Viện) được thành lập theo Quyết định số 682/QĐ-VKHTLVN ngày 27/9/2018 của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam gồm 7 thành viên do GS.TS Tăng Đức Thắng (Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam) làm Chủ tịch Hội đồng; 3 Ủy viên phản biện là PGS.TS Nguyễn Trọng Hà (Đại học Thủy lợi); PGS.TS Nguyễn Quang Trung (Hội Thủy lợi Việt Nam), TS. Võ Hữu Thoại (Viện Cây ăn quả miền Nam). Thư ký khoa học của Hội đồng là PGS.TS Đỗ Tiến Lanh (Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam).

  Tham dự Lễ bảo vệ luận án có khoảng 40 đại biểu. Ngoài Hội đồng đánh giá luận án, về phía Viện KHTL Việt Nam, có PGS.TS Phạm Hồng Cường, Phó trưởng ban Tổ chức Hành chính; về phía cơ sở đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, có PGS. TS. Nguyễn Nghĩa Hùng, Phó Viện trưởng phụ trách công tác đào tạo; các cán bộ chủ chốt, cán bộ khoa học, các nghiên cứu sinh của Viện; các nhà khoa học lĩnh vực thủy lợi, môi trường như GS.TSKH Nguyễn Ân Niên (Hội KHKT Thủy lợi TP.HCM), GS.TS Lê Mạnh Hùng (Hội KHKT Thủy lợi TP.HCM), PGS.TS Phạm Quang Khánh (Phân Viện QHTK Nông nghiệp miền Nam), PGS.TS Hoàng Văn Huân (Viện KT Biển), GS.TS Trần Thị Thanh, TS Trịnh Thị Long...; bạn bè, gia đình và đồng nghiệp của nghiên cứu sinh.

              Một số thông tin khoa học chính của luận án:

Mục tiêu nghiên cứu

      - Xác định được diễn biến lan truyền nước và động thái ẩm của đất trong kỹ thuật tưới nhỏ giọt;

      - Xác định được chế độ tưới tiết kiệm nước hợp lý cho cây nho lấy lá canh tác ở vùng khan hiếm nước (vùng khô hạn), bao gồm: chu kỳ tưới, lượng nước và thời gian tưới theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây

Đối tượng nghiên cứu:

 Nghiên cứu cho 1 loại cây trồng: cây nho lấy lá vùng khan hiếm nước Ninh Thuận và Bình Thuận

Phạm vi nghiên cứu:

       Thuộc vùng khan hiếm nước (vùng khô hạn) của Việt Nam, gồm 2 tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận; Điều kiện khí hậu nắng nóng, ít mưa; thổ nhưỡng chủ yếu là đất cát mịn; hạn chế về điều kiện nguồn nước mặt; Bố trí thực nghiệm tưới tiết kiệm nước tại tỉnh Bình Thuận.

Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA LUẬN ÁN

a) Ý nghĩa khoa học:

     - Nghiên cứu đã thiết lập được đường đặc trưng ẩm của đất canh tác (đất cát mịn) vùng khan hiếm nước (vùng khô hạn) là cơ sở khoa học phục vụ xác định chế độ tưới hợp lý cho cây trồng cạn;

- Nghiên cứu đã thiết lập mối tương quan giữa Đất – Nước – Cây trồng – Khí hậu là cơ sở khoa học của các nghiên cứu ứng dụng tưới nước cho cây trồng cạn của vùng khan hiếm nước (vùng khô hạn);

      - Nghiên cứu đã xác định những chỉ tiêu cơ bản trong nghiên cứu tưới và hiệu quả tưới nước bằng kỹ thuật tưới nhỏ giọt cho cây nho lấy lá vùng khan hiếm nước (vùng khô hạn) Nam Trung Bộ.

b) Ý nghĩa thực tiễn:

        Cây nho lấy lá có giá trị kinh tế cao, tuy nhiên thiếu nước phục vụ tưới đang là 1 vấn đề cản trở đến sự phát triển đại trà. Kết quả nghiên cứu sẽ giúp người dân tưới tiết kiệm và nâng cao hiệu quả dùng nước, phục vụ phát triển cây trồng trên quy mô rộng lớn hơn trở thành cây trồng có thế mạnh;

        Kết quả nghiên cứu là một sự lựa chọn hợp lý để chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng đa dạng hóa các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao (mang tính bền vững) và thích nghi với điều kiện tự nhiên vùng khô hạn;

        Ứng dụng kết quả nghiên cứu giúp đơn giản hóa công tác tưới, góp phần xây dựng kế hoạch tưới và phát triển các mô hình khai thác, sử dụng tài nguyên đất – nước phục vụ sản xuất ổn định và bảo vệ môi trường bền vững

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

        Mô phỏng được quá trình lan truyền ẩm trong tầng đất canh tác bao gồm bộ rễ cây trồng phục vụ xác định chế độ tưới hợp lý cho cây nho lấy lá tỉnh Bình Thuận;

Xây dựng được đường đặc trưng ẩm (pF) của loại đất canh tác (đất cát mịn) làm cơ sở tính toán nhu cầu nước và chế độ tưới cho cây trồng;

Thiết lập cơ sở khoa học để xác định chế độ tưới hợp lý cho cây nho lấy lá canh tác ở vùng khan hiếm nước, tỉnh Bình Thuận;

        Với 7/7 phiếu đánh giá tán thành, trong đó có 3 phiếu đánh giá xuất sắc, Hội đồng Đánh giá luận án đã nhất trí đề nghị Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam làm thủ tục công nhận học vị tiến sỹ kỹ thuật cho nghiên cứu sinh Trần Thái Hùng theo quy chế đào tạo tiến sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 (Xem thêm phần tóm tắt Luận án của NCS. Trần Thái Hùng tại địa chỉ www.siwrr.org.vn, mục Đào tạo)

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ luận án:

                                                                                               Tin: Phòng Kế hoạch; Ảnh: phòng Tổ chức - hành chính

Các tin Tin hoạt động viện khác
Tham dự buổi làm việc, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam có PGS.TS Nguyễn Nghĩa Hùng, Phó Viện trưởng phụ trách lĩnh vực Đào tạo và Hợp tác quốc tế; lãnh đạo và cán bộ các Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế, Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên nước, Trung tâm Khoa học Công nghệ Môi trường và Sinh thái, Phòng Kế hoạch.
Ngày 29/3/2019 tại TP. Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ Luận án Tiến sỹ kỹ thuật (cấp Viện) cho nghiên cứu sinh Ngô Đức Trung với đề tài “Nghiên cứu sự thay đổi một số đặc trưng cơ lý của đất yếu Tp. Hồ Chí Minh theo các lộ trình ứng suất dỡ tải trong tính toán hố đào sâu”.
Ngày 20 tháng 3 năm 2019, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Hội thảo Quốc tế nhằm thảo luận các kịch bản phát triển Đồng bằng sông Cửu Long trong quá khứ, hiện tại và tương lai.
Ngày 22/2/2019, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 với trên 160 cán bộ tham dự.
Ngày 13/02/2019 tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao bằng Tiến sĩ kỹ thuật năm 2018 cho NCS. Phạm Văn Tùng, theo Quyết định công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ số 664/QĐ-VKHTLVN ngày 11/9/2018 và NCS. Nguyễn Đình Vượng, theo Quyết định công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ số 906/QĐ-VKHTLVN ngày 11/11/2018 của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.
Ngày 22/01/2019, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức buổi gặp mặt cán bộ hưu trí của Viện và Viện Kỹ thuật Biển nhân dịp mừng Xuân Kỷ Hợi 2019.
Đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ Nghiên cứu giải pháp, công nghệ chống xói lở bờ sông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau do Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thực hiện.
Thực hiện kế hoạch tổng kết theo hướng dẫn tại công văn số 957/VKHTLVN-KHTH ngày 23/11/2018 của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, ngày 27/12/2018 Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Diễn biến dòng chảy mùa lũ những năm gần đây có những biến động lớn, đặc biệt từ khi các hồ thủy điện Trung Quốc với tổng dung tích hữu ích 22,7 tỷ m3 đi vào vận hành đã làm giảm đáng kể dòng chảy mùa lũ về hạ lưu.
Wcanal phần mềm trong môi trường Windows bằng ngôn ngữ Delphi, công cụ chuyên dụng phục vụ tính toán thiết lập bản vẽ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và hoàn công tuyến kênh, mương cấp thoát nước. Tương thích và khá phù hợp cho kênh rạch ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Các thông số được xác định là các tham số độ cứng: mô đun cát tuyến E50 và mô đun dỡ tải Eur trong các thí nghiệm ba trục thoát nước. Thí nghiệm nén ba trục được thực hiện cho lớp bùn sét ở độ sâu 4-6 m và 12-14 m, lớp sét yếu trong phạm vi 18-20 m và 24-26 m theo điều kiện thoát nước có dỡ tài và gia tải lại.
61-72/211 tin
Liên kết web