Khoa học
công nghệ thủy lợi
phục vụ
phát triển bền vững
Tin tức > Thông báo
Thông báo mời đề xuất ý tưởng đề, tài dự án
Tiểu hợp phần 2 thuộc Hợp phần trung ương, Dự án "Chương trình hỗ trợ phát triển nông nghiệp và nông thôn (ARD SPS) giai đoạn 2007-2012, do Chính phủ Đan Mạch tài trợ, sẽ xây dựng "CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU SINH KẾ VÙNG CAO". Chương trình gồm các đề tài, dự án nghiên cứu và triển khai ứng dụng cho các tỉnh thuộc Dự án: Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Đăk Lăk, Đăk Nông.

Đơn vị tuyển dụng : Chương trình hỗ trợ phát triển nông nghiệp và nông thôn (ARD SPS) giai đoạn 2007-2012
Tiểu hợp phần 2 thuộc Hợp phần trung ương, Dự án "Chương trình hỗ trợ phát triển nông nghiệp và nông thôn (ARD SPS) giai đoạn 2007-2012, do Chính phủ Đan Mạch tài trợ, sẽ xây dựng "CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU SINH KẾ VÙNG CAO". Chương trình gồm các đề tài, dự án nghiên cứu và triển khai ứng dụng cho các tỉnh thuộc Dự án: Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Đăk Lăk, Đăk Nông.

Nghiên cứu sinh kế vùng cao quan tâm đến những đặc điểm sau:

Hệ sinh thái vùng cao thường đi kèm đất dốc, dễ bị sói mòn. Công nghệ canh tác nông lâm nghiệp phải phù hợp để tranh đất canh tác bị bạc màu.

Cộng đồng các dân tộc vùng cao thường khó tiếp cận với thông tin, tín dụng, thị trường và các dịch vụ khác. Việc triển khai và ứng dụng kết quả nghiên cứu cần được xem xét rất kỹ trên mọi khía cạnh của đời sống xã hội.

Việc chuyển tải thông tin, qua các kênh khác nhau cần đặc biệt quan tâm đến sự đa dạng về ngôn ngữ, phong tục tập quán, trình độ văn hoá của các dân tộc vùng cao.

Các loại hình nghiên cứu, tuy nhiên không giới hạn, được sử dụng trong nghiên cứu sinh kế vùng cao gồm:

Nghiên cứu cơ bản (Basic research) là những nghiên cứu mang tính lý thuyết, có ý nghĩa quan trọng đối với hệ sinh thái và sinh kế vùng cao.

Nghiên cứu ứng dụng (Applied research) là những nghiên cứu chuyển các kết quả nghiên cứu cơ bản thành thông tin, mô hình, công nghệ áp dụng trực tiếp vào nông hộ.

Nghiên cứu thích ứng (Adaptive research) gồm nghiên cứu thử nghiệm (dạng pilot) kết quả nghiên cứu ứng dụng vào điều kiện kinh tế-xã hội và sinh thái cụ thể (quy mô làng xã)

Nghiên cứu sinh kế vùng cao bao gồm, tuy nhiên không hạn chế, các lĩnh vực sau:

- Nông nghiệp: cây, con, kỹ thuật canh tác, chăn nuôi, thu hoạch, bảo quản chế biến...
- Lâm nghiệp: trồng rừng và khai thác, chế biến lâm, đặc sản ...
- Thuỷ lợi: sử dụng nguồn nước cho tưới, tiêu, chống sói mòn, thuỷ điện nhỏ ...
- Thuỷ sản: nuôi trồng và chế biến thuỷ sản ...
- Khác: sử dụng đất, thủ công, mỹ nghệ, nước sạch sinh hoạt, giáo dục, các vấn đề văn hoá-xã hội, kiến thức bản địa ...

Những tiêu chí chung đối với các đề tài, dự án đưa vào Chương trình nghiên cứu sinh kế vùng cao, nhưng không hạn chế, gồm:

- Giải quyết nhu cầu sinh kế của nông dân vùng cao.
- Phù hợp với phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.
- Có tính khả thi, kết quả nghiên cứu có tính khả ứng.
- Lồng ghép các vấn đề liên ngành: Giới, Môi trường, Dân tộc thiểu số, HIV/AIDS ...
- Tạo điều kiện phối hợp đa phương trong nghiên cứu (Viện, Trường đại học, địa phương, các hiệp hội, người dân …).

Ban quản lý Tiểu hợp phần 2 thông báo và kính mời mọi tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đề xuất ý tưởng để xây dựng đề tài, dự án cho Chương trình.

Các ý tưởng được trình bày theo mẫu sau:

Đề xuất danh mục Đề tài/Dự án cho "Chương trình nghiên cứu sinh kế vùng cao"

TT Tên Đề tài/Dự án Lý do đề xuất Mục tiêu cần đạt Kết quả dự kiến Cá nhân/tổ chức đề xuất
1
2
3


Thông tin xin gửi về Ban quản lý Tiểu hợp phần, theo địa chỉ:

Lê Hồng Khanh,

Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nôi

E-Mail: khanhlh.khcn@mard.gov.vn;

hoặc lh_khanh@yahoo.com

Ghi chú:

- Không giới hạn thời gian đề xuất ý tưởng đề tài/dự án
- Việc xem xét lần thứ nhất các ý tưởng dự kiến vào tháng 6/2008
- Ban quản lý Tiểu hợp phần sẽ không trả lại các ý tưởng không được chấp nhận

Các tin Thông báo khác
Giới thiệu tuyển dụng: Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam là cơ quan khoa học công nghệ trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, có chức năng nghiên cứu khoa học, nghiên cứu khoa học phục vụ các dịch vụ công của nhà nước, tham gia đào tạo sau đại học, hợp tác quốc tế, tư vấn và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực thủy lợi, thủy điện, môi trường ở các tỉnh phía Nam. Viện được thành lập từ năm 1978, đến nay đã có quá trình xây dựng và phát triển hơn 40 năm. Kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ và tư vấn kỹ thuật của Viện nhiều năm qua đã góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường ở các tỉnh phía Nam.
Căn cứ chỉ đạo của Ban Giám đốc và Hội đồng khoa học Viện, năm 2019 Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam tiếp tục xuất bản Tuyển tập Khoa học công nghệ. Ban Biên tập xin thông báo một số vấn đề liên quan đến Tuyển tập như sau:
Vị trí tuyển dụng: từ 05 - 15 người; Kỹ sư ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông; Kỹ sư ngành Cảng - Công trình biển; Kỹ sư ngành Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng; Kỹ sư ngành Kỹ thuật Công trình thủy; Kỹ sư ngành Kỹ thuật Trắc địa – bản đồ; Kỹ sư ngành Kỹ thuật Vật liệu xây dựng; Kỹ sư ngành Kỹ thuật Môi trường.
Căn cứ Thông báo số 130/TB-VKHTLVN ngày 02/03/2017 của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam như sau:
Căn cứ chỉ đạo của Ban Giám đốc và Hội đồng khoa học Viện, năm 2017 Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam tiếp tục xuất bản Tuyển tập Khoa học công nghệ. Ban Biên tập xin thông báo một số vấn đề liên quan đến Tuyển tập như sau:
Căn cứ chỉ đạo của Ban Giám đốc, Hội đồng Khoa học và Ban chỉ đạo kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam (19/8/1978-19/8/2018), trong khuôn khổ các hoạt động khoa học công nghệ chào mừng Kỷ niệm 40 năm, Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam dự kiến phối hợp với Tạp chí Khoa học công nghệ Thủy lợi
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam có nhu cầu tuyển 06 – 10 Kỹ sư, Thạc sỹ.
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam có nhu cầu tuyển 02 – 04 nghiên cứu viên
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam cần tuyển Nhân viên bảo vệ
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam có nhu cầu tuyển sinh viên tốt nghiệp mới ra trường, cán bộ chuyên môn có năng lực.
Thông báo về việc Công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2009
Căn cứ Thông báo số 130/TB-VKHTLVN ngày 02/03/2017 của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017 như sau:
1-12/12 tin
Liên kết web